Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Zomiren (1 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (1 głosów [100.00%])

  Procent głosów: 100.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Zomiren

Skład: Alprazolamum
Postać farmaceutyczna: tabletki
Dawka: 0,5 mg
Wielkość opakowania: 30 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Krka d.d., Novo mesto
Wytwórca: Krka d.d., Novo mesto
Kraj wytwórcy (kod kraju): SLO


Działanie
Pochodna triazolowa benzodiazepiny. Działa przeciwlękowo, nasennie, uspokajająco, przeciwdrgawkowo oraz zmniejsza napięcie mięśniowe. Zwiększa aktywność układu GABA-ergicznego, który działa hamująco na struktury o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 1-2 h oraz po 5-11 h (tabletki o przedł. działaniu). Wydalana jest głównie przez nerki. T0,5 wynosi 10-16 h. U osób z chorobami wątroby, otyłych, w podeszłym wieku okres półtrwania alprazolamu ulega wydłużeniu.

Wskazania
Krótkotrwałe leczenie: zespołu lęku uogólnionego, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agarofobii, zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju. Leczenie jest wskazane tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na alprazolam, inne pochodne benzodiazepiny oraz pozostałe składniki preparatu. Miastenia, ciężka niewydolność oddechowa, zespół bezdechu nocnego, ciężka niewydolność wątroby. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Środki ostrożności
Ze względu na ryzyko uzależnienia, szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów nadużywających w przeszłości leków, alkoholu lub narkotyków. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z pierwotnymi objawami depresji w postaci spowolnienia psychoruchowego, depresją dwubiegunową, objawami psychotycznymi orz u pacjentów z cięższymi postaciami depresji z myślami samobójczymi (szczególnie w początkowej fazie leczenia, z powodu zwiększonego ryzyka samobójstwa; pacjent z objawami depresji musi przebywać pod ścisłą kontrolą lekarską). Benzodiazepiny mogą powodować amnezję następczą, objawy występują najczęściej kilka godzin po zażyciu leku, w takim przypadku, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych objawów, należy zapewnić nieprzerwany 7-8 godzinny sen. Ostrożnie stosować u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową z powodu ryzyka wystąpienia depresji oddechowej (należy zmniejszyć dawkę), zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u pacjentów z ostrą jaskrą zamkniętego kąta, chorobami płuc oraz u pacjentów bardzo osłabionych i wyczerpanych. Benzodiazepiny nie są zalecane do leczenia podstawowego chorób psychotycznych. Nie należy stosować benzodiazepin w monoterapii depresji lękowej związanej z depresją (u tych pacjentów mogą być przyczyną prób samobójczych). Stosowanie u pacjentów z ciężką depresją lub pacjentów o skłonnościach samobójczych wymaga szczególnej uwagi i odpowiedniej ilości przepisywanego leku. Tabletki standardowe zawierają barwnik azowy, który może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym astmę; reakcje nadwrażliwości są częstsze u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy. Wszystkie tabletki zawierają laktozę i nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Jeśli alprazolam podawany jest w ostatnich tygodniach ciąży lub podczas porodu, u noworodka może wystąpić hipotermia, hipotonia i depresja oddechowa. U dzieci pacjentek, które w ciąży przyjmowały benzodiazepiny mogą wystąpić wady wrodzone. Noworodki, których matki stosowały przewlekle aprazolam w końcowym okresie ciąży mogą być narażone na ryzyko uzależnienia fizycznego lub objawów odstawiennych.

Działania niepożądane
Bardzo często: depresja, uspokojenie, senność, zmęczenie. Często: jadłowstręt, zwiększenie łaknienia, drażliwość, zaburzenia seksualne, zaburzenia popędu płciowego, ból i zawroty głowy, ataksja, zaburzenia koordynacji, niewyraźna mowa, niewyraźne widzenie, zaburzenia czynnościowe wątroby, nietrzymanie lub zatrzymanie moczu. Niezbyt często: bezsenność, nerwowość, drżenia, zmiana nastroju, zaburzenia pamięci, amnezja, suchość w jamie ustnej, zwiększenie wydzielania śliny, przekrwienie błony śluzowej nosa, tachykardia, hipotonia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie skóry, dystonia, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia miesiączkowania, hiperprolaktynemia, zmiana masy ciała. Rzadko: depersonalizacja, objawy paranoi, zaburzenia koncentracji, splątanie, omamy, reakcje paradoksalne (pobudzenie, drażliwość, gniew, agresja, zwiększone pobudzenie psychoruchowe), zaburzenia motoryki, padaczka, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, żółtaczka, cholestaza, reakcje nadwrażliwości, anafilaksja, ginekomastia, agranulocytoza. Stosowanie benzodiazepin może prowadzić do rozwoju fizycznego i psychicznego uzależnienia. W przypadku rozwoju uzależnienia, nagłe odstawienie leku wiąże się z wystąpieniem objawów odstawiennych oraz objawów "z odbicia". Benzodiazepiny mogą powodować postępującą amnezję. Mogą wystąpić reakcje psychiczne i paradoksalne (lek należy odstawić), szczególnie u dzieci i u pacjentów w podeszłym wieku. W czasie stosowania benzodiazepin może ujawnić się obecna wcześniej depresja. Stosowanie alprazolamu może prowadzić do wystąpienia uzależnienia fizycznego i psychicznego. Po zaprzestaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne (ból głowy, bóle mięśni, lęk, wzmożone napięcie, pobudzenie psychoruchowe, dezorientacja, drażliwość, derealizacja, depersonalizacja, upośledzenie słuchu, sztywność i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas lub dotyk, omamy, napady drgawek) i z odbicia (bezseność, lęk, zmiany nastroju, zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe). Może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania uspokajającego benzodiazepin.

Interakcje
Alkohol może nasilać depresyjne działanie alprazolamu na o.u. Leki działające hamująco na o.u.n. (leki neuroleptyczne, nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, znieczulające, sedacyjne przeciwhistaminowe) mogą nasilać hamujące działanie alprazolamu na o.u.n. W przypadku jednoczesnego stosowania należy zmniejszyć dawkę jednego lub obu leków. W przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin i opioidów, ich dawki muszą być zmniejszone co najmniej o 1/3, a następnie powoli zwiększane. Alprazolam może zmniejszać klirens digoksyny, zwiększając w ten sposób jej stężenie we krwi. Alprazolam może zwiększać stężenie we krwi stosowanego jednocześnie litu. Cymetydyna zmniejsza klirens alprazolamu i wydłuża jego okres półtrwania. Etynyloestradiol wydłuża okres półtrwania alprazolamu. Substancje hamujące enzymy wątrobowe (szczególnie enzym P450 3A4) mogą zwiększyć stężenie alprazolamu i nasilić jego działanie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania alprazolamu z ketokonazolem, itrakonazolem lub innymi azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi. Należy rozważyć zmniejszenie dawki alprazolamu gdy jest on stosowany jednocześnie z nefazodonem, fluwoksaminą i cymetydyną. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania alprazolamu z fluoksetyną, dekstropropoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem lub antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyna, klarytromycyna). Interakcje pomiędzy inhibitorami proteazy HIV a alprazolamem zależą od czasu trwania leczenia. Małe dawki rytonawiru powodowały znaczne zaburzenie klirensu alprazolamu, wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji oraz nasilenie działania, jednak podczas długotrwałej ekspozycji na rytonawir indukcja CYP3A4 spowodowała zniesienie tego zahamowania - interakcja ta wymaga dostosowania dawki lub odstawienia alprazolamu.

Dawkowanie
Optymalną dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od nasilenia objawów i reakcji pacjenta na leczenie. Leczenie należy rozpoczynać od dawki początkowej i stopniowo zwiększać dawkę w celu uniknięcia nadmiernej sedacji. W przypadku konieczności stosowania większych dawek, początkowo należy zwiększać tylko dawkę wieczorną, a następnie zwiększać dawki stosowane w ciągu dnia. Pacjenci nieleczeni dotychczas lekami psychotropowymi powinni zwykle otrzymywać mniejszą dawkę w porównaniu do pacjentów stosujących wcześniej leki uspokajające, przeciwdepresyjne lub nasenne lub w porównaniu do pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu. Czas leczenia powinien być możliwie najkrótszy, w zależności od wskazania, jednak nie powinien przekraczać 8-12 tyg., włączając czas zmniejszania dawki. Zalecane jest przeprowadzanie okresowej kontroli pacjentów, co ułatwi ewentualną konieczną modyfikację dawkowania.
Doustnie. Tabletki 0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg. Zespół lęku uogólnionego i zespół lekowy z wtórnym obniżeniem nastroju: początkowo 0,25-0,5 mg 3 razy na dobę, następnie 0,5-4 mg na dobę w 2-3 dawkach; u pacjentów w podeszłym wieku początkowo 0,25 mg 2-3 razy na dobę, następnie 0,5-0,75 mg na dobę w 2-3 dawkach. Zespół lęku napadowego: początkowo 0,5-1 mg przed snem (dawki nie należy zwiększać o więcej niż 1 mg w ciągu 3-4 dni), następnie 4 mg na dobę w dawkach podzielonych, w wyjątkowych przypadkach 8-10 mg na dobę w dawkach podzielonych. Jeśli już po zastosowaniu dawek początkowych pojawia się działania niepożądane, dawkę należy zmniejszyć. Pacjenci leczeni dawkami >4 mg w czasie zmniejszania dawek mają więcej problemów z odstawieniem leku. Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,5 mg, 1 mg i 2 mg. Zaburzenia lękowe: początkowo 1 mg w 1-2 dawkach, dawka podtrzymująca 0,5-4 mg na dobę w 1-2 dawkach. Zespół lęku napadowego: początkowo 0,5-1 mg na dobę w 1-2 dawkach; zwiększenie dawki jest zalecane jedynie w przypadkach ciężkich i obezwładniających napadów paniki spełniających określone kryteria diagnostyczne oraz pod warunkiem, że lek jest dobrze tolerowany przez pacjenta. Dawka podtrzymująca wynosi zwykle 4-6 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 6 mg na dobę. U osób w podeszłym wieku, wyniszczonych lub z niewydolnością wątroby dawka początkowa wynosi 0,5-1 mg na dobę w 1-2 dawkach.
Tabletki należy połykać w całości.

Uwagi
Lek należy odstawiać stopniowo - zalecane jest zmniejszanie dawki dobowej alprazolamu nie więcej niż o 0,5 mg co 3 dni. Stopniowe odstawianie lek powinno być wydłużone w czasie, np. jeśli pacjent zażywa tabletki standardowe w dawce 0,5 mg rano, 0,5 mg w południe i 1 mg wieczorem, zaleca się zmniejszanie dawki dobowej maksymalnie o 0,25 mg co 3 dni. W razie wystąpienia nasilonych objawów odstawiennych, należy powrócić do poprzednio stosowanej dawki, a następnie wydłużyć czas odstawiania leczenia. Alprazolam może upośledzać sprawność psychofizyczną - podczas zażywania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko