Skocz do zawartości

Temat pomocy: Lista użytkowników


Do listy użytkowników dostać się można za pomocš linka Użytkownicy dostępnego na górze każdej strony forum. Jest to kompletna lista użytkowników zarejestrowanych na forum.

Jeœli szukasz okreœlonego użytkownika na licie użytkowników, to na dole strony masz możliwoœć wyboru sposobu wyszukiwania. Szukajšc okreœlonego użytkownika zmień Szukaj wszystkich na Nazwa zaczynajšca się od lub Nazwa zawiera i wpisz całoœć lub częœć nazwy poszukiwanego użytkownika a następnie kliknij na Pokaż

Na dole strony z listš użytkowników, jest także pewna iloœć opcji pozwalajšca na zmianę sposobu sortowania wyników. Zmieniš one stronę wyników pod kontem twoich oczekiwań.

Jeœli użytkownik zdecydował się dodać zdjęcie do swojego profilu, to na licie wyników zaraz przy jego nazwie pojawi się ikona aparatu. Możesz na niš kliknšć i zobaczyć to zdjęcie.

 Zamknij okienko