Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe

* * * * * 7 głosów

 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe

Skład: Pantoprazolum
Postać farmaceutyczna: tabletki dojelitowe
Dawka: 40 mg
Wielkość opakowania: 14 tabl. 28 tabl. 30 tabl. (2 x 15) 30 tabl. (3 x 10) 56 tabl. 60 tabl. (4 x 15) 60 tabl. (6 x 10) 98 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Krka d.d., Novo mesto
Wytwórca: Krka d.d., Novo mesto
Kraj wytwórcy (kod kraju): SLO


Działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka w wyniku wybiórczego blokowania aktywności H+/K+-ATP-azy (tzw. pompy protonowej). Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno wydzielania podstawowego, jak i wydzielania stymulowanego (niezależnie od rodzaju bodźca pobudzającego). Zmniejsza kwaśność treści żołądkowej oraz wtórnie, w sposób odwracalny, zwiększa wydzielanie gastryny proporcjonalnie do zmniejszenia kwaśności. Po podaniu doustnym pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 2-2,5 h. Biodostępność wynosi około 77%, pokarm nie zmniejsza biodostępności, może jedynie opóźnić wchłanianie leku. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany w około 80% przez nerki w postaci metabolitów, pozostała część jest wydalana z kałem. T0,5 pantoprazolu wynosi około 1,5 h.

Wskazania
Tabl. dojelitowe 20 mg: Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza: objawowa choroba refluksowa przełyku; długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Dorośli: zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych spowodowanego koniecznością stałego leczenia NLPZ. Tabl. dojelitowe 40 mg: Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza: refluksowe zapalenie przełyku. Dorośli: eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z antybiotykoterapią u pacjentów z chorobą wrzodową; choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; zespół Zollingera-Ellisona i inne choroby związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na pantoprazol, podstawione benzoimidazole, sorbitol lub pozostałe składniki preparatu.

Środki ostrożności
W profilaktyce wrzodów trawiennych spowodowanych stosowaniem leków z grupy NLPZ pantoprazol należy stosować tylko u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. podeszły wiek, dodatni wywiad w kierunku owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy lub krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego). W razie wystąpienia jakichkolwiek niezamierzonych objawów (np. niezamierzonej znacznej utraty masy ciała, nawracających wymiotów, zaburzeń połykania, krwistych wymiotów, niedokrwistości lub smolistych stolców) oraz przy podejrzeniu lub stwierdzeniu owrzodzeń żołądka, należy wykluczyć ich podłoże nowotworowe, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Nie zaleca się podawania z atazanawirem; jeśli leczenie skojarzone jest konieczne, zaleca się prowadzenie dokładnej kontroli klinicznej wraz ze zwiększeniem dawki atazanwiru do 400 mg podawanego ze 100 mg rytonawiru, nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu. U pacjentów ze zmniejszonymi zapasami organizmu lub czynnikami ryzyka zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 w przypadku długotrwałego leczenia pantoprazolem może wystąpić zmniejszone wchłanianie wit. B12, co jest spowodowane hipochlorhydią lub achlorhydią. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy.

Ciąża i laktacja
Nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Pantoprazol przenika do mleka kobiecego, dlatego decyzję dotyczącą kontynuowanie lub przerwania karmienia piersią czy też kontynuowania lub przerwania leczenia należy podjąć, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści wynikające z leczenia pantoprazolem dla kobiety.

Działania niepożądane
Niezbyt często: zaburzenia snu; ból i zawroty głowy; biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w jamie brzusznej; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; wysypka, wykwity skórne, świąd; osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie. Rzadko: nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny); hiperlipidemia i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydów, cholesterolu), zmiana masy ciała; depresja i jej zaostrzenia; zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie; zwiększone stężenie bilirubiny; pokrzywka obrzęk naczynio-ruchowy; bóle mięśni i stawów; ginekomastia; podwyższona temperatura ciała, obrzęk obwodowy. Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość; dezorientacja i jej zaostrzenie. Nieznana częstość: hiponatremia; omamy, splątanie (szczególnie u osób wrażliwych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania); uszkodzenie hepatocytów, żółtaczka, niewydolność hepatocytów; zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczno martwicze oddzielanie naskórka, nadwrażliwość na światło; śródmiąższowe zapalenie nerek. Pantoprazol może zmniejszać liczbę bakterii żołądkowych normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym, co może prowadzić do niewielkiego wzrostu ryzyka zakażeń żołądkowo-jelitowych, takimi bakteriami jak Salmonella i Campylobacter.

Interakcje
Preparat może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol i innych leków, np. erlotynibu). Nie zaleca się jednoczesnego podawania z atazanawirem. W pojedynczych przypadkach, podczas równoczesnego stosowania z warfaryną lub fenprokumonem obserwowano zmiany wartości INR - u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe zaleca się kontrolę czasu protrombinowego i (lub) INR na początku leczenia pantoprazolem, po zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji podczas stosowania pantoprazolu z: karbamazepiną, diazepamem, glibenklamidem, nifedypiną i doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel i etynyloestradiol, a także z kofeiną, teofiliną, piroksykamem, diklofenakiem, naproksenem, metoprololem, etanolem, digoksyną. Nie stwierdzono interakcji z jednocześnie stosowanymi lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku.

Dawkowanie
Doustnie. Tabl. dojelitowe 20 mg. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza. Objawowa choroba refluksowa przełyku: 20 mg na dobę. Wyleczenie następuje zwykle w ciągu 2-4 tyg., zaś 4-tyg. okres leczenia jest zwykle konieczny do wyleczenia towarzyszącego zapalenie przełyku; jeśli nie jest to wystarczające, wyleczenie następuje w ciągu kolejnych 4 tyg.; nawracające objawy można kontrolować stosując lek w dawce 20 mg na dobę, w razie konieczności. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg na dobę; w przypadku nawrotu choroby można zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę; po wyleczeniu nawrotu choroby dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg. Dorośli Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu stosowaniem nieselektywnych NLPZ, u pacjentów z grup ryzyka spowodowanego koniecznością stałego leczenia NLPZ: 20 mg na dobę. Tabl. dojelitowe 40 mg Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza. Refluksowe zapalenie przełyku: 40 mg raz na dobę, w indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona; wyleczenie następuje zwykle w ciągu 4 tyg, jeśli nie jest to wystarczające, wyleczenie następuje zazwyczaj w przeciągu kolejnych 4 tyg. Dorośli. Eradykacja Helicobacter pylori: 40 mg 2 razy na dobę (drugą tabletkę należy przyjąć 1 h przed wieczornym posiłkiem) przez 7 do 14 dni w połączeniu z amoksycyliną 1 g 2 razy na dobę i klarytromycyną 500 mg 2 razy na dobę lub klarytromycyną 250-500 mg 2 razy na dobę i metronidazolem 400-500 mg 2 razy na dobę (lub 500 mg tynidazolem) lub amoksycyliną 1 g 2 razy na dobę i metronidazolem 400-500 mg 2 razy na dobę. Choroba wrzodowa żołądka: 40 mg na dobę (w indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona do 80 mg na dobę) przez 4 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 4 tyg. Choroba wrzodowa dwunastnicy: 40 mg na dobę (w indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona do 80 mg na dobę) przez 2 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 2 tyg. Zespół Zollingera-Ellisona:początkowo 80 mg na dobę, następnie dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć; dawki powyżej 80 mg na dobę podawać w dwóch dawkach; dawkę można zwiększyć do 160 mg, ale nie powinna być ona stosowana dłużej niż to konieczne do uzyskania odpowiedniej kontroli wydzielania kwasu (nie jest określony maksymalny okres stosowania leku). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować w terapii skojarzonej w celu eradykacji H. pylori. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg na dobę.
Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem popijając wodą. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Uwagi
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania pantoprazolu należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych - w przypadku zwiększenia ich aktywności należy przerwać leczenie. W przypadku długotrwałego leczenia, zwłaszcza dłuższego niż rok, pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza. Pacjenci, u których wystąpią objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia wzroku, nie powinni prowadzić pojazdów, ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko