Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Panprazox (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Panprazox

Skład: Pantoprazolum
Postać farmaceutyczna: tabletki dojelitowe
Dawka: 20 mg
Wielkość opakowania: 7 tabl. 14 tabl. (1 x 14) 14 tabl. (2 x 7) 15 tabl. 20 tabl. 28 tabl. (2 x 14) 28 tabl. (4 x 7) 30 tabl. w blistrach 30 tabl. w butelce 56 tabl. 60 tabl. 98 tabl. 100 tabl. w blistrach 100 tabl. w butelce 250 tabl. w butelce
Podmiot odpowiedzialny: Nucleus ehf.
Wytwórca: Actavis Ltd. Actavis hf. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Kraj wytwórcy (kod kraju): MT, IS, PL


Działanie
Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który poprzez specyficzny wpływ na komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka hamuje wydzielanie kwasu solnego. Przekształcany jest do czynnej postaci w kwaśnym środowisku kanalików śródkomórkowych komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu H+/K+- zależnej ATP-azy, która odpowiada za końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów prowadzi to do ustąpienia objawów w ciągu 2 tyg. stosowania pantoprazolu. Leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwaśności treści żołądkowej oraz wtórnego zwiększenia stężenia gastryny proporcjonalnie do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie stężenia gastryny jest przemijające. Pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około 2-2,5 h. Biodostępność całkowita pantoprazolu wynosi około 77%. Wiązanie z białkami surowicy wynosi około 98%. Pantoprazol jest niemal całkowicie metabolizowany w wątrobie. Lek wydalany jest głównie przez nerki (w około 80%) w postaci metabolitów; pozostała część wydalana jest z kałem. T0,5 fazy końcowej eliminacji wynosi około 1,5 h.

Wskazania

Tabl. 20 mg: Leczenie łagodnych postaci choroby refluksowej przełyku i związanych z nią objawów (np. zgagi, kwaśnego odbijania, bólu podczas przełykania), aby wykluczyć długotrwałe leczenie i móc stosować preparat w razie konieczności oraz zapobieganie nawrotom. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Zapobieganie występowaniu owrzodzeń przewodu pokarmowego wywołanych przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają długotrwałego przyjmowania NLPZ. Tabl. 40 mg: Łagodzenie objawów i krótkotrwałe leczenie chorób przewodu pokarmowego wymagających zmniejszenia wydzielania kwasu solnego tj.: choroba wrzodowa dwunastnicy; choroba wrzodowa żołądka; umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku; zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego; eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy lub żołądka (należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego odpowiedniego antybiotyku).

Przeciwwskazania

Tabl. 20 mg i 40 mg: Nadwrażliwość na pantoprazol i (lub) pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie atazanawiru. Tabl. 40 mg: nie stosować preparatu w leczeniu skojarzonym w celu eradykacji Helicobacter pylori u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, ze względu na brak odpowiednich danych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy stosować u dzieci (brak doświadczeń). Podawanie pantoprazolu 20 mg w profilaktyce owrzodzenia żołądka i dwunastnicy wywołanych NLPZ należy ograniczyć do pacjentów wymagających ciągłego przyjmowania NLPZ oraz znajdujących się w grupie zwiększonego ryzyka zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Zwiększone ryzyko tych powikłań należy oceniać biorąc pod uwagę indywidualne czynniki ryzyka, takie jak podeszły wiek (>65 lat), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, bądź krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie. U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi zaburzeniami zwiększonego wydzielania kwasu żołądkowego, wymagającymi długotrwałego leczenia, pantoprazol może osłabiać wchłanianie witaminy B12 ze względu na niedobór lub brak kwasu solnego w soku żołądkowym.

Ciąża i laktacja

Preparat można podawać w ciąży i okresie karmienia piersią jedynie wówczas, gdy korzyści terapii dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu i niemowlęcia.

Działania niepożądane

Często: ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdęcia, bóle głowy. Niezbyt często: nudności, wymioty, zawroty głowy; zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie), reakcje alergiczne (świąd, wysypka skórna). Rzadko: suchość w jamie ustnej, bóle stawów, uczucie przygnębienia, omamy, zaburzenia orientacji, stan splątania szczególnie u osób predysponowanych, nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania. Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość, obrzęki obwodowe, ciężkie uszkodzenia komórek wątroby, prowadzące do żółtaczki z lub bez niewydolności wątroby, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-glutamylotranspeptydazy), zwiększenie stężenia triglicerydów, podwyższenie temperatury ciała, bóle mięśni, depresja, śródmiąższowe zapalenie nerek, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężkie reakcje skórne (Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka), nadwrażliwość na światło. Podawanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella i Campylobacter.

Interakcje
Pantoprazol może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność jest zależna od pH (np. ketokonazolu, intrakonazolu czy atazanawiru). Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przez układ enzymów cytochromu P-450. Nie można wykluczyć interakcji pomiędzy pantoprazolem, a innymi związkami metabolizowanymi przez ten sam układ enzymów. W badaniach nie stwierdzano istotnych klinicznie interakcji pomiędzy pantoprazolem a lekami takimi, jak: karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedypina, fenytoina, piroksykam, teofilina oraz doustne środki antykoncepcyjne. Nie stwierdzono także interakcji z podawanymi jednocześnie środkami zobojętniającymi kwas. W pojedynczych przypadkach stwierdzono zmiany wartości INR u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny, zaleca się kontrolę czasu protrombinowego, INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Dawkowanie
Doustnie. Tabl. 20 mg. Dorośli i młodzież w wieku ≥ 12 lat: Leczenie łagodnej postaci choroby refluksowej i związanych z nią objawów, aby wykluczyć długotrwałe leczenie i móc stosować preparat w razie konieczności oraz zapobieganie nawrotom: 20 mg raz na dobę przez 2-4 tyg., przy zapaleniu przełyku związanym z refluksem stosować 4 tyg, a jeśli działanie nie jest wystarczające to preparat stosować przez kolejne 4 tyg.. Po ustąpieniu objawów, objawy nawracające można kontrolować stosując 20 mg raz na dobę w razie konieczności, w przypadku niemożności opanowania objawów przy dawkowaniu w razie konieczności można rozważyć ponowne stosowanie preparatu w sposób ciągły. Dorośli: Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom w refluksowym zapaleniu przełyku: dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę, w przypadku nawrotu choroby, można ją zwiększyć do 40 mg na dobę. Po wyleczeniu nawrotu dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg na dobę. Zapobieganie występowaniu owrzodzeń przewodu pokarmowego wywołanych przez NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają długotrwałego stosowania NLPZ: 20 mg raz na dobę.
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg na dobę. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u osób w podeszłym wieku.
Tabl. 40 mg. Dorośli i młodzież w wieku ≥ 12 lat. Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku.: 40 mg raz na dobę. Dorośli: Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka: 40 mg raz na dobę. Czas trwania leczenia: choroba wrzodowa dwunastnicy - 2 tyg, choroba wrzodowa żołądka i refluks żołądkowo-przełykowy - 4 tyg; w każdym przypadku czas leczenia może zostać podwojony, jeżeli nie doszło do wyleczenia zaburzeń. Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzieleniem kwasu solnego: dawka początkowa 80 mg na dobę (2 tabl. 40 mg), następnie, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć, w zależności od wyników badań wydzielania soku żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg, należy podzielić i podawać dwukrotnie w ciągu doby. Możliwe jest okresowe zwiększenie dawki powyżej 160 mg na dobę, ale nie powinna być ona stosowana dłużej, niż to konieczne do uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu żołądkowego. Czas trwania leczenia nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do objawów klinicznych. Eradykacja Helicobacter pylori: 40 mg 2 razy na dobę w skojarzeniu z jednym z trzech następujących schematów leczenia: schemat 1 - 2 razy na dobę po 1000 mg amoksycyliny + 2 razy na dobę po 500 mg klarytromycyny; schemat 2 - 2 razy na. dobę po 500 mg metronidazolu + 2 razy na dobę po 500 mg klarytromycyny; schemat 3 - 2 razy na dobę po 1000 mg amoksycyliny + 2 razy na dobę po 500 mg metronidazolu. Czas trwania leczenia wynosi zazwyczaj 7 dni, jednak w przypadku wrzodów dwunastnicy leczenie może trwać 1-3 tyg., a przy wrzodach żołądka 3-7 tyg.
Tabl. należy przyjmować 1 h przed śniadaniem, połykając w całości i popijając wodą. W przypadku leczenia skojarzonego, drugą tabl. należy przyjąć wieczorem, przed kolacją. U pacjentów w podeszłym wieku nie należy stosować dobowej dawki większej niż 40 mg pantoprazolu z wyjątkiem terapii skojarzonej w celu eradykacji H. pylori, podczas której pacjenci powinni przyjmować zalecaną dawkę pantoprazolu (2 razy na dobę po 40 mg) przez 7 dni.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg, z tego względu nie zaleca się u tych pacjentów terapii skojarzonej z zastosowaniem trzech leków w celu eradykacji H. pylori. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkę leku należy zmniejszyć do 40 mg podawanych co drugi dzień. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie pantoprazolem. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie zaleca się stosowania terapii skojarzonej w celu eradykacji H. pylori.

Uwagi
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotwór złośliwy przełyku lub żołądka, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania pantoprazolu, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. Pacjentów którzy nie zareagowali na leczenie w ciągu 4 tyg., należy poddać ponownym szczegółowym badaniom.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko