Skocz do zawartości

Temat pomocy: Kalendarz


To rozszerzenie forum stanowi osobisty kalendarz, do którego dostęp jest z poziomu linka do kalendarza na głównej stronie forum.

Możesz dodawać swoje osobiste wydarzenia do kalendarza, sš one widoczne tylko dla Ciebie. Aby dodać nowe wydarzenie, użyj przyciska Dodaj nowe zdarzenie, zostaniesz przeniesiony do ekranu postowania wydarzeń. Dostępne sš trzy typy wydarzeń, które teraz możesz dodać:
  • Pojedynczy dzień/jedno z wydarzeń może być dodane przy użyciu pierwszej opcji, wybierajšc tylko datę dla niego, kiedy ma się pojawić.
  • Zdarzenie kilku dniowe, to wydarzenie, które obejmuje kilka dni, przy zaznaczeniu daty rozpoczęcia, będziesz musiał zaznaczyć datę jego końca. Dostępna jest też opcja podœwietlania wiadomoœci w kalendarzu, przydatna, gdy wyœwietlanych jest więcej niż jedno takich wydarzenie.
  • Wydarzenie powtarzajšce się ,to jedno dniowe wydarzenie, które możesz ustawić, aby pojawiało się w odstępnie czasowym, na przykład, co tydzień, miesišc lub rok.
Z polecenia administratora, możesz także dodać publiczne wydarzenie, które nie będzie widoczne tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich użytkowników.

Także jeœli administrator wybierze takš opcję, będš umieszczane odnoœniki do wszystkich urodzin majšcych miejsce w danym dniu wyœwietlanym przez kalendarz. Pojawiš się również Twoje urodziny, jeœli wpisałeœ datę urodzin w sekcji Profil Twojego panelu kontrolnego.

 Zamknij okienko