Jump to content


 • Please log in to reply

Poll: Ocena preparatu - Oratram 100 (0 member(s) have cast votes)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 votes [0.00%])

  Percentage of vote: 0.00%

 2. Nie polecam (0 votes [0.00%])

  Percentage of vote: 0.00%

Vote Guests cannot vote

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 posts
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Oratram 100

Skład: Tramadoli hydrochloridum
Postać farmaceutyczna: tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka: 100 mg
Wielkość opakowania: 10 tabl. w blistrze 10 tabl. w pojemniku 30 tabl. w blistrach 30 tabl. w pojemniku 50 tabl. w blistrach 50 tabl. w pojemniku
Podmiot odpowiedzialny: Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.
Wytwórca: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV (FAL BV) Medochemie
Kraj wytwórcy (kod kraju): NL, CY


Działanie
Opioidowy lek przeciwbólowy o działaniu ośrodkowym. Nieselektywny agonista receptorów opioidowych (głównie typu mi, słabszym typu delta i kappa). Inne mechanizmy mogące nasilać jego efekt przeciwbólowy to zahamowanie zwrotnego wychwytu noradrenaliny oraz wspomaganie uwalniania serotoniny. W dawkach terapeutycznych tramadol nie wywiera depresyjnego wpływu na układ oddechowy, nie zaburza motoryki przewodu pokarmowego i ma minimalny wpływ na układ krążenia. Działa przeciwkaszlowo. Po podaniu doustnym wchłania się w ok. 90% (średnia biodostępność całkowita ok. 70%), w ok. 20% wiąże się z białkami osocza. Podlega efektowi pierwszego przejścia (maks. 30%). Po dawce 100 mg maksymalne stężenie we krwi (Cmax=141&plusminus;40 ng/ml) osiąga po ok. 4,9 h; po dawce 200 mg - Cmax=260&plusminus;62 ng/ml osiąga po ok. 4,8 h. W zakresie dawek terapeutycznych charakteryzuje się liniowym profilem farmakokinetycznym, z efektem analgetycznym zależnym od stężenia w surowicy. Zazwyczaj optymalny efekt przeciwbólowy (MEAC) osiągany przy stężeniach 100-300 ng/ml). Metabolizowany głównie przez N- i O-demetylację oraz sprzęganie produktów O-demetylacji z kwasem glukuronowym. Jedynie O-demetylotramadol jest aktywny farmakologicznie i wykazuje 2-4 razy silniejsze działanie od substancji macierzystej, jego okres półtrwania t0,5ß=5,4-9,6 h. Zahamowanie jednego lub obu izoenzymów cytochromu C450: CYP3A4 i CYP2D6 może wpłynąć na stężenie tramadolu lub jego metabolitów w osoczu. Zarówno tramadol jak jego metabolity wydalane są przez nerki (ok. 90% dawki). U pacjentów z marskością wątroby okres półtrwania tramadol i O-desmetylotramadolu może się wydłużyć (odpowiednio 13,3&plusminus;4,9 h i 18,5&plusminus;9,4 h, aż do skrajnych przypadków odpowiednio 22,3 h i 36 h). U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <5 ml/min) wartości te wynoszą odpowiednio 11&plusminus;3,2 h i 16,9&plusminus;3 h aż do wartości skrajnych: 19,5 h i 43,2 h. Przenika przez barierę krew-mózg, przez łożysko i do mleka matki.

Wskazania
Bóle o umiarkowanym i dużym natężeniu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na tramadol lub pozostałe składniki preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe. Ostre zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na o.u.n. (nasenne, psychotropowe, przeciwbólowe w tym opioidowe). Nie wolno stosować u pacjentów leczonych w ciągu ostatnich 2 tyg. inhibitorami MAO, u pacjentów z padaczką oporną na leczenie. Nie stosować w leczeniu uzależnień od opioidów, oraz u dzieci poniżej 12 rż.

Środki ostrożności
Lek stosować ostrożnie, po ocenie potencjalnego ryzyka u pacjentów: uzależnionych od opioidów, po urazach głowy, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, ze zwiększoną wrażliwością na leki opioidowe. U pacjentów z padaczką w wywiadzie lub u których występowały napady drgawek pochodzenia mózgowego lek można stosować tylko gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Ciąża i laktacja
Tramadol przenika przez łożysko. Długotrwałe stosowanie tramadolu w czasie ciąży może prowadzić do zwiększonej tolerancji i objawów odstawienia u noworodka po urodzeniu. Nie stosować w ciąży. Podany przed lub w czasie porodu - nie zaburza czynności skurczowej macicy. Ok. 0,1% dawki przenika do mleka matki. Nie zaleca się podawania leku podczas karmienia piersią. Jednorazowe podanie leku w okresie karmienia piersią nie wymaga zaprzestania karmienia.

Działania niepożądane
Bardzo często (≥1/10): nudności i zawroty głowy. Często (≥1/100 do <1/10): ból głowy, ospałość, wymioty, zaparcie, potliwość, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100): kołatanie serca, tachykardia, hipotonia ortostatyczna, zapaść (szczególnie po podaniu dożylnym u pacjentów po wysiłku fizycznym), podrażnienie jelitowe, reakcje skórne (świąd, pokrzywka). Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000): podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i zwolnienie akcji serca, zmiany apetytu, parestezje, drżenia, depresja oddechowa, drgawki, mioklonie, omdlenia, omamy, splątanie, niepokój, zaburzenia snu, koszmary senne, zaburzenia widzenia, osłabienie siły mięśniowej, trudności w oddawaniu moczu, reakcje alergiczne (duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy aż do wstrząsu anafilaktycznego włącznie). Bardzo rzadko (<1/10 000): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, atypowe objawy odstawienie (napady paniki, znaczny niepokój, omamy, szum w uszach, inne nietypowe objawy ze strony o.u.n.).

Interakcje
Tramadol nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (zwiększenie jego toksyczności). Z lekami działającymi hamująco na o.u.n. (anksjolityki, leki nasenne) oraz z alkoholem mogą nasilać się objawy nadmiernego zmęczenia i uspokojenia. Jednoczesne lub wcześniejsze podanie karbamazepiny zmniejsza efekt przeciwbólowy i czas działania przeciwbólowego tramadolu. W pojedynczych przypadkach tramadol może wywoływać drgawki oraz nasilać działanie inhibitorów selektywnego wychwytu serotoniny, trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych oraz innych leków obniżających próg drgawkowy. W skojarzeniu z inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny możliwe jest wystąpienie zespołu serotoninergicznego. Inne leki z grupy metabolizowanych przez układ enzymatyczny CYP3A4 (ketokonazol, erytromycyna) mogą spowolnić metabolizm tramadolu (N-demetylację) oraz metabolizm aktywny (po O-demetylacji) - brak badań dotyczących znaczenia klinicznego tych interakcji. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu pochodnych kumaryny ze względu na ryzyko zwiększenia wskaźnika INR. Obserwowano zwiększenia zapotrzebowania na tramadol u chorych otrzymujących ondansetron.

Dawkowanie
Doustnie. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i reakcji pacjenta. Dorośli i dzieci > 12 rż.: zazwyczaj początkowo 100 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Jeśli działanie przeciwbólowe jest niewystarczające dawkę można zwiększyć do 150 mg 2 razy na dobę lub 200 mg 2 razy na dobę. Wyjątkowo kolejne dawki można podać w odstępach krótszych niż 12 h (nie częściej niż co 8 h); w żadnym wypadku nie wolno podać więcej niż 2 dawki w ciągu 24 h. U pacjentów > 75 rż. ze względu na opóźnione wydalanie leku - odstępy między dawkami można zwiększyć w zależności od potrzeb pacjenta. Tabletki należy popić wodą, połykać w całości (bez łamania lub żucia).

Uwagi
Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. W czasie terapii nie wolno spożywać alkoholu.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

 Zamknij okienko