Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Metoprolol PR - ratiopharm (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Metoprolol PR - ratiopharm

Skład: Metoprololi succinas
Postać farmaceutyczna: tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka: 47,5 mg
Wielkość opakowania: 28 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: ratiopharm GmbH
Wytwórca: MPF B.V. Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica, Lda
Kraj wytwórcy (kod kraju): NL, PDziałanie
Selektywny lek β-adrenolityczny, którego powinowactwo do receptorów β1 jest większe, niż do receptorów β2. Pozbawiony jest działania stabilizującego błonę komórkową i wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Metoprolol ogranicza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin na serce. Zmniejsza wywoływaną przez nagły wyrzut katecholamin tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. Po podaniu doustnym lek dobrze się wchłania. Biodostępność pojedynczej dawki wynosi ok. 50%, podczas dawkowania wielokrotnego wzrasta do ok. 70%. Obecność pokarmu zwiększa biodostępność leku. Metabolizowany jest w wątrobie, głównie przez izoenzym CYP2D6. T0,5 wynosi średnio 3,5 h. Około 5 % podanej dawki wydalane jest w moczu w postaci nie zmienionej. Pozostała część dawki wydalana jest jako metabolity.

Wskazania
Dławica piersiowa. Nadciśnienie tętnicze. Czynnościowe zaburzenia krążenia o typie krążenia hyperkinetycznego. Tachyarytmie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na metoprolol, inne leki β-adrenolityczne o podobnej budowie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka astma lub ciężkie stany bronchospastyczne w wywiadzie. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst.. Wstrząs kardiogenny. Klinicznie istotna bradykardia zatokowa. Niewyrównana niewydolność mięśnia sercowego. Ciężka miażdżyca tętnic obwodowych. Niedociśnienie. Kwasica metaboliczna. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy. Zespół chorego węzła zatokowego. Zawał mięśnia sercowego przebiegający ze znaczną bradykardią, blokiem przedsionkowo-komorowym Ist., niedociśnieniem skurczowym (<100 mmHg) i (lub) ciężką niewydolnością mięśnia sercowego.

Środki ostrożności
Preparat stosować u pacjentów z chorobą obturacyjną płuc, jedynie gdy jest to niezbędnie konieczne i w razie potrzeby rozpocząć dodatkowo podawanie leku β2-mimetycznego lub dostosować dawki leków używanych w leczeniu choroby obturacyjnej płuc. Należy unikać stosowania leku u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem anafilaksji. Metoprolol może nasilać bradykardię oraz objawy zaburzeń krążenia obwodowego. Jeśli u pacjenta wystąpi nasilona bradykardia, należy zmniejszyć dawki leku lub stopniowo go odstawić. U pacjentów z ograniczoną rezerwą sercową i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie należy rozważyć konieczność wprowadzenia dodatkowego leczenia np. lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami nasercowymi. Zachować ostrożność u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist.(metoprolol hamuje przewodzenie przedsionkowo-komorowe), z cukrzycą (metoprolol może maskować niektóre objawy hipoglikemii, może być konieczne dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych), z nadczynnością tarczycy lub podejrzeniem tego stanu (metoprolol może maskować niektóre objawy tyreotoksykozy, należy monitorować czynność serca i gruczołu tarczowego). U pacjentów z leczonym guzem chromochłonnym jednocześnie należy podawać lek blokujący receptory α-adrenergiczne. U pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory β-adrenergiczne podanie adrenaliny może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego oraz bradykardię. Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować anestezjologa że pacjent przyjmuje lek. Decyzję o kontynuacji leczenia należy podjąć indywidualnie. Kontynuacja leczenia zmniejsza ryzyko wystąpienia arytmii w trakcie indukcji do znieczulenia oraz intubacji, jednak może zwiększać ryzyko niedociśnienia. U pacjentów przyjmujących leki β-adrenolityczne należy stosować takie leki znieczulające, które wywierają możliwie niewielki efekt inotropowo-ujemny (halotan/podtlenek azotu). Aby zabezpieczyć pacjenta przed skutkami pobudzenia nerwu błędnego, można podać dożylnie atropinę. Decydując o odstawieniu metoprololu, leczenie należy przerwać co najmniej 24 h przed znieczuleniem. Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z dławicą Prinzmetala , ze względu na możliwość zwiększenia liczby oraz wydłużenia czasu trwania bólów dusznicowych. Podczas leczenia należy obserwować pacjenta pod kątem objawów niepożądanego działania leku na oczy, jeśli objawy wystąpią, należy rozważyć odstawienie leku. U pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności wątroby może być konieczne stosowanie mniejszych dawek preparatu.

Ciąża i laktacja
Preparatu nie wolno stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. β-adrenolityki mogą powodować bradykardię, hipoglikemię u płodu i noworodka. Jeśli zaistnieje konieczność stosowania leku należy przyjmować możliwie najmniejsze dawki, a co najmniej 2-3 dni przed porodem odstawić metoprolol, aby uniknąć nadmiernej kurczliwości macicy oraz wystąpienia działań niepożądanych u noworodka.

Działania niepożądane
Często: zawroty lub ból głowy; bradykardia; zmęczenie; duszność wysiłkowa; niedociśnienie ortostatyczne (niekiedy z omdleniami); nudności i wymioty, ból brzucha. Rzadko: depresja, zmniejszenie przytomności umysłu, senność lub bezsenność, koszmary senne; parestezje, kurcze mięśni; niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca; obrzęki, objaw Raynauda; skurcz oskrzeli; biegunka lub zaparcia; wysypka skórna (w formie pokrzywki, łuszczycowatych i dystroficznych zmian skórnych). Bardzo rzadko: trombocytopenia; zwiększenie masy ciała; zaburzenia osobowości, omamy; zaburzenia widzenia, suchość i (lub) podrażnienie oczu; dzwonienie w uszach, utrata słuchu; zaburzenia przewodzenia w obrębie serca; ból w okolicy przedsercowej, nadmierne pocenie się; zgorzel u pacjentów u których wcześniej występowały poważne nieprawidłowości krążenia obwodowego; nieżyt nosa; uczucie suchości w jamie ustnej; nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych; nadwrażliwość na światło, wypadanie włosów, nasilenie łuszczycy; zapalenie stawów; zaburzenia libido i potencji. Częstość nieznana: zapalenie wątroby; zwłóknienie pozaotrzewnowe; choroba Peyronie. Działania niepożądane nasilają się pod wpływem alkoholu.

Interakcje
Działanie metoprololu i innych leków przeciwnadciśnieniowych na ciśnienie tętnicze ma zwykle charakter addycyjny; należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia. Należy zachować ostrożność przyjmując metoprolol jednocześnie z lekami blokującymi zwoje współczulne, innymi lekami β-adrenolitycznymi (np. w kroplach do oczu) lub inhibitorami MAO. W razie konieczności przerwania leczenia klonidyną stosowaną jednocześnie z metoprololem, metoprolol powinien być odstawiony kilka dni przed klonidyną, ze względu na możliwość nasilenia nadciśnienia. Podczas leczenia metoprololem i przyjęcia pierwszej dawki prazosyny może dojść do nasilenia ostrego niedociśnienia ortostatycznego. Leki blokujące kanał wapniowy tj. werapamil czy diltiazem, mogą nasilać działanie metoprololu na ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca, kurczliwość serca oraz przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Z powodu ryzyka zatrzymania krążenia, pacjentom przyjmującym preparat nie należy podawać dożylnie anatgonistów wapnia z grupy pochodnych fenyloalkiloaminy, a w przypadku doustnego ich podawania, należy uważnie monitorować tych pacjentów. Należy zachować ostrożność stosując leki będące silnymi inhibitorami izoenzymu CYP2D6 (leki przeciwdepresyjne, tj. fluoksetyna, paroksetyna czy bupropion, leki przeciwpsychotyczne tj. tioridazyna, leki przeciwarytmiczne tj. propafenon, leki przeciwwirusowe tj. ritonawir, leki przeciwhistaminowe tj. difenhydramina, leki przeciwmalaryczne tj. hydroksychlorochina czy chinidyna, leki przeciwgrzybicze, tj. terbinafina czy leki przeciwwrzodowe tj. cymetydyna) jednocześnie z lekiem, ponieważ mogą zwiększać stężenie metoprololu w surowicy. Amiodaron, propafenon oraz inne leki przeciwarytmiczne należące do I klasy, tj. chinidyna i dizopyramid, mogą nasilać działanie metoprololu na przewodzenie przedsionkowo-komorowe oraz częstość akcji serca. Nitrogliceryna może nasilać działanie hipotensyjne metoprololu. Glikozydy naparstnicy mogą nasilać działanie metoprololu na częstość akcji serca oraz czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Metoprolol osłabia działanie sympatykomimetyków na receptory β1-adrenergiczne, jednak w dawkach terapeutycznych tylko w niewielkim stopniu wpływa na ich działanie na receptory β2-adrenergiczne, odpowiedzialne za rozszerzanie oskrzeli. Metoprolol może nasilać lub wydłużać hipoglikemię u pacjentów z cukrzycą przyjmujących insulinę oraz osłabiać działabnie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Mimo, że w przypadku metoprololu, który jest lekiem działającym wybiórczo na receptory β1-adrenergiczne, ryzyko związane z tymi działaniami jest mniejsze, niż w przypadku nieselektywnych β-adrenolityków, to pacjentów z cukrzycą przyjmujących metoprolol należy monitorować w celu zachowania prawidłowej kontroli glikemii. Jednoczesne stosowanie NLPZ może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe metoprololu. Metoprolol może upośledzać wydalanie lidokainy. Niektóre wziewne leki służące do znieczulenia ogólnego mogą nasilać działanie kardiodepresyjne metoprololu. Leki indukujące enzymy wątrobowe mogą zmniejszać, leki hamujące enzymy wątrobowe zwiększać stężenie metoprololu w surowicy. Alkohol może zwiększać stężenie alkoholu w surowicy oraz spowalniać zmniejszanie się tego stężenia.

Dawkowanie
Doustnie. Dławica piersiowa: przeciętnie 50 mg 2-3 razy na dobę, w razie potrzeby dawkę należy zwiększyć. Nadciśnienie tętnicze: zwykle 100-150 mg na dobę. Dawkę dobową można przyjąć jednorazowo, rano. Niekiedy wystarczająca jest dawka 50-100 mg na dobę. Objawy krążenia hiperkinetycznego: zazwyczaj 50 mg 1-2 razy na dobę. Tachyarytmia: 50 mg 2-3 razy na dobę. W razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 200-300 mg na dobę. Należy unikać nagłego odstawiania preparatu, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Należy odstawiać preparat przez ok. 10 dni. W ciągu ostatnich 6 dni należy stosować dawkę 25 mg.


Uwagi
Przed podaniem leku należy wyrównać niewydolność serca. Preparat wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko