Skocz do zawartości

Temat pomocy: Opcje Tematów


Na pasku tytułu każdego tematu zawarte sš Opcje tematu. Naciœniecie, którejkolwiek z opcji spowoduje wyœwietlenie zaawansowanych opcji tematu.

Dostępne sš następujšce opcje:
  • ŒledŸ ten temat ta opcja pozwoli na otrzymywanie powiadomienia o odpowiedziach w tym temacie na e-mail. Więcej informacji w pomocy pod hasłem: Powiadom e-mailem o nowych wiadomoœciach
  • Wyœlij e-mailem temat pozwoli wysłać cały temat na adres e-mail.
  • Wydrukuj/ Œcišgnij ten temat, konwertuje temat w taki sposób, aby można go było wydrukować, bšdŸ zapisać na dysk w celu oglšdania go w trybie off-line. Jest także możliwoœć zapisania tematu w standardzie MS Word for Windows.

 Zamknij okienko