Skocz do zawartości

Temat pomocy: Wyszukiwanie


Funkcja wyszukiwania może być wykorzystywana we wszystkich miejscach forum, w oparciu o wprowadzone słowa kluczowe.

Szybkie wyszukiwanie
Dostępne poprzez wpisanie słów kluczowych w pasku wyszukiwania, znajdującego się w nagłówku strony. Umożliwia natychmiastowe znalezienie interesujących nas informacji, bez określania dodatkowych kryteriów. Z tego względu metoda ta jest mało precyzyjna.

Zaawansowane opcje
Funkcja jest dostępna przez kliknięcie w odnośnik "Zaawansowane" znajdujący się w nagłówku strony. Do wyboru mam kilka kryteriów wyszukiwania pozwalających na otrzymanie bardziej konkretnych wyników:
  • Znajdź słowa - wyszukiwanie na podstawie słów kluczowych
  • Znajdź autora - wyszukiwanie w oparciu o nazwę użytkownika
  • Znajdź wg daty - wyszukiwanie w zadanym przedziale czasowym
  • Znajdź w forum - wyszukiwanie w określonych forach (zaznaczenie kilku forów następuje poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl (Command w systemach Mac))
Mimo tego że wszystkie pola są opcjonalne, należy wybrać minimum jedno kryterium wyszukiwania.

Wyszukiwanie wbudowane
Umożliwia szybkie przeszukanie zawartości tematów zarówno z poziomu listy tematów forum jak i samego tematu. Pasek wyszukiwania znajduje się w dolnej części widoku strony.

Wyniki
Po wciśnięciu przycisku "Wyszukaj", następuje przekierowanie na stronę z wynikami. W jej górnej części znajduje się pasek zakładek, który porządkuje wyniki wyszukiwania w oparciu o istniejące moduły. Na przykład dla słowa kluczowego test w zakładce "Fora" zostanie wyświetlona lista tematów spełniających to kryterium, a w zakładce "Użytkownicy" - lista użytkowników, w których nazwie znajduje się fraza test. Pod paskiem zakładek mamy do wyboru dwie opcje umożliwiające sortowanie wyników według trafności lub czasu. Szukane słowo kluczowe zostaje podświetlone.

 Zamknij okienko