Skocz do zawartości

Temat pomocy: Cookies i ich użytkowanie


Używanie cookies jest opcjonalne, jednak bardzo rekomendowane. Cookies sš używane do œledzenia tematów, pokazywania nowych odpowiedzi w tematach od Twojej ostatniej wizyty oraz do automatycznego logowania po wejœciu na forum.

Jeœli Twój komputer nie ma opcji używania systemu cookies, aby przeglšdać forum poprawnie, wówczas forum automatycznie doda w sesji twoje ID do każdego odnoœnika, aby œledzić elementy na forum.

Usuwanie plików cookies

Możesz wyczyœcić pliki cookies w każdym momencie klikajšc w odnoœnik, który znajdziesz w górnej częœci głównej strony forum (pierwszej strony, którš widzisz wchodzšc na forum). Jeœli to nie podziała, będziesz musiał usunšć pliki cookies ręcznie.

Usuwanie plików cookies z Internet Explorera dla Windows
  • Zamknij wszystkie otwarte okna Internet Explorera
  • Kliknij przycisk Start
  • NajedŸ na ZnajdŸ i kliknij na Pliki i foldery'
  • Kiedy pokaże się okienko, wpisz nazwę domeny forum, którego używasz w pole zawierajšce tekst, (Jeœli adresem forum jest http://www.webme.pl/index.php powinieneœ wpisać webme.pl bez cudzysłowów)
  • W polu szukaj w wpisz C:/Windows/Cookies i kliknij ZnajdŸ'
  • Po zakończeniu wyszukiwania, zaznacz wszystkie pliki (kliknij plik i naciœnij CTRL+A) i usuń je.


Usuwanie plików cookies z Internet Explorera w komputerach Macintosh
  • Przy aktywnym oknie Internet Explorera kliknij Edycja a następnie Preferencje z paska menu Macintosha, znajdujšcego się u góry ekranu.
  • Kiedy panel preferencji się otworzy, wybierz polecenie Cookies, które znajdziesz w sekcji Receiving Files.
  • Kiedy panel plików cookies się załaduje, poszukaj nazwy domeny forum (Jeœli adresem forum jest http://www.webme.pl/index.php poszukaj wpisu webme.pl lub www.webme.pl)'
  • Kliknij każdy wpis cookie i wciœnij klawisz Delete.

Twoje pliki cookies powinny być teraz usunięte. W niektórych przypadkach, będziesz musiał restartować Twój komputer, aby zmiany przyniosły efekt.

 Zamknij okienko