Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Piramil 5 mg (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Piramil 5 mg

Skład: Ramiprilum
Postać farmaceutyczna: tabletki
Dawka: 5 mg
Wielkość opakowania: 10 tabl. 20 tabl. 28 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 100 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH
Wytwórca: LEK S.A. Salutas Pharma GmbH Sandoz GmbH
Kraj wytwórcy (kod kraju): PL, D, ADziałanie
Ramipryl prekursor substancji czynnej - ramiprylatu, który jest inhibitorem konwertazy angiotensyny - enzymu katalizującego przemianę angiotensyny I do angiotensyny II. Podanie ramiprylu powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, zwiększenie aktywności reninowej osocza oraz zmniejszenie wydzielania aldosteronu, co wiąże się z rozszerzeniem obwodowych naczyń krwionośnych i zmniejszeniem oporu obwodowego. U pacjentów z nadciśnieniem preparat powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego mierzonego w pozycji leżącej i stojącej. Początek działania hipotensyjnego następuje u większości pacjentów w 1-2 h po przyjęciu pierwszej dawki leku. Maksymalne działanie pojedynczej dawki obserwuje się po 3-6 h, a działanie jednej dawki leku trwa zazwyczaj 24 h. Po podaniu doustnym ramipryl jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie ramiprylatu we krwi jest osiągane w 2-4 h po podaniu. Wiązanie ramiprylu z białkami osocza wynosi 73%, a ramiprylatu - 56%. Lek podlega intensywnemu metabolizmowi w wątrobie, w wyniku którego powstaje jedyna czynna pochodna - ramiprylat, dalsze przemiany prowadzą do powstania nieczynnych metabolitów. Wartość T0,5 obliczona po wielokrotnym podaniu dawki 5-10 mg ramiprylu wynosi 13-17 h; podczas podawania niższych dawek 1,25-2,5 mg jest przedłużona. U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie ramiprylatu drogą nerkową jest opóźnione.

Wskazania
Zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka z chorobą układu krążenia lub cukrzycą typu 2 z dodatkowymi czynnikami ryzyka. Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego. Zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością serca po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Leczenie objawowej niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej. Leczenie rozpoczynającej się nefropatii cukrzycowej (mikroalbuminuria) u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ramipryl, inny inhibitor ACE lub pozostałe składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE w wywiadzie. Dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy. II i III trymestr ciąży. Istotne hemodynamicznie zwężenie tętnicy nerkowej (obustronne) lub jednostronne zwężenie w jedynej nerce.

Środki ostrożności
Nie zaleca się stosowania ramiprylu u dzieci, u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki lub u pacjentów z pierwotnym hiperaldosteronizmem. Nie należy rozpoczynać leczenia ramiprylem u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z ciśnieniem skurczowym ≤100 mm Hg, z ostrym zawałem mięśnia sercowego i zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny we krwi >177 µmol/l i (lub) białkomocz >500 mg/24 h) lub we wstrząsie kardiogennym. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z kolagenozą naczyń, otrzymujących leczenie immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokainamidem, szczególnie gdy wcześniej występuje zaburzenie czynności nerek. Ostrożnie stosować u pacjentów ze zwężeniem zastawki dwudzielnej i utrudnionym odpływem z lewej komory serca, takim jak zwężenie aorty lub kardiomiopatia przerostowa (w przypadkach istotnych hemodynamicznie nie należy stosować ramiprylu), niewydolnością nerek, obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej nerki, szczególnie przy nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym (leczenie rozpoczynać od małych dawek i zwiększać dawkę po ścisłą kontrolą lekarską), zaburzeniami czynności wątroby, cukrzycą, hipowolemią, ciężką niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca lub naczyniową mózgu (leczenie rozpoczynać i zwiększać dawkę pod ścisłą kontrolą lekarską), poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie. Ze względu na ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych u pacjentów dializowanych nie należy stosować błon o dużej przepuszczalności (np. AN 69); u pacjentów poddawanych zabiegowi aferezy z użyciem siarczanu dekstranu należy przejściowo odstawić inhibitory ACE. U pacjentów uczulonych na jad osy lub pszczoły, poddawanych odczulaniu podczas leczenia inhibitorami ACE, mogą wystąpić zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne - w okresie odczulania należy przerwać podawanie preparatu.

Ciąża i laktacja
Preparatu nie należy stosować w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży podawanie leku jest przeciwwskazane. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane
Często (≥1/100, <1/10): ból i zawroty głowy, objawy ortostatyczne (w tym niedociśnienie), kaszel, biegunka, wymioty, zaburzenie czynności nerek. Niezbyt często (≥1/1000, <1/100): zmiany nastroju, parestezje, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, zawał mięśnia sercowego lub udar naczyniowy mózgu (prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów wysokiego ryzyka), kołatanie serca, tachykardia, objaw Raynauda, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności, ból brzucha, niestrawność, brak łaknienia, wysypka, świąd, impotencja, zmęczenie, osłabienie, podwyższenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, hiperkaliemia. Rzadko (≥1/10 000, <1/1000): zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, splątanie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, języka, głośni i (lub) krtani), pokrzywka, łysienie, łuszczyca, mocznica, ostra niewydolność nerek, ginekomastia, podwyższenie stężenia bilirubiny, hiponatremia. Bardzo rzadko (<1/10 000): zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, powiększenie węzłów chłonnych, choroba autoimmunologiczna, hipoglikemia; skurcz oskrzeli, zapalenie zatok, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie trzustki, miąższowe lub cholestatyczne zapalenie wątroby, żółtaczka, zespół rozpoczynający się od żółtaczki cholestatycznej, postępujący do piorunującej martwicy wątroby (w niektórych przypadkach zakończonej zgonem), obrzęk naczynioruchowy jelit, obfite pocenie się, pęcherzyca, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, skąpomocz lub bezmocz. Opisywano zespół objawów, który może obejmować jeden lub więcej objawów, takich jak: gorączka, zapalenie naczyń, bóle mięśniowe, ból i zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszone opadanie krwinek, eozynofilia, leukocytoza, wysypka, nadwrażliwość na światło lub inne objawy skórne.

Interakcje
Tiazydowe leki moczopędne lub diuretyki pętlowe zwiększają ryzyko niedociśnienia tętniczego. Jednoczesne stosowanie leków hipotensyjnych, nitrogliceryny, innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia nasila działanie ramiprylu. Leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, amiloryd, triamteren) lub inne leki uzupełniające potas mogą zwiększać ryzyko hiperkaliemii. Jednoczesne stosowanie niektórych leków znieczulających, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków przeciwpsychotycznych może powodować nasilenie działania hipotensyjnego. Allopurynol, preparaty immunosupresyjne, prokainamid, cytostatyki powodują zwiększenie ryzyka wystąpienia leukopenii. Sympatykomimetyki mogą zmniejszać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE. Podczas równoczesnego stosowania ramiprylu z lekami przeciwcukrzycowymi zwiększa się ryzyko hipoglikemii, a z solami litu ryzyko podwyższenia stężenia litu we krwi i nasilenia jego toksyczności. Długotrwałe stosowanie NLPZ może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe ramiprylu.

Dawkowanie
Doustnie. Zmniejszenie śmiertelności i zachorowalności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka z chorobą układu krążenia lub cukrzycą typu 2 z dodatkowymi czynnikami ryzyka: zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę; w razie konieczności zaleca się podwoić dawkę po 1 tyg., następnie dawkę należy zwiększyć do 10 mg na dobę po kolejnych 3 tyg.; zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 10 mg raz na dobę. Nadciśnienia tętnicze samoistne: zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę; w razie konieczności można podwoić dawkę po upływie 2-3 tyg.; zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 2,5-5 mg na dobę; w zależności od reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki 10 mg raz na dobę lub dodać lek moczopędny lub inny przeciwnadciśnieniowy bez zwiększania dawki ramiprylu powyżej 5 mg na dobę. Zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością serca po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego: leczenie należy rozpocząć pomiędzy 3. i 10. dniem po ostrym zawale mięśnia sercowego; dawka początkowa wynosi 1,25-2,5 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem); w przypadku braku tolerancji dawkę można zmniejszyć do 1,25 mg 2 razy na dobę przez 2 dni (należy kontrolować ciśnienie krwi i czynność nerek); następnie, w zależności od reakcji pacjenta, dawkę można podwoić w odstępach co najmniej 2 dni do dawki maksymalnej 10 mg na dobę. W zależności od tolerancji pacjenta dawkę można podawać raz lub dwa razy na dobę. Objawowa niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa i rozpoczynająca się nefropatia cukrzycowa u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym: zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę; w zależności od tolerancji dawkę można podwajać w odstępach 2-3 tyg.; dawka podtrzymująca wynosi 5 mg; maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg.
Należy wyrównać niedobory elektrolitów i płynów lub u pacjentów, którzy wcześniej przyjmowali lek moczopędny, należy zmniejszyć dawkę lub całkowicie odstawić lek moczopędny 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem (jednak u pacjentów z niewydolnością serca istniej ryzyko przewodnienia); u tych pacjentów leczenie ramiprylem rozpoczyna się zwykle od pojedynczej dawki 1,25 mg, podawanej rano. Po podaniu pierwszej dawki oraz po zwiększeniu dawki ramiprylu i (lub) pętlowych leków moczopędnych, pacjenci przez co najmniej 8 h, powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarską. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: klirens kreatyniny 20-50 ml/min/1,73 m2 pc. dawka początkowa wynosi 1,25 mg, dawka maksymalna 5 mg raz na dobę; klirens kreatyniny <20 ml/min/1,73 m2 pc. dawka początkowa wynosi 1,25 mg co drugi dzień, dawka maksymalna 2,5 mg raz na dobę. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody. Tabletek w dawce 1,25 mg nie należy dzielić.

Uwagi
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy monitorować stężenie potasu i kreatyniny. Preparat może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko