Skocz do zawartości

Temat pomocy: Twój Panel kontrolny ( Panel Administracyjny)


Twój panel kontrolny jest twojš konsolš forum. Możesz w niej zmienić wyglšd forum i zobaczyć, jakie informacje o sobie udostępniasz.

Subskrypcja

Tu zarzšdzasz œledzonymi forami i tematami. Zobacz w pomocy temat: Powiadom e-mailem o nowych wiadomoœciach, aby uzyskać więcej informacji jak œledzić tematy.

Edytowanie informacji w profilu.

Ta sekcja pozwoli Ci na dodanie lub usunięcie informacji osobistych i dodanie innych informacji o sobie.

Edytuj Sygnaturę

Sygnatura używana na forum jest bardzo podobna do tej używanej w e-mailach. Jest ona dodawana do spodu każdego postu. Możesz ja łšczyć z BB-Code oraz kodem HTML, jeœli administrator na to pozwolił.

Edytuj ustawienia Avatara

Avatar to małe zdjęcie pojawiajšce się pod twojš nazwš użytkownika, gdy przeglšdasz temat albo oglšdasz posta swojego autorstwa. Jeœli administrator pozwolił możesz wybrać avatara z galerii na forum. Możesz także podać adres Url do posiadanego już avatara na własnym serwerze. Możesz także ustawić takie opcje jak szerokoœć i wysokoœć, aby avatart zachował swoje proporcje.

Zmień osobiste zdjęcie

Ta sekcja pozwoli Ci na dodanie lub zmienienie zdjęcia w twoim profilu. Będzie ono widoczne, gdy kto postanowi obejrzeć twój profil z poziomu mini-portalu lub listy użytkowników.

Ustawienia email

Ukryj mój adres e-mail Opcja ta pozwala Ci na zablokowanie możliwoœci wysyłania e-maili, do Ciebie przez innych użytkowników forum.
Wyœlij mi informacje o aktualizacjach wysłane przez administratoraOpcja ta pozwala administratorowi zawarcie twojego e-maila na jego licie użytkowników. Używa się tej możliwoœci, aby informować o aktualizacjach i innych ważnych sprawach.
Zawieraj kopię postu, kiedy przysyłasz powiadomienie o odpowiedzi ze œledzonego tematu,To ustawienie, dołšcza odpowiedŸ ze œledzonego tematu do e-maila wysłanego w ramach powiadamiania e-mailem o nowych wiadomoœciach.
Wyœlij informację o nadejœciu nowej prywatnej wiadomoœci, Ta opcja powoduje wysłanie informacji o nowej, nie przeczytanej wiadomoœci w twojej skrzynce odbiorczej ( Inbox w PM) na podany podczas rejestracji adres e-mail, za każdym razem, gdy taka nadejdzie.
Uaktywnić Powiadamianie E-mailem jako domyœlš akcję?, Zaakceptowanie tego spowoduje automatyczne œledzenie każdego tematu, w którym udzielisz odpowiedzi.

Ustawienia Forum

Z poziomu tej sekcji możesz ustawić strefę czasowš w której się znajdujesz, ustawić by forum nie wyœwietlało sygnatur, avatarów i grafik w postach.
Możesz aktywować opcję powiadamiania o nowych prywatnych wiadomoœciach za pomocš okna Pop-up ( działa tylko podczas przebywania na forum) i wybrać czy opcja: Szybka odpowiedŸ ma być dostępna czy nie (jeœli administrator dopuszcza jej używania).
Możesz również wybrać ustawienia takie jak liczba tematów/postów wyœwietlanych na jednej stronie forum.

Skóry i Języki

Jeœli administrator pozwolił, to możesz zmienić skórę i język forum. Istnieje możliwoœć podglšdu zmian przed ich zastosowaniem.

Zmień adres e-mail

W każdym momencie możesz zmienić adres e-mail podany podczas procesu rejestracji użytkownika. Pamiętaj jednak, ze w niektórych wypadkach będziesz musiał podać także aktualnie posiadany adres e-mail aby zmienić go na nowy. Zostaniesz poinformowany czy zmiana została zaakceptowana.

Zmień hasło

W tej sekcji możesz zmienić swoje hasło Pamiętaj jednak, ze obecnie posiadane hasło będzie wymagane, aby zmienić je na nowe.

 Zamknij okienko