Skocz do zawartości

Zdjęcie

WPŁYW WYSIŁKU NA UKŁAD WEWNĘTRZNEGO WYDZIELANIA

* * * * * 2 głosów wewnetrznego wydzielania

 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

#1
naja

naja

  NAJA KFD

 • Aktywny user KFD
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5212 postów
 • Wiek: 40
  • Płeć:Mężczyzna
  WPŁYW WYSIŁKU NA UKŁAD WEWNĘTRZNEGO WYDZIELANIA

  prof. dr. hab. n. med. Jana Górskiego  Wysiłek mięśniowy wywiera rozległy wpływ na układ wewnętrznego wydzielania.
  Wpływ ten zależy od intensywności i czasu trwania wysiłku, stopnia wytrenowania
  oraz od hormonu. Płat przedni przysadki mózgowej wydziela 6 hormonów. Cztery
  z nich są hormonami tropowymi, tzn. działają na inne gruczoły. Są to ACTH,
  TSH, LH i FSH. Wysiłkowe zmiany wydzielania tych hormonów zostaną
  omówione wraz z omawianiem gruczołów, których czynność regulują. Obecnie
  przedstawione zostaną dane o wpływie wysiłku na wydzielanie przez ten płat
  pozostałych dwóch hormonów, tj. hormonu wzrostu i prolaktyny.
  Hormon wzrostu
  Wysiłek zwiększa stężenie hormonu wzrostu we krwi. Stopień wzrostu zależy od
  intensywności i czasu trwania wysiłku, a także od wydolności fizycznej osobnika.
  Wysiłek o niewielkim obciążeniu nie wpływa na stężenie hormonu wzrostu we
  krwi. Progowe obciążenie, przy którym następuje wzrost poziomu hormonu
  wzrostu wynosi 30% VO2max. W czasie długotrwałego wysiłku o umiarkowanej
  intensywności obserwuje się zwykle stopniowy wzrost stężenia hormonu wzrostu.
  Krótkotrwały wysiłek o typie anaerobowym zwiększa poziom hormonu wzrostu
  w znacznie większym stopniu aniżeli wysiłek o umiarkowanej intensywności.
  Wysiłek o charakterze siłowym zwiększa poziom hormonu wzrostu nawet
  kilkakrotnie. Przyczyną zwiększonego wydzielania hormonu wzrostu w czasie
  wysiłków beztlenowych jest zwiększone wydzielanie noradrenaliny, natomiast
  przyczyna zwiększonego wydzielania tego hormonu w czasie wysiłków siłowych
  nie jest znana. Również przyczyna zwiększonego wydzielania hormonu wzrostu
  w czasie wysiłków długotrwałych nie jest oczywista. Istnieją dowody, że wydzielanie
  hormonu wzrostu stymulowane jest przez zmniejszanie ustrojowych
  zasobów węglowodanowych. Przemawiałby za tym m.in. fakt, że dieta bogatowęglowodanowa
  opóźnia i zmniejsza wydzielanie hormonu wzrostu w czasie
  wysiłku. Z drugiej strony wzrost wydzielania ma miejsce już wtedy, gdy zarówno
  mięśnie, jak też wątroba zawierają znaczne zasoby glikogenu, a stężenie glukozy
  we krwi mieści się w granicach normy. Hormon wzrostu wywiera większość
  wpływów pośrednio, przez stymulację wydzielania czynników wzrostu zwanych
  somatomedynami, głównie insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I). Jednakże
  wyniki dotychczasowych badań nad wpływem wysiłku na stężenie IGF-I nie
  są jednoznaczne. W większości badań nie stwierdzono wzrostu stężenia IGF-I we
  krwi po wysiłku. Należy wszakże pamiętać, że stężenie IGF-I zwiększa się dopiero
  w kilka, a nawet kilkanaście godzin po podaniu hormonu wzrostu. Ponadto na
  wytwarzanie IGF-I wpływa również dieta. Oznacza to, że warunki doświadczalne
  w jakich przeprowadzano oznaczenia (wcześnie po wysiłku, skład diety) mogły nie
  pozwolić na ujawnienie rzeczywistych zmian stężenia IGF-I po wysiłku. Trening
  wytrzymałościowy zwiększa spoczynkowe stężenie hormonu wzrostu we krwi.
  Zwiększa także stężenie IGF-I. Wzrost stężenia hormonu wzrostu we krwi po
  wysiłku submaksymalnym u trenowanych jest mniejszy niż u nietrenowanych.
  Natomiast wzrost stężenia hormonu wzrostu po wysiłku o dużej intensywności
  (powyżej 80% VO2max) jest większy u trenowanych niż nietrenowanych. Znaczenie
  zwiększonego wydzielania hormonu wzrostu w czasie wysiłków beztlenowych
  oraz siłowych nie jest znane. W czasie wysiłków długotrwałych hormon wzrostu
  może wzmagać aktywację lipolizy w tkance tłuszczowej. Hamuje też wychwyt
  glukozy przez mięśnie. W mięśniach pracujących wpływ ten nie ujawnia się, gdyż
  transport glukozy aktywowany jest przez aktywność skurczową. Natomiast
  hamowanie dokomórkowego transportu glukozy przez hormon wzrostu w mięśniach
  niepracujących przyczynia się do oszczędzania tego cukru. Inne prawdopodobne
  znaczenie podwyższonego stężenia hormonu wzrostu polegać może na
  jego stymulującym wpływie na syntezę białek w mięśniach. Wpływ ten zachodzi
  jednakże za pośrednictwem IGF-I. A jak podano wyżej, o wpływie jednorazowego
  wysiłku na stężenie IGF-I we krwi wiadomo jeszcze niewiele. Należy też mieć na
  względzie, że brak zmian stężenia IGF-I we krwi nie oznacza braku zmian jego
  poziomu w mięśniach. Np. u zwierząt stwierdzono wzrost stężenia IGF-I mRNA
  w mięśniach po treningu. Wzrost ten zdaje się nie zależeć od stężenia hormonu
  wzrostu. Nie potwierdzono tego wszakże u ludzi. Niemniej wydaje się prawdopodobne,
  że przewlekła aktywność skurczowa może miejscowo, bez udziału
  hormonu wzrostu stymulować produkcję IGF-I i w następstwie zwiększać syntezę
  białka. Tłumaczyłoby to mechanizm przerostu mięśni w wyniku treningów
  siłowych. Obecnie niektórzy sportowcy przyjmują rekombinowany hormon
  wzrostu. Oczekują oni szybszego przyrostu masy mięśni na tej drodze. Jednakże
  dotychczas nie udowodniono, by hormon wzrostu, wprowadzany nawet w dużych
  dawkach przyspieszał przyrost masy mięśni, bądź też zwiększał siłę skurczu mięśni.
  Natomiast liczyć się należy z wystąpieniem ubocznych skutków nadmiernej
  podaży tego hormonu.
  Prolaktyna
  Stężenie prolaktyny we krwi wzrasta w czasie wysiłku. Wzrost ten jest zwykle
  proporcjonalny do intensywności i czasu trwania wysiłku. Stwierdzono, że wzrost
  wydzielania prolaktyny ma miejsce dopiero w czasie wysiłków powyżej progu
  mleczanowego. Wzrost stężenia prolaktyny we krwi po wysiłkach krótkotrwałych
  o bardzo dużej intensywności, a także po powtarzanych wysiłkach izometrycznych
  pojawia się zwykle dopiero w okresie powysiłkowym. Wydzielanie prolaktyny jest
  stymulowane przez stres emocjonalny. Z tego też względu, zwłaszcza przy
  wysiłkach krótkotrwałych, na zmiany indukowane przez wysiłek mogą nakładać
  się zmiany powodowane przez emocje. Wyniki badań nad wpływem treningu na
  wydzielanie prolaktyny są, jak dotychczas, niejednoznaczne i dlatego też nie będą
  tu przytaczane. Brak jest też wiarygodnych wyników badań odnośnie do wpływu
  płci na wydzielanie prolaktyny w czasie wysiłku. Znaczenie fizjologiczne wzmożonego
  wydzielania prolaktyny w czasie wysiłku również nie zostało ustalone.

  TSH i gruczoł tarczowy
  Krótkotrwały wysiłek o intensywności powyżej 50% VO2max zwiększa stężenie
  TSH we krwi. Narasta ono progresywnie wraz ze wzrostem obciążenia. Równocześnie
  stężenia T4 i T3 we krwi nie ulegają zmianie, bądź też zwiększają się jedynie
  w niewielkim stopniu. W tych przypadkach, w których miał miejsce wzrost
  stężenia hormonów tarczycy, spowodowany on był raczej przez hemokoncentrację,
  nie zaś przez zwiększenie wydzielania. Pamiętać jednakże należy, że TSH jest
  jedynym stymulatorem wydzielania hormonów tarczycy. Od zadziałania TSH na
  gruczoł do mierzalnego wzrostu wydzielania T4 i T3 upłynąć musi trochę czasu.
  Dlatego też można by oczekiwać wzrostu stężenia obu hormonów tarczycy we
  krwi dopiero po zaprzestaniu wysiłku tego typu. Pogląd ten potwierdzają
  badania, w których stwierdzano wzrost stężenia hormonów tarczycy w kilka
  godzin po wysiłkach supramaksymalnych oraz po wysiłkach siłowych. Jest też
  możliwe, że wzrost stężenia TSH w czasie wysiłku był zbyt słaby i krótkotrwały
  by wpłynąć znacząco na czynność gruczołu tarczowego. Długotrwały wysiłek (70
  km na nartach, czas trwania 5-7,5 godz.) spowodował wzrost stężenia zarówno
  TSH, T4, jak też T3. Znaczenie podwyższonego stężenia hormonów tarczycy we
  krwi w regulacji metabolizmu wysiłkowego jest niejasne. Czas utajonego
  działania T3 wynosi kilka godzin, a więc jakiekolwiek wpływy mogą ujawnić się
  dopiero po zakończeniu wysiłku. Jest natomiast rzeczą wielce prawdopodobną,
  że hormony tarczycy uczestniczą w regulacji ciepłoty ciała w czasie wysiłku.
  Trening nie wpływa zarówno na podstawowe, jak też na stymulowane przez
  TRH wydzielanie TSH. W większości badań nie stwierdzono też potreningowych
  zmian wydzielania hormonów tarczycy; opisywano zarówno spadek, jakteż wzrost ich wydzielania.


  ACTH i glikokortykosteroidy

  Stężenie ACTH we krwi wzrasta w czasie wysiłków o obciążeniu powyżej 25%
  VO2max. Wydłużanie czasu trwania wysiłku i zwiększanie jego intensywności
  powodują dalszy wzrost stężenia omawianego hormonu we krwi. Czynniki, takie
  jak hipoglikemia, hipoinsulinemia, podwyższenie ciepłoty ciała oraz emocje
  nasilają wysiłkowy wzrost stężenia ACTH w czasie wysiłków długotrwałych.
  Wysiłki anaerobowe (o obciążeniu powyżej 100% VO2max) zwiększają kilkakrotnie
  stężenie ACTH we krwi. Jednakże, ponieważ wysiłki te są krótkotrwałe,
  wzrost stężenia ACTH ujawnia się zwykle po ich zakończeniu. Wysiłki o typie
  siłowym zwiększają wydzielanie ACTH. Im większe obciążenie tym większy
  wzrost wydzielania ACTH. Trening nie wpływa na spoczynkowe stężenie ACTH
  we krwi. Jednakże powysiłkowe wydzielanie ACTH u trenowanych jest zwykle
  mniejsze niż u nietrenowanych. Znaczenie wysiłkowego wzrostu wydzielania
  ACTH polega na tym, że jest to jedyny stymulator wydzielania glikokortykosteroidów
  przez korę nadnerczy. Odpowiedź kory na działanie ACTH jest
  szybka. Oczekiwać zatem należałoby równoległych wzrostów wydzielania
  glikokortykosteroidów w czasie wysiłku.

  Kortyzol

  Obciążenia o niewielkiej intensywności nie wpływają na wydzielanie kortyzolu.
  Wzrost wydzielania ma miejsce dopiero przy wysiłkach o obciążeniu 50-60%
  VO2max i narasta wraz ze wzrostem intensywności wysiłku. Przy wysiłkach
  krótkotrwałych, o umiarkowanej intensywności, nie obserwuje się wzrostu
  wydzielania kortyzolu. Brak wzrostu wydzielania przy wysiłkach krótkotrwałych
  tłumaczy się zbyt krótkim czasem ekspozycji nadnerczy na ACTH. W czasie
  długotrwałego wysiłku o znacznej intensywności obserwuje się narastanie
  stężenia kortyzolu we krwi, równolegle do wzrostu stężenia ACTH. Również
  hipoglikemia, hipoinsulinemia, wzrost temperatury ciała i emocje nasilają, jak
  należy oczekiwać, wydzielanie nie tylko ACTH, lecz również kortyzolu. Po
  wysiłkach supramaksymalnych stężenie kortyzolu we krwi wzrasta dopiero
  w okresie odnowy, w kilkanaście minut po zaprzestaniu wysiłku, później niż
  stężenie ACTH. Stężenie kortyzolu wzrasta też po wysiłkach siłowych. Im
  większa intensywność wysiłku siłowego tym większy wzrost stężenia kortyzolu.
  Trening nie zmienia stężenia kortyzolu we krwi w spoczynku. Według większości
  badań wysiłkowy przyrost wydzielania kortyzolu u trenowanych jest mniejszy
  niż u osobników nietrenowanych. Wzrost wydzielania glikokortykosteroidów
  w czasie wysiłku długotrwałego ma znaczenie fizjologiczne. Kortyzol wzmaga
  glukoneogenezę, a tym samym zapobiega lub opóźnia wystąpienie hipoglikemii.
  Hormon ten, poprzez przyzwalające działanie na lipolizę, zwiększa lipolityczny
  wpływ amin katecholowych w tkance tłuszczowej. Tym samym przyczynia się do
  podwyższenia stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi. Wydzielanie
  ACTH i w następstwie kortyzolu po wysiłkach krótkotrwałych, o dużej
  intensywności, jest elementem odpowiedzi ustroju na działanie czynnika stresowego,jakim niewątpliwie jest tego typu wysiłek.


  Aldosteron
  ACTH wywiera niewielki wpływ na wydzielanie aldosteronu przez korę
  nadnerczy. Szybkie zmiany wydzielania tego hormonu zachodzą w odpowiedzi
  na zmiany stężenia angiotensyny II (działa tu oś renina-angiotensyna-aldosteron)
  oraz jonów potasu i sodu we krwi. Wydzielanie aldosteronu wzrasta już
  w czasie wysiłków o niewielkiej intensywności. Wzrost intensywności i czasu
  trwania wysiłku zwiększa wydzielanie tego hormonu, chociaż nie jest to
  zależność liniowa. I tak np. półtoragodzinny wysiłek przy obciążeniu 60%
  VO2max zwiększa stężenie aldosteronu 2-3-krotnie, zaś bieg maratoński od 5 do
  10 razy. Opisano nawet 10-krotny wzrost stężenia aldosteronu we krwi po
  wysiłku do wyczerpania o obciążeniu równym 80% V02max. Wydzielanie
  aldosteronu wzrasta również w czasie wysiłków krótkotrwałych o dużej
  intensywności. Trening nie zmienia znacząco wydzielania aldosteronu. Przyczyną
  wzrostu wydzielania aldosteronu jest aktywacja układu adrenergicznego,
  spadek objętości wody wewnątrznaczyniowej oraz spadek stężenia sodu i wzrost
  stężenia potasu we krwi. Układ adrenergiczny zwiększa wydzielanie reniny przez
  komórki aparatu przykłębkowego w nerkach. Renina zwiększa wytwarzanie
  angiotensyny II, ta zaś zwiększa uwalnianie aldosteronu. W czasie wysiłków
  trwających dłużej ma miejsce utrata wody z potem oraz jej przemieszczenie do
  przestrzeni pozanaczyniowej. W następstwie następuje hemokoncentracja (czyli
  zagęszczenie krwi). Pobudza to także wydzielanie reniny, co uruchamia przedstawioną
  wyżej kaskadę. Ponadto ma miejsce zmniejszenie stężenia jonów sodu,
  a zwiększenie stężenia jonów potasu we krwi. Jony potasu przechodzą z kurczących
  się mięśni. Te zmiany stężenia jonów sodu i potasu działają bezpośrednio
  na warstwę kłębkowatą kory nadnerczy i zwiększają wydzielanie aldosteronu.
  Wzrost stężenia aldosteronu w czasie wysiłków krótkotrwałych zdaje się nie mieć
  bezpośredniego znaczenia fizjologicznego, bowiem zmiany stężenia jonów sodu
  i potasu, czy też objętości płynów ustrojowych są małe. Znaczenie zwiększonego
  wydzielania aldosteronu w czasie wysiłku długotrwałego jest oczywiste. Hormon
  ten zwiększa wchłanianie zwrotne sodu i zwiększa wydalanie potasu w nerkach.
  Wraz z sodem zatrzymywana jest woda. Tak więc wzrost wydzielania aldosteronu
  przyczynia się do utrzymania objętości łożyska naczyniowego w czasiewysiłku.


  Przedsionkowy peptyd sodopędny (ANP)

  Krótkotrwały wysiłek zwiększa nawet dwukrotnie wydzielanie ANP. Wysiłek
  długotrwały może powodować jeszcze większy wzrost wydzielania tego peptydu.
  Rola fizjologiczna zwiększonego wydzielania ANP w czasie wysiłku jest
  niejasna. Peptyd ten stymuluje wydalanie sodu, a więc byłoby to działanie
  niekorzystne. Wpływ ANP na wydalanie sodu może być jednakże eliminowany
  przez zwiększone wydzielanie aldosteronu. ANP wywiera też działanie naczyniorozszerzające.
  Postuluje się więc, że ANP może przeciwdziałać naczyniozwężającemu
  wpływowi angiotensyny i układu adrenergicznego w czasie wysiłku.
  Zapobiegałoby to nadmiernemu wzrostowi ciśnienia tętniczego krwi,zwiększało przepływ mięśniowy i ułatwiało wydalanie ciepła przez skórę.


  Hormon antydiuretyczny (ADH, Wazopresyna)
  Hormon antydiuretyczny wydzielany jest przez podwzgórze i magazynowany
  w tylnym płacie przysadki mózgowej. Wysiłki krótkotrwałe nie wywierają
  większego wpływu na stężenie tego hormonu we krwi. W czasie wysiłków
  trwających dłużej (20-60 min) stężenie ADH zwiększa się wraz ze wzrostem
  obciążenia. Największy wzrost stężenia ADH ma miejsce w czasie wysiłków
  długotrwałych. Przyczyną wzrostu wydzielania ADH jest utrata wody z łożyska
  naczyniowego i następowe zagęszczenie krwi (hemokoncentracja). Trening nie
  wpływa na wydzielanie ADH ani w spoczynku, ani też w czasie wysiłku. Wzrost
  wydzielania ADH w czasie wysiłku, zwłaszcza w czasie wysiłku długotrwałego,
  ma ogromne znaczenie dla utrzymania bilansu wodnego ustroju i objętości
  łożyska naczyniowego. Hormon antydiuretyczny powoduje zwiększenie wchłaniania
  zwrotnego wody w kanalikach nerkowych, a tym samym przeciwdziała
  odwodnieniu.

  Rdzeń nadnerczy i układ nerwowy współczulny
  Układ nerwowy adrenergiczny wydziela na zakończeniach noradrenalinę,
  rdzeń nadnerczy zaś wydziela adrenalinę (80%), noradrenalinę (20%) i niewielkie
  ilości dopaminy. Ponadto, wydzielanie przez rdzeń nadnerczy regulowane
  jest przez układ nerwowy współczulny (cholinergiczny). Można więc przyjąć, że
  czynnościowo rdzeń nadnerczy jest częścią układu współczulnego. Dlatego też
  wpływ wysiłku na czynność układu współczulnego i rdzenia nadnerczy zostanie
  omówiony łącznie. Wysiłek zwiększa stężenie noradrenaliny i adrenaliny we
  krwi. W przypadku noradrenaliny, niewielkie podwyższenie jej stężenia obserwuje
  się już w czasie wysiłków o niewielkim obciążeniu. Niewątpliwie, noradrenalina
  ta pochodzi głównie z zakończeń adrenergicznych. Wzrost stężenia
  adrenaliny we krwi obserwuje się dopiero w czasie wysiłków o obciążeniu
  powyżej 40% VO2max. Stężenia obu hormonów wzrastają w miarę wydłużania
  czasu wysiłku i zwiększania jego intensywności. I tak, dla przykładu, w jednym
  z badań stwierdzono, że 20 min wysiłek z obciążeniem 60% VO2max zwiększa
  stężenie noradrenaliny około 2 razy, stężenie adrenaliny zaś około 3 razy.
  Zwiększenie obciążenia do 80% VO2max, przy tym samym czasie trwania
  wysiłku, zwiększa stężenie noradrenaliny ponadtrzykrotnie, zaś stężenie adrenaliny
  około pięciokrotnie. Wysiłki maksymalne i supramaksymalne oraz
  wysiłki statyczne zwiększają stężenie obu tych hormonów jeszcze w większym
  stopniu. Po wysiłku submaksymalnym do zmęczenia stężenia obu amin przekraczają
  wielokrotnie wartości spoczynkowe. Trening wytrzymałościowy zmniejsza
  wysiłkowe przyrosty stężenia obu amin katecholowych we krwi. Spadek ten
  występuje wcześnie, gdyż już po tygodniu od rozpoczęcia treningu. Wysiłkowe
  przyrosty stężenia noradrenaliny u trenowanych mogą być o połowę, adrenaliny
  zaś o 70% mniejsze niż u nietrenowanych, przy tych samych obciążeniach
  względnych. Natomiast u trenowanych wzrost stężeń obu amin po wysiłku
  do wyczerpania jest wyższy niż u nietrenowanych. Wzrost aktywności układu
  adrenergicznego oraz wzrost wydzielania przez rdzeń nadnerczy spełniają
  ogromnie ważną rolę w dostosowaniu ustroju do wymagań w czasie wysiłku.
  Ich najważniejsze wpływy w czasie wysiłku to:
  1) zwiększenie pracy serca i redystrybucja krwi w ustroju,
  2) wzmaganie glikogenolizy w wątrobie i w mięśniach,
  3) wzmaganie lipolizy w tkance tłuszczowej oraz w mięśniach,
  4) udział w regulacji wydzielania niektórych hormonów.
  Hormon folikulotropowy (FSH),
  hormon luteinizujący (LH), gonady
  Badania nad wpływem wysiłku na wydzielenie i stężenie we krwi FSH i LH są
  stosunkowo nieliczne, a uzyskane wyniki są często rozbieżne. Według większości
  badaczy, krótkotrwały wysiłek, zwłaszcza o większym obciążeniu, zwiększa
  stężenie obu tych gonadotropin we krwi. Przypuszcza się, że wzrost ten nie jest
  spowodowany zmianami wydzielania, lecz zmniejszeniem ich eliminacji w wątrobie.
  Badania wpływu długotrwałego wysiłku na stężenie gonadotropin u obu
  płci przyniosły całkowicie rozbieżne wyniki, tak że w chwili obecnej nie można
  określić z pewnością kierunku zmian. To samo dotyczy wysiłków maksymalnych
  i supramaksymalnych. Wysiłek siłowy zwiększa wydzielanie gonadotropin u obu
  płci. Większość badań wskazuje, że trening wytrzymałościowy zwiększa stężenie
  LH we krwi, w spoczynku. Istnieje natomiast niemal całkowita zgodność
  danych, że trening wytrzymałościowy zmienia wzorzec pulsacyjnego wydzielania
  tej gonadotropiny. Brak jest jednoznacznych wyników badań o wpływie treningu
  na wydzielanie FSH.
  Jądra
  Krótkotrwały wysiłek zwiększa stężenie testosteronu we krwi. Jest ono proporcjonalne
  do obciążenia wysiłkowego. Przyczyną jego jest wzrost wydzielania,
  spadek eliminacji oraz w pewnym stopniu hemokoncentracja. W czasie długotrwałego
  wysiłku stwierdzono zarówno wzrost, spadek, jak też stałe stężenie
  testosteronu we krwi. Charakterystyczne, że po długotrwałym wysiłku stężenie
  testosteronu najczęściej obniża się i stan ten może trwać nawet kilka dni.
  Maksymalny i supramaksymalny wysiłek powoduje wzrost stężenia testosteronu.
  Pojawia się on dopiero po zakończeniu wysiłku i jest zwykle krótkotrwały.
  Istnieje zgodność poglądów, że wysiłki siłowe zwiększają stężenie
  testosteronu we krwi. Zarówno wielkość, jak też czas trwania wzrostu zależy od
  szeregu czynników, jak intensywność wysiłku, obciążenie czy też masa zaangażowanych
  mięśni. Zmiany te są podobne u obu płci, z tym że u kobiet są mniej
  zaznaczone. Należy tu jednakże zaznaczyć, że istnieją zaledwie pojedyncze prace
  o wpływie wysiłku na stężenie testosteronu u kobiet. Trening wytrzymałościowy
  zmniejsza wysiłkowy wzrost stężenia testosteronu we krwi. Istnieje zgodność
  danych, że trening zmniejsza spoczynkowe stężenie testosteronu we krwi (o 25 aż
  do 75%). Zmiany te mogą zależeć od potreningowych zmian wydzielania LH.
  Trudno w tej chwili ocenić, jakie znaczenie ma potreningowe obniżenie stężenia
  testosteronu we krwi. Wyniki badań nad wpływem treningu siłowego na
  spoczynkowe stężenie testosteronu są całkowicie rozbieżne, gdyż obok braku
  zmian opisano wzrost i spadek stężenia tego hormonu.
  Testosteron wywiera m.in. wpływy anaboliczne, które przejawiają się głównie
  wzrostem masy mięśniowej. Na potencjalne znaczenie tego faktu w sporcie
  zwrócono uwagę już dawno. Na przeszkodzie w stosowaniu testosteronu w celu
  przyspieszenia wzrostu masy mięśniowej stały jednakże jego wpływy androgenne,
  zwiększające między innymi pociąg płciowy. Wyprodukowano jednakże
  syntetyczne pochodne testosteronu o znacznie zmniejszonych wpływach androgennych,
  a równocześnie o znacznie zwiększonej mocy anabolicznej (tzw.
  steroidy anaboliczne). Stosowanie tych anabolików stało się dość powszechne
  nie tylko wśród sportowców uprawiających sporty siłowe, ale również w innych
  dyscyplinach sportu, wśród kulturystów, wśród kobiet sportsmenek, a nawet
  wśród młodzieży szkolnej. Stosowanie anabolików przynosi w większości
  przypadków korzyści wymierne, ale często również domniemane. Niewątpliwie,
  u zdecydowanej większości przyjmujących anaboliki ma miejsce przyrost masy
  i siły mięśniowej. Jednakże do uzyskania tego rezultatu konieczne jest przyjmowane
  bardzo wysokich dawek anaboliku. Inne, korzystne według opinii
  krążących wśród sportowców wpływy, a mianowicie wzrost V02max oraz
  skrócenie czasu powysiłkowej odnowy nie znalazły potwierdzenia w badaniach.
  Każdy, kto sięga po anaboliki bądź zachęca do ich przyjmowania powinien
  jednakże pamiętać o ubocznych ujemnych wpływach tych preparatów, zwłaszcza
  w wysokich dawkach. Podkreślić należy, że tylko wysokie dawki anabolików
  zwiększają masę mięśniową! Do najważniejszych skutków ubocznych działania
  anabolików należą:
  1) zahamowanie wzrostu u młodzieży rosnącej,
  2) zmniejszenie wielkości jąder i liczby wytwarzanych plemników,
  3) działanie miażdżycotwórcze,
  4) powiększenie gruczołu krokowego u mężczyzn,
  5) zaburzenia cykli płciowych i maskulinizacja (porost włosów na brodzie,
  zmniejszenie piersi i powiększenie łechtaczki) u kobiet,
  6) zmiany w psychice, a zwłaszcza wzrost agresywności.
  Negatywne skutki działania anabolików są tak oczywiste, że ich przyjmowanie
  zostało zabronione przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
  Jajniki
  Wydzielanie hormonów produkowanych przez jajnik nie jest stałe, lecz podlega
  cyklicznym zmianom w czasie trwania cyklu miesiączkowego. Czynnik ten
  należy więc uwzględniać nie tylko w czasie prowadzenia badań, lecz także przy
  interpretacji wyników. Wysiłki jednorazowe zwiększają stężenie estradiolu we
  krwi w fazie folikularnej cyklu. W fazie lutealnej cyklu wysiłek zwiększa stężenie
  zarówno estradiolu, jak też progesteronu we krwi. Zwiększanie intensywności
  wysiłku aż do obciążeń submaksymalnych zwiększa przyrosty stężeń obydwu
  tych hormonów. W czasie miesiączki wysiłkowy wzrost stężenia progesteronu
  jest taki sam, jak w fazie lutealnej, natomiast wzrost stężenia estradiolu jest nieco
  mniejszy. Równocześnie, na ogół nie obserwuje się przyrostów stężeń FSH i LH.
  Świadczyłoby to, że wysiłkowe zmiany stężenia estrogenów i progesteronu są
  spowodowane zmniejszeniem tempa eliminacji, nie zaś wydzielania tych hormonów.
  W fazie lutealnej cyklu rośnie wykorzystanie tłuszczu jako źródła
  energii. Tym samym oszczędzany jest glikogen. Zwiększa to zdolność do wysiłku
  do wyczerpania.
  Istnieje zgodność poglądów, że trening zmniejsza wydzielniczą czynność
  jajników, co prowadzi do spadku stężenia progesteronu i estradiolu. Zmiany te
  są konsekwencją zmniejszenia wydzielania gonadotropin. Następstwem potreningowego
  spadku wydzielania steroidów jajnikowych są różnego stopnia
  zaburzenia cyklu miesiączkowego. Zaburzenia cyklu występują u kobiet uprawiających
  niemal wszystkie rodzaje sportu. Objawiają się one albo skąpym miesiączkowaniem,
  albo nawet całkowitym zanikiem cykli. Zaburzenia miesiączkowania
  występują u wszystkich gimnastyczek, z tym że aż u około 70% z nich ma miejsce
  całkowity zanik cykli, a więc i miesiączkowania (czyli amenorrhea). Amenorrhea
  występuje u około 45% biegaczek i wioślarek o mniejszej masie ciała, a także
  u około 30% tancerek i zawodniczek uprawiających kolarstwo. U około 20%
  zawodniczek uprawiających kolarstwo, wioślarek o mniejszej masie ciała
  i biegaczek występuje oligomenorrhea (czyli skąpe miesiączkowanie). Nie
  stwierdzono amenorrhea u pływaczek, zawodniczek hokeja, badmintona i wioślarek
  o dużej masie ciała. Jednakże u zawodniczek tych, z wyjątkiem zawodniczek
  badmintona, występuje dość często oligomenorrhea. Zaprzestanie treningów
  prowadzi zwykle do powrotu funkcji płciowych. Wśród przyczyn zaburzenia
  funkcji płciowych u większości zawodniczek wymienia się zmiany wydzielania
  endogennych opiatów (beta-endorfiny i metenkefaliny) w czasie
  wysiłku, a także czynniki dietetyczne i żywieniowe. Zawodniczki, u których
  występują zaburzenia miesiączkowania, mają zwykle mniejszą masę ciała i/bądź
  mniej tkanki tłuszczowej niż zawodniczki, u których zaburzenia takie nie
  występują.
  Insulina
  Wpływ wysiłku na wydzielanie insuliny był przedmiotem wielu badań. Wynika
  to głównie z faktu, że jest to jedyny hormon o działaniu anabolicznym, a więc
  o działaniu zwiększającym przyswajanie. Równocześnie, insulina hamuje rozkład
  zarówno węglowodanów, tłuszczów, jak też białek. Niemal każdy wysiłek,
  z wyjątkiem wysiłków krótkotrwałych o małej intensywności obniża stężenie
  insuliny we krwi. Tak więc, spadek stężenia insuliny ma miejsce w czasie
  wysiłków o umiarkowanej intensywności, w czasie wysiłków submaksymalnych,
  maksymalnych oraz po wysiłkach siłowych. Zwiększanie intensywności wysiłku
  powyżej 40% V02max zwiększa jedynie w niewielkim stopniu spadek stężenia
  insuliny, przy tym samym czasie trwania wysiłku. Natomiast wydłużanie czasu
  trwania wysiłku nasila stopniowo spadek stężenia tego hormonu we krwi.
  Przyjmuje się, że wydzielanie insuliny w czasie wysiłku hamowane jest przez
  układ adrenergiczny. Układ ten działa poprzez receptory alfa, obecne w błonach
  komórkowych komórek beta trzustki. Trening wytrzymałościowy zmniejsza
  podstawowe stężenie insuliny we krwi. Zmniejsza też wydzielanie insuliny
  w odpowiedzi na stymulację przez glukozę. Trening zmniejsza wytwarzanie
  mRNA dla proinsuliny i dla glukokinazy w komórkach beta trzustki. To
  pierwsze wskazuje, że synteza insuliny ulega zmniejszeniu w wyniku treningu.
  Natomiast zmniejszenie stężenia mRNA dla glukokinazy wskazuje, że aktywność
  tego enzymu może ulec zmniejszeniu w komórkach beta. Zmniejszenie
  aktywności glukokinazy pociągałoby zmniejszenie fosforylacji glukozy, a tym
  samym zmniejszałoby wydzielanie insuliny w odpowiedzi na stymulację przez
  glukozę. Według niektórych badań, trening zmniejsza wysiłkowy spadek
  stężenia insuliny. Istnieje natomiast zgodność danych opisujących wzrost
  wrażliwości tkanek na działanie insuliny po treningu. Wzrost ten występuje
  stosunkowo wcześnie w procesie treningu, jednakże zanika już po kilku dniach
  po jego zaprzestaniu. Znaczenie obniżenia stężenia insuliny we krwi w czasie
  wysiłku omówiono w rozdziale o metabolizmie substratów.

  Glukagon
  Wysiłki o małej intensywności nie powodują zmian stężenia glukagonu we krwi.
  W czasie wysiłków o umiarkowanej intensywności stężenie glukagonu wzrasta
  zwykle dopiero po pewnym czasie od ich rozpoczęcia. Następnie, w miarę
  kontynuowania wysiłku ma miejsce stopniowy przyrost stężenia tego hormonu.
  Również wysiłki maksymalne i supramaksymalne zwiększają stężenie glukagonu
  we krwi. Przyczyną wzrostu stężenia glukagonu w czasie wysiłku jest stymulacja
  receptorów beta-adrenergicznych obecnych w komórkach alfa trzustki oraz
  rozwijająca się hipoglikemia. Trening wytrzymałościowy zmniejsza wysiłkowe
  wydzielanie glukagonu. Przyczyną tego jest zarówno opóźnienie występowania
  hipoglikemii, jak też mniejsza aktywacja układu adrenergicznego u trenowanych.
  Wzrost wydzielania glukagonu w czasie wysiłku długotrwałego spełnia
  ważną rolę. Glukagon wzmaga produkcję glukozy w wątrobie, zarówno przez
  aktywację glikogenolizy, jak też glukoneogenezy. Wzmaga też lipolizę w tkance
  tłuszczowej. W ten sposób zwiększone wydzielanie glukagonu poprawia zaopatrzenie
  pracujących mięśni w substraty energetyczne. Glukagon nie działa
  bezpośrednio na mięśnie szkieletowe, gdyż mięśnie te nie mają receptorów dla
  tego hormonu. Znaczenie wzrostu stężenia glukagonu w czasie wysiłków
  krótkotrwałych o dużej intensywności jest niejasne. Glukagon zwiększa kurczliwość
  mięśnia sercowego. Wzrost stężenia tego hormonu we krwi przyczyniałby
  się więc do zwiększenia siły skurczu serca.
  Erytropoetyna
  Erytropoetyna zwiększa produkcję erytrocytów w szpiku kostnym i ich przechodzenie
  do krwi. Oczekiwano więc, że wysiłek mięśniowy, zwłaszcza długotrwały,
  może zwiększać produkcję tego hormonu. Jednakże powysiłkowe przyrosty
  stężenia erytropoetyny we krwi okazały się niewielkie i powodowane przez
  zagęszczenie krwi, nie zaś przez wzrost jej wydzielania. Opisano wzrost stężenia
  erytropoetyny dopiero w 30 godzin po zakończeniu wysiłku długotrwałego.
  Możliwe więc, że wysiłek stymuluje wydzielanie erytropoetyny, lecz reakcja
  wydzielnicza jest opóźniona i pojawia się w wiele godzin po zakończeniu wysiłku.
  Brak jest przekonujących dowodów, by trening wpływał na wydzielanie
  erytropoetyny. Prawdopodobnie więc erytropoetyna nie jest odpowiedzialna za
  zwiększenie liczby erytrocytów obserwowane u zawodników uprawiających
  sporty wytrzymałościowe.
  Parathormon i kalcytonina
  Dotychczas opublikowano zaledwie kilka prac dotyczących wpływu wysiłku na
  stężenie parathormonu we krwi. Stwierdzono stosunkowo niewielki wzrost
  stężenia parathormonu po przedłużonym wysiłku submaksymalnym. Po wysiłku
  krótkotrwałym stężenie parathormonu we krwi nie ulega zmianie. Szczupłość
  danych nie pozwala jeszcze na jednoznaczne podsumowanie wiedzy o zachowaniu
  się stężenia parathormonu we krwi w czasie wysiłku. Brak jest
  jednoznacznych danych o wpływie wysiłku na stężenie kalcytoniny we krwi.
  Peptydy opioidowe
  Wysiłki o obciążeniu powyżej 50% VO2max zwiększają stężenie beta-endorfiny
  we krwi. Zarówno zwiększanie intensywności, jak i czas trwania wysiłku
  powoduje progresywny wzrost stężenia tego peptydu we krwi. Po wysiłkach
  długotrwałych stwierdza się wzrost nawet kilkakrotny. Po wysiłkach maksymalnych,
  supramaksymalnych i siłowych wzrost stężenia beta-endorfiny we krwi ma
  zwykle miejsce wkrótce po zakończeniu wysiłku. Trening wytrzymałościowy
  zmniejsza, według większości badaczy, przyrost stężenia beta-endorfiny we krwiw czasie wysiłku. Peptyd ten syntetyzowany jest nie tylko w przysadce mózgowej,lecz również w mózgowiu, skąd nie przechodzi do krwi. Zmiany stężenia we krwinie odzwierciedlają prawdopodobnie stężeń w poszczególnych częściach mózgowia.Założenie to jest ważne, gdy omawia się potencjalne znaczenie wpływuwysiłku na stężenie endorfin we krwi. Wzmożonej produkcji endorfin przypisujesię kreowanie stanu dobrego samopoczucia w czasie długotrwałych wysiłków(tzw. second high, runners high, addiction to running u uprawiających jogging)oraz jedną z przyczyn chęci do kontynuowania treningu. Inne dyskutowanewpływy beta-endorfin, jak np. wiązanie ich z zaburzeniami cyklu płciowego sąwciąż w sferze domniemań.
  Leptyna
  Krótkotrwały wysiłek, bez względu na jego intesywność, nie wpływa na stężenieleptyny we krwi. Najlepiej ilustrują to dane uzyskane po 30 min wysiłkuo obciążeniu poniżej, na poziomie i powyżej progu mleczanowego. Wydatekenergetyczny wahał się od 150 do 530 kcal. Stężenie leptyny we krwi, zarównobezpośrednio po wysiłku, jak i w 3,5 godziny po jego ukończeniu, nie różniło sięod wartości przed wysiłkiem. Również bieg na dystansie 30 km nie wpłynął nastężenie omawianego hormonu. Obniżenie stężenia leptyny we krwi (o 32%)odnotowano dopiero po biegu ultramaratońskim. Wyniki te wskazują, że wysiłkipolecane zwykle w czasie terapii odchudzającej nie wpływają na wydzielanieleptyny.
  • 3

  Doradca KFD

  Doradca KFD
  • KFD pro

  Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
  Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:

  #2
  Mainevant

  Mainevant

   Team KFD

  • Partner KFD
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 26420 postów
 • Wiek: 37
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Piła
  Super.. ;)
  ciekawe info!!
  ;) %)
  • 0

  #3
  Seba93

  Seba93

   Chyba zostanę tu na dłużej

  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 1227 postów
 • Wiek: 28
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Żary/Lubuskie
  • Staż [mies.]: 14
  Omg, jutro wezme się za czytanie bo trochę tego dużo. Jestem ciekawy tego artykułu :D


  haha no rzeczywiscie pan tadeusz i encyklopedia gutenberga wymiekaja ;)
  • 0

  #4
  kasparo93

  kasparo93

   Nowy na pokładzie

  • Nowi na forum
  • Pip
  • 4 postów

  Omg, jutro wezme się za czytanie bo trochę tego dużo. Jestem ciekawy tego artykułu :D


  haha no rzeczywiscie pan tadeusz i encyklopedia gutenberga wymiekaja %)

  Witam :) mam pytanie może i nie na temat ale jest to dla mnie istotne :) zacząłem ćwiczyć miesiąc temu może za 3/4 mięsiące chciał bym brać jakies odżywki tylko jest jeden problem jestem chory na jakis kretynski zespół gilberta to coś z wątrobą Jest to uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna, związana z zaburzeniem metabolizmu bilirubiny w wątrobie. Nie wiem czy moge brać jakiekolwiek odżywki, a do lekarza nie chce isc bo wiadomo jacy oni są :) pilnie prosze o kontakt z góry Dzieki :)
  • 0

  #5
  kacza17

  kacza17

  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 801 postów
 • Wiek: 35
  • Płeć:Kobieta
  • Miasto:Zabrze
  dobry artykuŁ!
  • 0
  0 użytkowników czyta ten temat

  0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

   Zamknij okienko