Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Zyban (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Zyban

Skład: Bupropioni hydrochloridum
Postać farmaceutyczna: tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Dawka: 150 mg
Wielkość opakowania: 30 tabl. 60 tabl. 100 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Export Ltd.
Wytwórca: GlaxoSmithKline Inc. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Kraj wytwórcy (kod kraju): CDN, PLDziałanie
Selektywny inhibitor neuronalnego wychwytu katecholamin (noradrenaliny i dopaminy). Wykazuje minimalny wpływ na wychwyt indoloamin (serotonina). Nie hamuje aktywności monoaminooksydazy. Mechanizm działania w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu nie jest znany, prawdopodobnie jest on związany z mechanizmem noradrenergicznym i/lub dopaminergicznym. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu 3 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi dla bupropionu 84%, a dla hydroksybupropionu - 77%. Bupropion jest intensywnie metabolizowany, 3 główne metabolity (hydroksybupropion i aminoalkoholowe izomery - treohydrobupropion i erytrohydrobupropion) wykazują aktywność farmakologiczną. Aktywne metabolity są następnie metabolizowane do postaci nieaktywnych i wydalane z moczem. Badania in vitro wykazują, że bupropion jest metabolizowany głównie do aktywnego metabolitu - hydroksybupropionu przede wszystkim przez izoenzym CYP2B6. Bupropion i hydroksybupropion są inhibitorami izoenzymu CYP2D6. Bupropion jest wydalany głównie w postaci metabolitów: 87% z moczem i 10% z kałem, tylko 0,5% bupropionu jest wydalane w postaci nie zmienionej. T0,5 wynosi około 20 h.

Wskazania
Leczenie uzależnienia od nikotyny jako środek ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na bupropion lub pozostałe składniki preparatu. Napady drgawek, także w wywiadzie. Zdiagnozowany nowotwór ośrodkowego układu nerwowego. Nagłe odstawienie alkoholu lub innych leków, których odstawienie związane jest z ryzykiem wystąpienia napadu padaczkowego (szczególnie benzodiazepiny i leki działające podobnie do benzodiazepin). Bulimia, jadłowstręt psychiczny w wywiadzie (w przeszłości lub aktualnie). Równoczesne stosowanie z innymi preparatami zawierającymi bupropion (występowanie napadów padaczkowych jest zależne od dawki bupropionu). Równoczesne leczenie inhibitorami MAO. Ciężka marskość wątroby. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe w wywiadzie (bupropion może przyspieszyć wystąpienie epizodu maniakalnego podczas fazy depresyjnej choroby).

Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując preparat u osób, u których stwierdzono uraz głowy w wywiadzie, podczas równoczesnego stosowania innych leków obniżających próg pobudliwości drgawkowej (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwmalaryczne, tramadol, teofilina, steroidy działające ogólnoustrojowo, chinolony i środki przeciwhistaminowe działające uspokajająco), u osób uzależnionych od alkoholu, z cukrzycą leczoną lekami hipoglikemizującymi lub insuliną, podczas stosowania leków stymulujących lub zmniejszających apetyt. Działanie bupropionu jest podobne do działania innych leków przeciwdepresyjnych, istnieje więc ryzyko, że lek może wywołać objawy psychotyczne i maniakalne. Należy zachować ostrożność, stosując preparat u pacjentów z niewydolnością wątroby, niewydolnością nerek oraz u osób w podeszłym wieku. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci poniżej 18 lat nie zostało ustalone.

Ciąża i laktacja
Kobiety ciężarne należy zachęcać do rzucenia palenia bez stosowania środków farmakologicznych. Bupropionu nie należy stosować u kobiet w ciąży. Lek i jego metabolity przenikają do mleka matki - nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Działania niepożądane
Bardzo często: bezsenność. Często: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka), depresja, pobudzenie, lęk, drżenie, zaburzenia koncentracji, ból i zawroty głowy, zaburzenia smaku, suchość błon śluzowych jamy ustnej, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, wysypka, świąd, pocenie się, gorączka. Niezbyt często: anoreksja, splątanie, zaburzenia widzenia, szumy uszne, tachykardia, zwiększenie ciśnienia krwi , zaczerwienienie skóry, ból w klatce piersiowej, astenia). Rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, duszność/skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), odnotowano również występowanie bólów stawów, bólów mięśni, gorączki połączonych z wysypką i innymi objawami sugerującymi wystąpienie reakcji nadwrażliwości o charakterze opóźnionym, zaburzenia stężenia glukozy we krwi, drażliwość, wrogość, omamy, depersonalizacja, koszmary senne, napady padaczkowe, dystonia, ataksja, parkinsonizm, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci, parestezje, omdlenia, rozszerzenie naczyń, hipotonia ortostatyczna, kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, zaostrzenie łuszczycy, drganie mięśni, zaburzenia w częstości oddawania moczu i (lub) zatrzymanie moczu. Bardzo rzadko: urojenia, wyobrażenia paranoidalne, niepokój, agresja.

Interakcje
Bupropion jest metabolizowany do głównego metabolitu za pośrednictwem cytochromu P-450 2B6 (CYP2B6) - podawanie z lekami wpływającymi na ten izoenzym (np. cyklofosfamid, ifosfamid, tyklopidyna, klopidogrel) ) może spowodować zwiększenie stężenia bupropionu w osoczu i zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu, hydroksybupropionu. Ponieważ bupropion jest w znacznym stopniu metabolizowany, należy zachować ostrożność podczas równoczesnego podawania z lekami indukującymi procesy metaboliczne (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina) lub lekami będącymi inhibitorami metabolizmu (np. walproinian). Równoczesne stosowanie tych leków może wpłynąć na ich skuteczność i bezpieczeństwo. W przypadku łączenia z lekami metabolizowanymi głównie przez izoenzym CYP2D6 i mającymi wąski indeks terapeutyczny, leczenie powinno być rozpoczynane od najmniejszych dawek tych leków (np. leki przeciwdepresyjne - dezypramina, imipramina, paroksetyna, leki przeciwpsychotyczne - rysperydon, tiorydazyna, beta-adrenolityki - metoprolol, leki przeciwarytmiczne klasy 1C - propafenon, flekainid. W przypadku dołączenia bupropionu do leków metabolizowanych przez izoenzym CYP2D6 należy rozważyć konieczność zmniejszenia ich dawek. Zastosowanie bupropionu spowodowało zwiększenie wartości Cmax i AUC citalopramu o odpowiednio 30% i 40%. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując bupropion u pacjentów przyjmujących równocześnie lewodopę lub amantadynę. Palenie tytoniu związane jest ze zwiększeniem aktywności izoenzymu CYP1A2, stąd po przerwaniu palenia tytoniu może wystąpić zmniejszenie klirensu leków metabolizowanych z udziałem tego izoenzymu z następującym zwiększeniem ich stężenia w osoczu, szczególnie w przypadków leków o wąskim zakresie terapeutycznym (np. teofilina, takryna i klozapina). W czasie leczenia należy unikać lub ograniczyć do minimum spożycie alkoholu.

Dawkowanie
Zaleca się, aby leczenie preparatem rozpocząć jeszcze w okresie palenia tytoniu. Odstawienie tytoniu powinno być zaplanowane w ciągu 2 pierwszych tyg. (najlepiej w drugim tygodniu) stosowania bupropionu.
Doustnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi 150 mg na dobę, rano przez 3 kolejne dni; od 4 dnia przyjmować 150 mg rano i 150 mg po południu (należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę między kolejnymi dawkami). Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 150 mg, maksymalna dawka dobowa - 300 mg. Leczenie powinno być prowadzone przez co najmniej 7 tygodni.
U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka wynosi 150 mg raz na dobę. Tabletki należy połykać niezależnie od posiłku w całości; nie należy ich dzielić ani rozgryzać.

Uwagi
Leczenie powinno być prowadzone przez co najmniej 7 tyg. Jeżeli w tym okresie nie uda się przynajmniej znacznie ograniczyć palenia, należy rozważyć odstawienie bupropionu. Przed rozpoczęciem leczenia bupropionem należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego i następnie monitorować jego wartości, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Jeśli stosowana jest skojarzona terapia bupropionem z nikotynowym przezskórnym systemem terapeutycznym zaleca się zachowanie ostrożności i kontrolowanie ciśnienia tętniczego krwi w odstępach tygodniowych. Bupropion może wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających oceny sytuacji lub sprawności psychomotorycznej, zgłaszane były zawroty głowy i uczucie pustki w głowie, dlatego pacjenci powinni wcześniej, przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługą urządzeń mechanicznych w ruchu sprawdzić zdolność koncentracji uwagi.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko