Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Lipanthyl Supra 215 mg (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Lipanthyl Supra 215 mg

Skład: Fenofibratum
Postać farmaceutyczna: tabletki powlekane
Dawka: 215 mg
Wielkość opakowania: 30 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratoires Fournier S.A.
Wytwórca: Recipharm Fontaine
Kraj wytwórcy (kod kraju): FDziałanie
Lek hipolipemiczny, obniżający stężenie cholesterolu i triglicerydów we krwi. Fenofibrat aktywując receptory jądrowe PPARα zwiększa lipolizę i eliminację bogatych w triglicerydy cząstek z osocza poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej i zmniejszenie produkcji apoproteiny C-III. Aktywacja PPARα zwiększa także syntezę apoprotein A-I i A-II, a tym samym cholesterolu HDL. Fenofibrat zmniejsza stężenia lipoprotein VLDL i LDL oraz zwiększa stężenia frakcji HDL we krwi. Równolegle ze zmianą poziomu HDL, LDL i VLDL następują zmiany poziomu apolipoproteiny A i apolipoproteiny B. Podczas leczenia może także nastąpić zmniejszenie lub całkowita eliminacja pozanaczyniowych złogów cholesterolu. Ponadto fenofibrat zmniejsza stężenie fibrynogenu oraz Lp(a) u pacjentów, u których te parametry były podwyższone, hamuje agregację płytek, zmniejsza stężenie kwasu moczowego. Fenofibrat we krwi ulega hydrolizie do kwasu fenofibrynowego, który w ponad 99% wiąże się z białkami osocza, T0,5 kwasu fenofibrynowego wynosi około 20 h. Wydalanie następuje głównie z moczem w postaci kwasu fenofibrynowego lub jego glukuronowych pochodnych. Fenofibrat mikronizowany w postaci tabl. powl. (SUPRA) wykazuje lepszą biodostępność od postaci w kapsułkach. W przeciwieństwie do pozostałych postaci leku, fenofibrat w postaci nanocząsteczek (tabl. powl. NT) szybciej osiąga maksymalne stężenie we krwi (po upływie 2-4 h od podania), a całkowita ekspozycja na lek jest niezależna od przyjmowanego pokarmu.

Wskazania
Hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia, hiperlipidemia mieszana (dyslipidemie typu IIa, IIb, III, IV i V wg klasyfikacji Fredricksona), gdy nie wystarcza zastosowana dieta oraz inne środki niefarmakologiczne (redukcja masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej), szczególnie gdy występują inne czynniki ryzyka (np. nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu). Wtórna hiperlipidemia, która utrzymuje się mimo leczenia choroby podstawowej (np. cukrzycy).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niewydolność wątroby (w tym żółciowa marskość wątroby). Niewydolność nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min). Choroba pęcherzyka żółciowego. Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne, które wystąpiły w trakcie wcześniejszego leczenia fibratami lub ketoprofenem. Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu ciężkiej hipertriglicerydemii. Każda z postaci leku zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Tabl. powl. NT zawierają sacharozę - nie stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz niedoborem sacharazy-izomaltazy. Tabl. powl. SUPRA oraz tabl. powl. NT nie powinny być stosowane u pacjentów z nadwrażliwością na olej arachidowy, orzeszki ziemnie, lecytynę sojową lub podobne substancje. Tylko kaps. 100 mg są dopuszczone do stosowania u dzieci powyżej 10 rż., pozostałe dawki są przeciwwskazane do stosowania u dzieci.

Środki ostrożności
Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii i rabdomiolizy: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub dziedziczna skłonność do miopatii w wywiadzie, zaburzenia czynności nerek, hipoalbuminemia, niedoczynność tarczycy, duże spożycie alkoholu. Szczególną ostrożność zachować w przypadku stosowania leku w skojarzeniu z innym fibratem lub inhibitorem HMG-CoA, szczególnie jeśli wcześniej występowały choroby mięśni (zwiększone ryzyko rabdomiolizy). Leczenie należy przerwać gdy wystąpią rozsiane bóle mięśni (mialgie), zapalenie mięśni, skurcze oraz osłabienie mięśni, znaczne podwyższenie aktywności CK (poziom 5-krotnie przekraczający normę), a także gdy stężenie kreatyniny zwiększy się powyżej 50% górnej granicy normy oraz gdy aktywność aminotransferaz AspAT i AlAT przekroczy ponad 3-krotnie górną granicę normy lub 100 j.m. U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane doustnymi estrogenami). U pacjentów z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny 20-60 ml/min należy zmniejszyć dawkę leku, w tej grupie pacjentów można stosować tylko kaps. 100 mg. Kapsułki 100 mg mogą być stosowane u dzieci powyżej 10 rż., ale tylko gdy leczenie farmakologiczne jest konieczne czyli: jeśli występuje ciężka hiperlipidemia z towarzyszącymi klinicznymi objawami miażdżycy i (lub) obecnością pozanaczyniowych złogów cholesterolu i (lub) ze zmianami miażdżycowymi sercowo-naczyniowymi u rodziców, które wystąpiły u nich przed 40 rż; brak wystarczających badań z zastosowaniem fenofibratu u dzieci.

Ciąża i laktacja
Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane
Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe o umiarkowanym nasileniu (ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, wiatry), umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Niezbyt często: zapalenie trzustki, kamica żółciowa, świąd, wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, powikłania zakrzepowo-zatorowe (zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył głębokich), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy krwi. Rzadko: łysienie, rozsiane mialgie, zapalenie, kurcze, osłabienie mięśni, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i liczby leukocytów we krwi, zmniejszenie libido, ból głowy. Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, rabdomioliza, śródmiąższowe zapalenie płuc; w pojedynczych przypadkach może wystąpić (nawet po wielu miesiącach stosowania) reakcja alergiczna na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UV (lampy opalające).

Interakcje
Fenofibrat nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych; na początku leczenia należy zmniejszyć dawkę leku przeciwzakrzepowego zwykle o około 1/3, następnie dostosować dawkę kontrolując INR - stosowanie preparatu z lekami przeciwzakrzepowymi nie jest zalecane. W przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny może wystąpić niewydolność nerek - należy monitorować czynność nerek, przy znaczącej zmianie wyników badań lek należy odstawić. Zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z innymi fibratami lub z inhibitorami reduktazy HMG-CoA - zwiększone ryzyko oddziaływania toksycznego na mięśnie. Z badań in vitro wynika, że fenofibrat i kwas fenofibrynowy nie są inhibitorami CYP3A4, CYP2D6, CYP2E1 i CYP 1A2; są słabymi inhibitorami CYP2C19, CYP2A6 i słabymi do umiarkowanych inhibitorami CYP2C9. Fenofibrat wypiera fenylobutazon z wiązań z białkami.

Dawkowanie
Doustnie. Kapsułki 100 mg. Dorośli: 3 kaps na dobę podczas głównego posiłku w jednej lub kilku dawkach podzielonych; jeżeli stężenie cholesterolu mimo stosowania diety pozostaje powyżej 4 g/l - dawka początkowa może wynosić 4 kaps. na dobę. Dawkę początkową stosuje się do momentu znormalizowania stężenia cholesterolu w surowicy, gdy stężenie to jest stałe można podać dawkę 2 kaps. na dobę (stężenie cholesterolu musi być badane co 3 mies.). Jeśli stężenie lipidów ponownie się zwiększy należy powrócić do dawki 3 kaps. na dobę. Dzieci powyżej 10 rż.: zalecane jest rozpoczęcie leczenia poprzez wdrożenie ścisłej diety przez minimum 3 mies.; jeśli leczenie farmakologiczne jest konieczne to zalecana dawka wynosi 5 mg/kg mc./dobę (1 kaps./ 20 kg mc./dobę). Kapsułki 200 M. Dorośli: 1 kaps. raz na dobę. Kapsułki 267 M. Dorośli: 1 kaps. raz na dobę. Tabletki powlekane SUPRA: Dorośli: 1 tabl. 160 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do 1 tabl. 215 mg na dobę. Pacjenci dotychczas przyjmujący 1 kaps. 200 mg mogą zacząć przyjmować 1 tabl powl. 160 mg bez modyfikacji dawkowania, zaś pacjenci stosujący 1 kaps. 267 mg mogą zacząć przyjmować 1 tabl powl. 215 mg. Tabl. powl. NT: Dorośli: 1 tabl. raz na dobę. Pacjenci dotychczas stosujący 1 kaps. 200 mg lub 1 tabl. powl. 160 mg, mogą być leczeni dawką 145 mg bez dalszego dostosowywania dawki.
U pacjentów w podeszłym wieku bez współistniejącej niewydolności nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z niewydolnością nerek przy klirensie kreatyniny 20-60 ml/min można stosować preparat tylko w postaci kapsułek 100 mg, zalecana dawka wynosi 2 kaps. na dobę.
Preparat należy przyjmować w trakcie posiłku, jedynie tabletki powlekane NT mogą być przyjmowane o każdej porze dnia, z posiłkiem lub bez.

Uwagi
Odpowiednia dieta rozpoczęta przed terapią powinna być kontynuowana. Podczas pierwszego roku leczenia należy co 3 miesiące kontrolować stężenie aminotransferaz we krwi oraz stężenie kreatyniny przez pierwsze 3 mies. leczenia. U pacjentów przyjmujących cyklosporynę należy regularnie monitorować czynność nerek. W przypadku łącznego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi należy monitorować czas protrombinowy. W przypadku leczenia skojarzonego ze statyną należy monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia toksycznego działania na mięśnie.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, w tym przypadku, mogę polecić Ci takie produkty (dla ułatwienia przygotowałem boks ze zdjęciami):
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:
Lipanthyl NT 145 , prop+supra | rozpiska , Siłownia Supraśl | Supraśl - siłownia / klub fitness , prop+supra | prosze o rozpiske odbloku , Suprax0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko