Skocz do zawartości

Temat pomocy: Twoja Skrzynka odbiorcza


Twój PM działa podobnie do konta e-mail z którego możesz wysyłać i odbierać wiadomoœci oraz przechowywać je w folderach.

Wyœlij nowy PM

Ta opcja pozwoli Ci na wysłanie wiadomoœci do innego użytkownika tego forum. Jeœli masz zachowanš jego nazwę w licie kontaktów; możesz ja dowolnie edytować. Zostanie ona automatycznie wyœwietlona na licie kontaktów i możesz wysłać do tego użytkownika PM bezpoœrednio z forum ( z listy użytkowników lub z opcji wyœlij PM dostępnej w postach danego użytkownika). Możesz również wysłać jednš wiadomoœć do wielu odbiorców naraz. Jeœli administrator pozwolił możesz w PM zawierać BB-Code i kod HTML. Jeœli wybierzesz opcje dodaj kopię wiadomoœci do folderu elementy wysłane kopia wiadomoœci zostanie automatycznie zachowana w celu póŸniejszego wykorzystania. Jeœli wybierzesz œledzić tš wiadomoœć? szczegóły tej wiadomoœci będš dostępne w œledzeniu wiadomoœci gdzie będziesz mógł zobaczyć czy/kiedy wiadomoœć została przeczytana przez odbiorcę.

IdŸ do Inbox

Inbox to miejsce gdzie zapisywane sš wszystkie wysłane do Ciebie wiadomoœci. Kliknij na tytule wiadomoœci a zostanie ona otwarta w oknie podglšdu, tak samo jak posty na forum. Możesz usuwać wiadomoœci lub przenosić je z inbox.

Opróżnij foldery PM

Ta opcja prosto i szybko opróżni twoje wszystkie foldery z PM

Edytuj przechowywane foldery

Możesz zmieniać nazwy, dodawać lub usuwać foldery w których znajdujš się wiadomoœci. To pozwoli Ci personalizować twoje wiadomoœci. Nie możesz natomiast usunšć folderów Inbox i Sent Items'.

Komunikator/lista zablokowanych

Możesz tu dodawać i edytować nazwy użytkowników. Możesz również użyć tej sekcji do stworzenia Listy zablokowanych uniemożliwiajšcej zawartym na niej użytkownikom wysyłanie wiadomoœci do Ciebie.
Nazwy umieszczone w tej sekcji zostanš automatycznie umieszczone na licie kontaktów widocznej podczas wysyłania wiadomoœci. Umożliwi Ci to szybkie wybieranie odbiorców z listy.


Archiwum wiadomoœci


Jeœli twój folder wiadomoœci jest pełen i nie możesz otrzymywać nowych wiadomoœci, możesz je zarchiwizować. Ta operacja skompiluje je w plik HTML, lub do formatu MS EXEL. Taka strona zostaje wysłana na twój adres e-mail, który podałeœ podczas rejestracji. Po wykonaniu archiwizacji należy opróżnić wszystkie foldery PM

Zachowane ( Nie wysłane) wiadomoœci

To miejsce pozwoli Ci przejœć do wszystkich PM, które postanowiłeœ zachować aby wysłać je póŸniej.

Œledzenie wiadomoœci

To opcja, dzięki której możesz œledzić dowolnš wysłanš już przez Ciebie wiadomoœć. W tym oknie będš się pojawiać wszystkie œledzone przez Ciebie wiadomoœci, ich szczegóły oraz informacje kiedy i czy zostały przeczytane przez odbiorcę. To miejsce daje Ci również szansę na skasowanie już wysłanej, ale jeszcze nie odczytanej wiadomoœci przez odbiorcę.

 Zamknij okienko