Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Seretide Dysk 100 (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Seretide Dysk 100

Skład: Fluticasoni propionas Salmeterolum
Postać farmaceutyczna: proszek do inhalacji
Dawka: (100 mcg 50 mcg) /dawkę inh.
Wielkość opakowania: 1 poj. 60 dawek
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Export Ltd.
Wytwórca: Glaxo Wellcome Operations
Kraj wytwórcy (kod kraju): GBDziałanie
Preparat zawiera propionian flutykazonu i salmeterol, substancje o różnych mechanizmach działania. Propionian flutykazonu podawany wziewnie w zalecanych dawkach wywiera silne przeciwzapalne działanie w obrębie płuc, którego wynikiem jest zmniejszenie nasilenia objawów i częstości zaostrzeń astmy oskrzelowej, bez wywoływania działań niepożądanych typowych podczas leczenia ogólnie działającymi kortykosteroidami. Salmeterol jest wybiórczym, długo działającym β2-agonistą, o długim łańcuchu bocznym, który wiąże się z miejscem pozareceptorowym. Powoduje dłużej trwające (przynajmniej 12 h) rozszerzenie oskrzeli w porównaniu do zalecanych dawek krótko działających β2-agonistów. W czasie jednoczesnego podawania propionianu flutykazonu i salmeterolu właściwości farmakokinetyczne poszczególnych substancji czynnych preparatu pozostają bez zmian w porównaniu do podawania ich oddzielnie. Całkowita biodostępność propionianu flutykazonu po podaniu wziewnym wynosi ok. 10-30% dawki nominalnej, w zależności od typu użytego inhalatora. Wchłanianie ogólnoustrojowe odbywa się głównie z płuc i jest początkowo szybkie, a następnie powolne. Wiązanie z białkami osocza wynosi 91%. Jest szybko metabolizowany przez układ enzymatyczny CYP3A4 do nieaktywnej pochodnej kwasu karboksylowego. T0,5 wynosi ok. 8 h. Większa część dawki wydalana jest z kałem w postaci niezmienionej i metabolitu, 5% dawki wydalane jest z moczem. Salmeterol działa miejscowo w płucach.

Wskazania
Leczenie astmy oskrzelowej w przypadkach, gdy wskazane jest jednoczesne leczenie kortykosteroidem i lekiem rozszerzającym oskrzela: u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania kortykosteroidu wziewnego oraz krótko działającego β2-mimetyku, stosowanego doraźnie oraz u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym i długo działającym β2-mimetykiem. Ponadto Seretide Dysk wskazany jest do objawowego leczenia pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Preparaty Seretide 50 i Seretide Dysk 100 nie są przeznaczone do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych i dzieci.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy stosować do leczenia ostrych objawów astmy. Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem w czasie zaostrzenia astmy lub gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu choroby. W trakcie leczenia mogą wystąpić zaostrzenia choroby podstawowej lub poważne objawy niepożądane związane z astmą. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów z gruźlicą płuc, ciężkimi zaburzeniami układu krążenia (w tym z zaburzeniami rytmu serca), z cukrzycą, z nieleczoną hipokaliemią i z nadczynnością tarczycy. W przypadku wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli po podaniu leku, należy zaprzestać stosowania preparatu, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności zastosować inne leczenie. Podczas stosowania steroidów wziewnych mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe, szczególnie przy stosowaniu dużych dawek przez długi okres. Długotrwałe leczenie dużymi dawkami steroidów wziewnych może wywoływać zahamowanie czynności kory nadnerczy i ostry przełom nadnerczowy. Szczególną grupę ryzyka stanowią dzieci poniżej 16 lat, przyjmujące duże dawki propionianu flutykazonu (≥1000 µg na dobę).Wystąpienie ostrego przełomu nadnerczowego może być związane z następującymi stanami: uraz, zabieg chirurgiczny, zakażenie, szybkie zmniejszenie dawki leku. W okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie kortykosteroidów. W przypadku zamiany leczenia steroidem stosowanym ogólnoustrojowo na leczenie preparatem należy zachować ostrożność, szczególnie u pacjentów, u których podejrzewa się niewydolność kory nadnerczy. U pacjentów, u których leczenie steroidami doustnymi zmieniono na leczenie wziewne propionianem flutykazonu mogą wystąpić objawy niewydolności kory nadnerczy przez dłuższy okres. Szczególnie dotyczy to pacjentów, u których w przeszłości stosowano duże dawki steroidów. Zaleca się regularne pomiary wzrostu dzieci długotrwale leczonych propionianem flutykazonu. Używanie aerozolu wziewnego z komorą inhalacyjną może zwiększać ilość leku dostarczaną do płuc (należy brać pod uwagę zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych). Brak danych dotyczących stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci poniżej 4 lat. Dawka preparatu Seretide Dysk zawiera 12,5 mg laktozy - taka ilość u osób z nietolerancją laktozy nie powoduje zwykle żadnych objawów nietolerancji. W trakcie terapii preparatem u pacjentów z POChP istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji dolnych dróg oddechowych (szczególnie zapalenia płuc i oskrzeli). Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, z niskim BMI (<25 kg/m2pc.) i bardzo ciężką postacią choroby (FEV1 <30% wartości należnej); należy wnikliwie monitorować pacjentów w kierunku objawów infekcji dolnych dróg oddechowych, ponieważ objawy tych infekcji oraz zaostrzenia POChP często nakładają się. W przypadku stwierdzenia zapalenia płuc u pacjenta z POChP należy ponownie ocenić leczenie preparatem. U pacjentów o pochodzeniu afroamerykańskim lub afrokaraibskim leczonych salmeterolem istnieje zwiększone ryzyko ciężkich działań niepożądanych ze strony układu oddechowego.

Ciąża i laktacja
W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka. U kobiet w ciąży należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy.

Działania niepożądane
Bardzo często: ból głowy. Często: podrażnienie gardła, chrypka, bezgłos, zapalenie zatok, kołatanie serca, drżenia, kurcze mięśni, kandydoza jamy ustnej. Niezbyt często: tachykardia, skórne reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe), niepokój, zaburzenia snu, zmiany w zachowaniu, w tym nadreaktywność i drażliwość (głównie u dzieci), zespół Cushinga, wygląd twarzy charakterystyczny dla zespołu Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma, jaskra, hiperglikemia, bóle stawów, bóle mięśni, obrzęk naczynioruchowy, objawy nadwrażliwości ze strony układu oddechowego (duszność, skurcz oskrzeli), reakcje anafilaktyczne. Ponadto u pacjentów z POChP: bardzo często: zapalenie części nosowej gardła; często: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, hipokaliemia, urazy, złamania pourazowe.

Interakcje
Rytonawir (bardzo silny inhibitor CYP3A4) może zwiększać stężenie propionianu flutykazonu w osoczu - należy unikać jednoczesnego stosowania, chyba że potencjalna korzyść przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Jednoczesne stosowanie z innymi silnymi inhibitorami CYP3A (np. itrakonazol) może również spowodować zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na propionian flutykazonu i ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych - przy jednoczesnym stosowaniu zalecana jest ostrożność, należy unikać długotrwałego jednoczesnego stosowania. Jednoczesne stosowanie innych leków mających działanie β-adrenergiczne może powodować działanie addycyjne. U pacjentów z astmą należy unikać stosowania zarówno wybiórczych jak i niewybiórczych β-adrenolityków, chyba że istnieje konieczność ich użycia.

Dawkowanie
Wziewnie. Dawkę ustala się indywidualnie na podstawie zawartej w preparacie dawki propionianu flutykazonu. Dawkę należy stopniowo zmniejszać do osiągnięcia najmniejszej dawki skutecznej. Po uzyskaniu poprawy u pacjenta, u którego stosowano najmniejszą dawkę preparatu złożonego z dwóch substancji podawanego 2 razy na dobę, należy podjąć próbę dalszego leczenia preparatem zawierającym tylko kortykosteroid wziewny. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającymi β2-mimetykami preparat może być stosowany raz na dobę, jeżeli zapewni to odpowiednią kontrolę objawów choroby. Astma. Dorośli i dzieci od 12 lat: 2 inhalacje preparatu Seretide aerozol wziewny lub 1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 2 razy na dobę. Krótkotrwałe stosowanie preparatu może być rozważanie jako początkowe leczenie podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (objawy występują w dzień, lek stosowany jest w razie potrzeby, ograniczenie przepływu w drogach oddechowych umiarkowane do dużego), u których szybka kontrola astmy ma duże znaczenie. W takich przypadkach zalecana dawka początkowa wynosi: 1 inhalacja preparatu Seretide 50 lub preparatu Seretide Dysk 100 - 2 razy na dobę. Dzieci od 4 lat: 2 inhalacje preparatu Seretide 50 lub 1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 100 2 razy na dobę. Maksymalna dawka flutykazonu dopuszczona do stosowania u dzieci wynosi 100 µg 2 razy na dobę. Preparat Seretide aerozol wziewny może być stosowany z komorą inhalacyjną, szczególnie u małych dzieci lub gdy dziecko ma trudności z koordynacją oddechu i inhalacją. POChP (tylko preparat Seretide Dysk). Dorośli: 1 inhalacja preparatu Seretide Dysk 500 2 razy na dobę.

Uwagi
Lek należy stosować regularnie, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły. Po zastosowaniu preparatu należy przepłukać jamę ustną wodą. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko