Skocz do zawartości

Zdjęcie

WODA

* * * * * 1 głosów woda

 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

#1
PRIMITIV

PRIMITIV

  Spam to mój żywioł

 • Aktywny user KFD
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6528 postów
 • Wiek: 37
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:mad world
  • Staż [mies.]: :)
  Rola wody w organizmie


  Woda spełnia w organizmie wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim jest głównym składnikiem organizmu i może stanowić 45-75% masy ciała; u dorosłego nieotyłego człowieka jej udział sięga zwykle około 60%. Zawartość wody w beztłuszczowej masie ciała u osób dorosłych jest stała i wynosi 75%, natomiast w poszczególnych tkankach może być różna, np. mięśnie zawierają 74-80% wody, płuca około 80%, wątroba około 68%, a kości około 25% Większą zawartością wody charakteryzują się ciecze i wydzieliny ustrojowe, żółć - 86%, chłonka 98%, sok żołądkowy 97%, pot 99,0-99,5%
  Różnice w zawartości wody w ustroju wiążą się z wiekiem, płcią, a także z budową ciała Organizm noworodka zawiera 75-80% wody, rocznego dziecka - 65%, dorosłego mężczyzny - około 60%, a dorosłej kobiety - około 54% Z wiekiem zawartość wody w ustroju się zmniejsza, osiągając u ludzi starszych odpowiednio 54%-46% Zmieniają się także proporcje wody w niektórych tkankach, np. spada jej udział w skórze, a wzrasta w mięśniach. Ponieważ tkanka tłuszczowa zawiera tylko 10-20% wody, u osób otyłych procentowy udział wody w masie ciała jest mniejszy
  Woda rozmieszczona jest w organizmie w przestrzeniach: wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych. Przestrzenie te różnią się lokalizacją anatomiczną, funkcjami fizjologicznymi i składem chemicznym, są natomiast izotoniczne, tj. charakteryzują się jednakową osmolalnością, wynoszącą 290 mosm/kg.
  Będąc prawie idealnym rozpuszczalnikiem woda stanowi środowisko dla wszystkich procesów życiowych, jakie przebiegają w organizmie; jest także substratem (w procesach trawiennych) lub produktem końcowym wielu reakcji biochemicznych.
  Woda jest też niezbędna do normalnego przebiegu procesów trawienia. Formowanie kęsów pożywienia, przesuwanie treści pokarmowej wzdłuż przewodu pokarmowego, właściwe działanie enzymów trawiennych, wszystko to warunkowane jest odpowiednią zawartością wody w ślinie, soku żołądkowym i jelitowym oraz w żółci. Strawione składniki odżywcze są wchłaniane do krwi lub chłonki w postaci roztworu lub zawiesiny.

  System transportowy
  składników odżywczych i metabolitów wewnątrz komórki i między jej organellami oraz wymiana z otaczającym środowiskiem i przenoszenie na większe odległości bazuje na rozpuszczalności tych substancji w wodzie. Transport do i z komórek zależy od dyfuzji przez ściany kapilar i przez cienką warstwę płynu śródmiąższowego między kapilarami i komórkami w tkance. Krew transportuje substancje na dłuższych odcinkach, np. składniki odżywcze z przewodu pokarmowego, metabolity z wątroby, tlen z płuc do tkanek. Nielotne końcowe produkty przemiany materii przenoszone są przez krew do nerek i usuwane z organizmu z moczem. Częściowo wydalane są one także do światła przewodu pokarmowego i wydalane z kalem.
  Dzięki dużej pojemności cieplnej krążąca krew drogą konwekcji rozprowadza ciepło po organizmie i usuwa je z miejsc powstawania dużo szybciej niż miałoby to miejsce drogą przewodnictwa. Kiedy temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura skóry, organizm nie może pozbywać się nadmiaru ciepła drogą konwekcji lub przewodnictwa. Wtedy oddawanie ciepła odbywa się dzięki parowaniu wody, która dostaje się na powierzchnię skóry przez dyfuzję i jako wydzielina gruczołów potowych.
  Niewielkie ilości wody z przestrzeni transkomórkowej spełniają rolę zabezpieczającą i zwilżajającą. Woda jest nieściśliwa i dzięki temu stanowi ochronę, np. dla gałki ocznej, mózgu, rdzenia kręgowego czy płodu. Właściwa ruchliwość stawów uzyskiwana jest dzięki zmniejszającej tarcie mazi, wydzielanej przez kaletki maziowe, a przesuwanie się narządów wewnętrznych w jamie brzusznej następuje dzięki temu, ze zwilżane są one śluzem.
  Bilans wody w organizmie
  Zawartość wody w organizmie dorosłego człowieka powinna być utrzymywana na stałym poziomie, co oznacza, ze bilans wody powinien być zerowy Tylko w okresie wzrostu i w czasie ciąży dodatni bilans wody jest zjawiskiem fizjologicznym
  Źródłem wody dla organizmu (tab. 4.4 6) są przede wszystkim napoje, których rodzaj, a niekiedy także ilość, zalezą od zwyczajów żywieniowych, kulturowych i upodobań Pewne ilości wody dostarcza tez pożywienie o konsystencji stałej, przy czym produkty spożywcze różnią się znacznie pod tym względem, np. tłuszcze i cukier prawie wcale nie zawierają wody, podczas gdy w niektórych warzywach i owocach może ona występować w ilościach przekraczających 90%.
  Tabela 4.4.6 Bilans wody u dorosłego człowieka o umiarkowanej aktywności fizycznej (w klimacie umiarkowanym)
  Zrodło wody ilość Drogi wydalania ilość
  cm3 %
  cm3 %
  Pożywienie stałe Napoje Procesy metaboliczne 1000 1500 300 35 7 53,6 107 nerki (mocz) płuca skora przewód pokarmowy (kal) 1500 550 600 150 53,6 19,6
  21,4
  5,4
  Razem 2800 100,0 razem 2800 100,0

  W normalnych warunkach pobieranie płynów jest regulowane przez pragnienie, czyli uświadomienie sobie potrzeby picia wody Zwiększenie osmolalnosci osocza, wywołane np. ograniczeniem przyjmowania płynów, poceniem się, spożyciem chlorku sodu, a także, chociaż w mniejszym stopniu, zmniejszenie objętości płynu zewnątrzkomórkowego, odbywające się bez zmiany osmolalnosci (np. wskutek krwotoku), stymulują odpowiednie receptory i przekaz informacji do ośrodka pragnienia w podwzgórzu, który wyzwala bodźce nakazujące ustrojowi uzupełnienie wody
  Woda wytwarza się także w organizmie w wyniku katabolizmu składników energetycznych Na każde 100 kcal wytworzonej z tych składników energii powstaje około 14 cm1 wody. Najwięcej wody powstaje przy "spalaniu" tłuszczów (1,07 g H2O/g), a następnie węglowodanów (0,56 g H2O/g) W przemianach katabolicznych białek oprócz wody (0,39 g H2O/g) i dwutlenku węgla powstają związki azotowe, do których wydalenia przez nerki potrzeba ponad 2 razy więcej wody niż wyzwala się w wyniku przemian.
  Straty wody z organizmu mają charakter ciągły, odbywają się przez nerki oraz drogą pozanerkową, tj. z wydychanym powietrzem, przez skórę i z kałem Nerki odgrywają najważniejszą rolę w gospodarce wodnej organizmu, ponieważ zależnie od potrzeb ilość wydalanej wody może w dużych granicach zmniejszać się lub zwiększać Objętość wydalanego moczu zależy przede wszystkim od ilości dostarczanych do organizmu płynów, z tym ze jej objętość minimalna jest uwarunkowana rodzajem diety Przy spożyciu pokarmu dostarczającego około 3000 kcal na dobę w procesach przemiany matem powstaje 30-60 g substancji stałych, które muszą być wydalone z moczem Ponieważ ciężar właściwy moczu może wahać się tylko w pewnych granicach, dlatego - aby nerki mogły wydalić niepotrzebne substancje - do organizmu należy dostarczyć odpowiednią ilość wody, która w tym przypadku wynosi około 550 cm3
  Objętość wydalanego moczu jest regulowana przez wazopresynę - hormon antydiuretyczny (ADH), produkowany w tylnym płacie przysadki mózgowej Zagęszczenie (wzrost osmolalnosci) płynu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej stymuluje wydzielanie ADH, co powoduje wzrost resorpcji wody w kanalikach nerkowych i jej powrót do osocza W tej sytuacji nerki wytwarzają małe ilości zagęszczonego moczu Inne bodźce, wpływające na wydzielanie wazopresyny, to m in zmniejszenie objętości osocza, boi, stres, wysiłek fizyczny, wymioty, nikotyna Wpływ wazopresyny na pracę nerek jest natychmiastowy, lecz krótkotrwały Rozcieńczenie osocza, np. wypicie szklanki wody, wyczuwane przez osmoreceptory podwzgórza, powoduje zahamowanie wydzielania ADH i zwiększenie objętości moczu Działanie takie wykazują także kofeina i alkohol Oprócz wazopresyny resorpcję wody w nerkach stymuluje układ reninowo-angiotensynowo-aldosteronowy, regulujący przede wszystkim wchłanianie zwrotne sodu
  Ważną drogą wydalania wody są również płuca Wdychane powietrze ma zwykle małą wilgotność, natomiast powietrze wydychane jest prawie nasycone wodą ze względu na bardzo dużą powierzchnię kontaktu z krwią w pęcherzykach płucnych Straty wody tą drogą mogą dochodzie do 2 dm3 dziennie, z tym ze wzrastają one przy zwiększonej wentylacji płuc, np. z powodu aktywności fizycznej czy podwyższonej temperatury ciała, a także przy mniejszym stężeniu tlenu w powietrzu (w górach)
  W wyniku parowania z powierzchni skory w normalnych warunkach otoczenia osoba dorosła traci 25-50 cm1 wody na godzinę Ta niewyczuwalna obligatoryjna utrata wody trwa przez cały czas, nawet w warunkach odwodnienia organizmu. Gdy aktywność fizyczna i/lub temperatura otoczenia wzrastają zwiększa się wydalanie wody w postaci potu, czemu towarzyszą straty elektrolitów, zwłaszcza jonów sodowych i chlorkowych Pocenie się jest wówczas sposobem odprowadzenia ciepła z organizmu, przy tym z jednym cm' wyparowanej wody organizm traci 0,58 kcal (2,5 kJ) W suchym i gorącym klimacie, zwłaszcza przy zwiększonej aktywności fizycznej straty wody tą drogą mogą wynosić 1000-2500 cm3/h, są one jednak tolerowane przez organizm tylko przez bardzo krótki czas i powinny być na bieżąco uzupełniane.
  Możliwości zdrowego organizmu w zakresie obciążenia cieplnego, spowodowanego wysiłkiem fizycznym i usuwaniem nadmiaru ciepła, przedstawiono w zestawieniu:
  Produkcja ciepła Usuwanie ciepła
  Maksymalna produkcja ciepła przy wysiłku fizycznym 21,5 kcal/min
  Maksymalne tempo odparowywania potu 30 cm/min - 17,5 kcal/min

  Straty wody przez przewód pokarmowy są zwykle małe, ponieważ prawie cała woda pobrana z napojami i pożywieniem oraz wydzielona do przewodu pokarmowego z sokami trawiennymi zostaje wchłonięta w dwunastnicy, jelicie cienkim i jelicie grubym Kał ludzi dorosłych zawiera około 75% wody, a niemowląt 80-85% Wymioty powodują nie tylko znaczną utratę wody, ale także poważne zaburzenia w równowadze kwasowo-zasadowej ze względu na usunięcie kwaśnej zawartości żołądka W czasie biegunek straty wody mogą dochodzie do 2,5 dm/dobę, przy tym towarzyszą im zwykle straty potasu i węglanów
  Skutki niedoborów i nadmiarów wody
  Dla zachowania homeostazy ustrojowej ważny jest nie tylko bilans, ale także utrzymanie fizjologicznych wielkości przestrzeni wodnych oraz ciśnienia osmotycznego w tych przestrzeniach Istotną rolę w utrzymaniu objętości osocza odgrywa jon sodowy, a objętości komórek -jon potasowy, natomiast w utrzymywaniu równowagi dynamicznej między wodą wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkowa biorą udział wszystkie elektrolity Wpływając na ciśnienie osmotyczne powodują one przejście wody przez błony komórkowe do przestrzeni o wyższej osmolalnosci, Chociaż na ciśnienie osmotyczne oddziałują także białka (pęczniejąc wiążą wodę) oraz glukoza i mocznik (mogą zatrzymywać wodę tylko wtedy, gdy znajdują się w dużych ilościach), to jednak decydującą rolę w jego utrzymaniu ma stężenie sodu i potasu
  Przy ograniczonej podaży płynów lub niedostatecznie wyrównywanych dużych stratach wody dochodzi w pierwszej kolejności do zmniejszenia objętości osocza, wzrostu stężenia w nim sodu i wzrostu osmolalnosci. Jeśli zasoby wody nie zostaną uzupełnione, woda przemieszcza się z komórek do przestrzeni pozakomórkowej w celu wyrównania stężeń Następstwem tego jest więc tez odwodnienie wewnątrzkomórkowe, którego objawami są pragnienie, upośledzone wydzielanie śliny i wysychanie jamy ustnej, rozdrażnienie, bezsenność, zaczerwienienie skory, utrata apetytu, osłabienie sił fizycznych oraz zaburzenia koordynacji ruchów Zmniejsza się tez ilość moczu i wydalanie produktów przemiany materii (mocznik, kreatynina i inne), które powodują zatrucie organizmu. W dłuższym czasie zbyt mała diureza może prowadzić do kamicy nerkowej na skutek przepływu przez nerki bardzo zagęszczonego moczu Przy zbyt niskiej podaży płynów ograniczona zostaje także ilość wydalanego potu, co przy wysokiej temperaturze otoczenia może być przyczyną przegrzania organizmu Odwodnienie w granicach 2-3% masy ciała obniża wydolność fizyczną, niedobór wody sięgający 5-8% masy ciała powoduje dalsze zaburzenia wydolności fizycznej i psychicznej, natomiast utrata wody ustrojowej w ilości około 20% prowadzi do śmierci
  Jeśli nadmiernej podaży płynów bezelektrolitowych (herbata, piwo) nie towarzyszy odpowiednie wydalanie wody, wówczas dochodzi do zwiększenia objętości i obniżenia osmolalnosci osocza, a woda przechodzi do przestrzeni wewnątrzkomórkowej Skutkiem tego są obrzęk, uszkodzenie komórek, zmniejszenie ciśnienia krwi i obniżenie wskaźnika hematokrytowego krwi. Obrzęk komórek w mózgu objawia się ogólnym osłabieniem, nudnościami, wymiotami, brakiem apetytu, drgawkami, a w ciężkich przypadkach śpiączką

  Zapotrzebowanie na wodę
  Indywidualne zapotrzebowanie na wodę może rożnie się dość znacznie w zależności od: wieku, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Zapotrzebowanie na wodę wyznaczane jest przez konieczność pokrycia strat obligatoryjnych i rozcieńczenia produktów metabolizmu wydalanych przez nerki Minimalna ilość wody, jaka zabezpiecza te potrzeby i zapobiega występowaniu zmian patologicznych, szacowana jest na 800-1000 cm/dobę Z kolei maksymalna jej ilość nie powinna przekraczać możliwości wydalniczych nerek Przyjmuje się, ze osoba dorosła na każdy 1 kg masy ciała potrzebuje około 30 cm1 wody na dobę lub 1 cm3 wody na 1 kcal spożywanego pokarmu.
  Właściwe pokrycie zapotrzebowania na wodę jest ważnym problemem w żywieniu niemowląt, ludzi starszych i w sytuacjach zwiększonych strat wody. Średni dzienny obrót wody, co można utożsamić z dziennym zapotrzebowaniem, wynosi u dorosłych około 1/30 masy ciała, natomiast u niemowląt około 1/10 masy ciała. Tak duży u niemowląt obrót wody, a także fakt, ze w ich organizmie proporcjonalnie więcej wody znajduje się w przestrzeniach pozakomórkowych powoduje, ze niemowlęta są bardziej wrażliwe na zakłócenia w bilansie wodnym i łatwiej dochodzi u nich do odwodnienia U ludzi starszych odczuwanie pragnienia może być upośledzone, jednak nakłaniając ich do spożywania większej ilości płynów należy zwrócić uwagę na wydolność nerek, która w starszym wieku jest obniżona
  Przy dużej aktywności fizycznej, związanej z wykonywaniem pracy zawodowej oraz uprawianiem sportu, a także przy zwiększonej temperaturze otoczenia lub przebywaniu na dużych wysokościach straty wody są większe niż normalnie, dlatego muszą być one uzupełniane przez odpowiednio zwiększoną podaż płynów (często konieczne jest dodatkowe podanie elektrolitów) Do stanów chorobowych, w których należy zwrocie uwagę na odpowiednią podaż płynów, zalicza się m in gorączkę, biegunkę, wymioty, zaburzenia pracy nerek oraz cukrzycę.
  Należy pamiętać, ze woda spożywana w napojach lub używana do przyrządzania potraw może być także źródłem niektórych składników mineralnych, np. wapnia, magnezu, jodu, fluoru i żelaza Udział składników mineralnych z wody pitnej w całkowitym ich spożyciu zależy od jakości wody, wielkości jej spożycia oraz składu diety  żródło: © Naukowe Koło Żywienia Człowieka. AM Gdynia.

  nie wiem czy nie bylo gdzies
  • 0

  Doradca KFD

  Doradca KFD
  • KFD pro

  Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
  Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:

  #2
  Mainevant

  Mainevant

   Team KFD

  • Partner KFD
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 26420 postów
 • Wiek: 37
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Piła
  art ciekawy.
  • 0

  #3
  Aooy

  Aooy

   Wczuwa się w forum

  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 73 postów
 • Wiek: 30
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Częstochowa
  Dobry artykuł ;]
  • 0

  #4
  N00bNextDoor

  N00bNextDoor

   Się rozkreca

  • Użytkownicy
  • PipPipPip
  • 750 postów
 • Wiek: 34
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Tarnów
  • Staż [mies.]: Powrót
  Dobrze się czyta.
  Napewno było gdzieś na forum wiele razy ale tutaj jest wszystko w 1 art.
  • 0

  #5
  ~Norbi

  ~Norbi

   KFD Platinum +

  • KFD pro
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6671 postów
 • Wiek: 32
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:zza winkla

  Woda jest też niezbędna do normalnego przebiegu procesów trawienia. Formowanie kęsów pożywienia, przesuwanie treści pokarmowej wzdłuż przewodu pokarmowego, właściwe działanie enzymów trawiennych, wszystko to warunkowane jest odpowiednią zawartością wody w ślinie, soku żołądkowym i jelitowym oraz w żółci

  Slyszalem gdzies w TV calkiem co innego, ze woda miesza sie z kwasami w zoladku i taki rozcienczony kwas nie jest w stanie sprawnie strawic pokarmu.
  • 0

  #6
  Rascal

  Rascal

   OBsySacz nIeWybredny :F

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5392 postów
 • Wiek: 33
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Zompki!!!! :F
  • Staż [mies.]: <69>
  tez to slyszalem i bolesnie bylem karcony za mlodu za "popijanie" przy jedzeniu (sic!)

  a tak to pije wode non stop podczas szamania i na trawienie nie narzekam nic a nic wiec chyba to sciema :F
  • 0

  #7
  PRIMITIV

  PRIMITIV

   Spam to mój żywioł

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6528 postów
 • Wiek: 37
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:mad world
  • Staż [mies.]: :)
  nie ma posilku bez popicia.... przynajmniej dla mnie

  zup itp nie licze
  • 0

  #8
  SLIN

  SLIN

   bejbik on dzjus

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 24240 postów
 • Wiek: 28
  • Płeć:b/d
  • Miasto:nad jeziorem
  • Staż [mies.]: 3 mies
  ja natomiast nie jestem koniem zeby wode litrami wlewac, chuba ze gazowana z sokiem malinowym/wyjatek ,soki,napoje ,nie bede oszukiwal organizm pusta woda ,traci kalorie na spalenie wody i nic z niej nie ma oprocz nawodnienia ,dobra przy dietach odchudzjacych :-) sokiem tez nawodnie no i mam jakies calorie /mowie o naturalnych sokach ,na silowni dajac z siebie 100 % ciezary rzedu 200 kilo i wiecej to woda spowodowala by ze nogi bym wyciagnal
  • 0

  #9
  Rascal

  Rascal

   OBsySacz nIeWybredny :F

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5392 postów
 • Wiek: 33
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Zompki!!!! :F
  • Staż [mies.]: <69>
  nie wiedzialem ze organizm czerpie energie ze "spalania wody" :-)

  wedle szacunkwoych przelciznikow litr soku czy innego napoju to tylko pol litra nawodnienia dla organizmu.
  jezeli ktos ma problemy z dostarczeniem odppwiedniej ilosci kalorii z diety i nie przeszkadzaja mu duze ilosci wegli prostych zawartych w takich napojach to smialo. Ektomorficy moga pizze przed snem zjesc i sa chudzi :D
  • 0

  #10
  SLIN

  SLIN

   bejbik on dzjus

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 24240 postów
 • Wiek: 28
  • Płeć:b/d
  • Miasto:nad jeziorem
  • Staż [mies.]: 3 mies
  no wlasnie traci energie(nic z niej nie ma!!!!) spalajac ja czytaj ze zrozumieniem chlopak-jak pracuje zoladek to spala calorie nawet przy samej wodzie, nawet jak spisz to spalasz calorie nidz nie jedzac caly dzien(procesy zachodzace w organizmie ) to chyba proste co!!!!!!!!!!!!!!
  caly kult wody przyplynal z hameryki ludzi otylych nic wiecej jak moda na smukla sylwetke jak widze ze wala 6 hamburgerow ewentualnia steka i kilo ziemniakow popijajac wode w ramach zanizonej kaloryczosci w posilku to smiech mnie lapie ;)
  miod z cytryna z woda to dla mnie wypas /oczywiscie woda z lodem
  po wodzie mnie cofa mam delikatne kubki smakowe i wody nie toleruja %)
  • 0

  #11
  Rascal

  Rascal

   OBsySacz nIeWybredny :F

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5392 postów
 • Wiek: 33
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Zompki!!!! :F
  • Staż [mies.]: <69>
  Mnie o tym mechanizmie przekonywac nie musisz bo go znam. Jednakze Twoja wypowiedz w sensie logicznym jest bledna. Przeczytaj again.

  traci kalorie na spalenie wody

  Tak wiec to z czytaniem ze zrozumieniem to chyba nie do mnie :)

  Slin co do sokow to nie wyobrazam sobie zeby ladowac 5-6 litrow dziennie - z prostej przyczyny wyszloby lekko liczac 500 gram wegli prostych - witaj OPONO :D

  u wiekszosci osob tak by sie to skonczylo. Popatrz inaczej osoba ktora stara sie trzymac w ryzach fat spozywa posilek bialko+fat i co zapija sokiem ? no way. :D

  Sam chetnie bym soki pil zamiast wody - jakze bylo by smacznie ale sorry winetou kalorii nie przeskoczysz.
  • 0

  #12
  SLIN

  SLIN

   bejbik on dzjus

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 24240 postów
 • Wiek: 28
  • Płeć:b/d
  • Miasto:nad jeziorem
  • Staż [mies.]: 3 mies
  organizm/zoladek traci kalorie na spalanie wody /o co Ci chodzi !
  Rascal NIE CZRPIE Z NIEJ ENERGIE jak Ty to napisales TYLKO TRACI!!!!!!!!!!! ENERGIE
  jescze raz NIE CZERPIE ENERGI Z WODY BO WODA NIE MA CALORI
  chyba tylko Ty tego nie zatrybiles
  ja pije to co lubie mam jedno zycie i nie mam zamiaru sie katowac pijac wode , pije 2,3 litry soku dzien w dzien +herbate piwo na wiczor kilka nawet czasem wode z miodem fatu nie mam a mam 32 lata ,jem jak swinia nie wybieram i nie licze kalori
  woda dobra nie dla wszystkich zalezy od budowy ,wykonywanej pracy i td
  tyle ile ludzi tyle reakcji
  jest tysiace napoi z zanizona calorycznoscia gatorade i wiele innych u mnie to tylko obrzydzenie przemawia nic wiecej

  wracajac czerpie energie z wody / a traci calorie ja spalajac to dwie rozne sytuacje i nie wmawiaj mi ze napisalem CZERPIE
  sam podkresliles i zacytowales TRACI CALORIE!!
  w mojej pierwszej wypowiedzi nie ma slowa CZERPIE chyba to widzisz co?????

  ,nie bede oszukiwal organizm pusta woda ,traci kalorie na spalenie wody i nic z niej nie ma oprocz nawodnienia
  • 0

  #13
  naja

  naja

   NAJA KFD

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5212 postów
 • Wiek: 39
  • Płeć:Mężczyzna

  Slyszalem gdzies w TV calkiem co innego, ze woda miesza sie z kwasami w zoladku i taki rozcienczony kwas nie jest w stanie sprawnie strawic pokarmu.


  bo to prawda. Zle zinterpretowales ten cytat. Woda zawarta w slinie.., nie woda dostarczana z zewnatrz podczas formowania kesa pokarmowego- tzw popijanie. Kiedy popijamy pokarmy zwlaszccza weglowodanowe po pierwsze przelkniemy go szybciej gdzyz zostanie nawilzony plynem z zewnatrz najczesciej niedostatecznie rozdrabniajac kes, oraz co wazne nie wymieszamy pokarmu z odpowiednia iloscia sliny w ktorej zawarte jest duzo proenzymow co skutkowac bedzie slabym strawieniem pokarmu.


  tez to slyszalem i bolesnie bylem karcony za mlodu za "popijanie" przy jedzeniu (sic!)

  a tak to pije wode non stop podczas szamania i na trawienie nie narzekam nic a nic wiec chyba to sciema :F


  i mieli zupelna raceje ;)
  • 0

  #14
  Rascal

  Rascal

   OBsySacz nIeWybredny :F

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5392 postów
 • Wiek: 33
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Zompki!!!! :F
  • Staż [mies.]: <69>

  organizm/zoladek traci kalorie na spalanie wody /o co Ci chodzi !
  Rascal NIE CZRPIE Z NIEJ ENERGIE jak Ty to napisales TYLKO TRACI!!!!!!!!!!! ENERGIE
  jescze raz NIE CZERPIE ENERGI Z WODY BO WODA NIE MA CALORI
  chyba tylko Ty tego nie zatrybiles


  Wybacz ale masz problemy z rozumieniem slowa pisanego.

  Mnie o tym mechanizmie przekonywac nie musisz bo go znam. Jednakze Twoja wypowiedz w sensie logicznym jest bledna. Przeczytaj again.
  CYTAT
  traci kalorie na spalenie wody  Organizm nie "spala" wody jak to ujales - spala sie kalorie - jednostka energii . Organizm wchlania/trawii wode.

  Jak wskazalem uzyles blednego sformulowania do okreslenia procesu, w ktorym to organizm przyswaja wode. That's all. ;)

  Co do podejscia o ktorym mowisz dotyczacego plynu ze masz jedno zycie itd. Pewnie jezeli Twoj cel sportowy pozwala na takie podejscie to zazdroszcze. Glownie w genetyce jest tutaj pies pogrzebany oraz w celu "kulturystycznym" do ktorego zmierzamy. Sam musze uwazac na wegle - a o prostych to moge zapomniec.
  • 0

  #15
  -MAD-

  -MAD-

   Get Big or Die Tryin'

  • KFD Mod
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7592 postów
 • Wiek: 43
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:USA
  • Staż [mies.]: 7lat
  A ja nie lubie sokow dlategopije tylko wode, ew. ice tea + oczywiscie herbata i kawa. Po sokach mam zgage bo sa za slodkie.
  • 0

  #16
  Rascal

  Rascal

   OBsySacz nIeWybredny :F

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5392 postów
 • Wiek: 33
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Zompki!!!! :F
  • Staż [mies.]: <69>
  a propos sokow to teraaz wyszla nowa seria sokow fortuny - bez dodatku cukru.

  W smaku wypas (oprocz koncentratu soku i wody dodaja miąsz - dzeki czemu sok ma taka zawiesista tresciwa konsystencje i jest abrdzo smaczny) niestety z racji na ten miasz na 100ml jest 11gram wegla przyswajalnego :/

  Innymi slowy lipa.
  • 0

  #17
  SLIN

  SLIN

   bejbik on dzjus

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 24240 postów
 • Wiek: 28
  • Płeć:b/d
  • Miasto:nad jeziorem
  • Staż [mies.]: 3 mies
  Rascal dobrze to wytlumaczyles chyba tylko Ty nie zrozumiales i dalej nie trybisz %)
  co do wody - vitamin water i wszystko jasne
  prawie w kazdym poscie dajesz kilka slow po angielsku w jakim celu /moda/ chcesz zablysnac znajomoscia jezykow ?
  • 0

  #18
  Rascal

  Rascal

   OBsySacz nIeWybredny :F

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5392 postów
 • Wiek: 33
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Zompki!!!! :F
  • Staż [mies.]: <69>
  Odnosnie meritum to po raz kolejny widac ze sie z Toba nie da dystkutowac niestety. Jako osoba ktora stara sie uczyc na wlasnych bledach postaram sie z Toba nie wchodzic wiecej w polemike z racji na jej bezcelowosc :ziober:

  Co do anglojezycznych wtracen - widac ze juz sie nie masz czego czepiac to sie glupot czepiasz. Boli Cie to w jakims stopniu ? Ja sie nie czepiam braku poprawnosci i prostoty Twego jezyka, :)
  • 0

  #19
  naja

  naja

   NAJA KFD

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5212 postów
 • Wiek: 39
  • Płeć:Mężczyzna
  Panowie po lekku bez klotni bo bede zmuszony ...;)
  • 0

  #20
  SLIN

  SLIN

   bejbik on dzjus

  • Aktywny user KFD
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 24240 postów
 • Wiek: 28
  • Płeć:b/d
  • Miasto:nad jeziorem
  • Staż [mies.]: 3 mies
  Rascal ja prosty chlopak jestem bez wyzszej szkoly , siedze na obczyznie 10 lat po polsku tylko w domu rozmawiam a pisze tylko na tym forum prostym jezykiem bez ubarwien ,przepraszam no a charakter mam taki ze jak jade do polski staram sie nie wtracac slowek po angielsu z przyzwyczajenia bo chlopaki smiechem parskna ze hamerykaniec zawital w ubogie progi ,wiec pytam czy to taka moda teraz jest bo nie bylem juz 3 lata %)
  co do dyskusji to nie wiem o co i po co ja podjales ,kazdy wiedzial co napisalem tylko Ty sie czepiasz kazdego postu

  osobiscie nie mam nic przeciwko piciu wody wyrazilem swoj poglad z mojego pkt widzenia i znajomosci organizmu
  co do tej wody witaminowej jest na slowacji ,brat gra zawodowo w siadkowke i trenerzy wlasnie ja sciagaja z tamtad nie wiem czy ma cos wspolnego z ta co jest na polkach w usa ale butelka prawie ta sama, podobno hurtem wychodzi bardzo tanio rozne smaki jak i rozne skladniki ,jest typowo witaminowa ale sa tez energetyczne z zenszeniem i innymi wynalazkami bardzo zanizona calorycznosc bez slodzikow i innych pierdol
  co do mocnych treningow woda czysta slabo sprawdza sie na silowni i pisalem wczesniej u mnie grozi to wywrotka wiec mineralna z mala iloscia soku jak najbardziej
  http://www.wodadlazd...drowym_byc.html


  jedno z wazniejszych informacji z arta
  Picie zwykłej wody rozrzedza elektrolity w komórkach i mięśniach naszego organizmu, co zaburza jego funkcjonowanie, osłabia go i pogarsza nasze samopoczucie.

  podsumowujac czysta woda nie zawsze oznacza zdrowe podejscie do sprawy,czeste skurcze to tez brak magnezu ktory tracimy w czasie wysilku pomijam sod , wiec nie tylko sprawa toczy sie o kalorie
  czysta woda oszukuje nasz organizm tlumiac pragnienie jednak nie zawsze oznacza to ze jestesmy nawodnieni w odpowiedni sposob
  • 0
  0 użytkowników czyta ten temat

  0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

   Zamknij okienko