Skocz do zawartości

Temat pomocy: Postowanie


Dostępne sš trzy różne ekrany postowania. Przycisk Nowy temat dostępny jest w tematach i w odpowiedziach na nie. Pozwoli ci on na dodanie odpowiedzi w temacie, lub stworzenie nowego tematu. Przycisk Sonda, (jeœli administrator uaktywni tš opcję) również dostępny jest na forum i w tematach. Za jego pomocš możesz stworzyć temat i zawrzeć w nim ankietę. Gdy przeglšdasz forum, dostępny jest trzeci przycisk Odpowiedz. Pozwala on na umieszczenie odpowiedzi w interesujšcym Cię temacie.

Pisanie nowych tematów i odpowiadanie.

Podczas pisania odpowiedzi możesz użyć opcji BB-Code. Opcja ta służy do zaawansowanego formatowania tekstu, oraz dodawania do niego elementów nie będšcych tekstem. W celu uzyskania większej iloœci informacji kliknij odnoœnik BB-Code Pomoc znajdujšcy się pod spodem menu wyboru Emotikon w ekranie postowania.

Na lewo od ekranu do wpisania treœci, jest zbiór emotikon. Możesz kliknšć na wybranej, co spowoduje jej dołšczenie do treœci pisanej przez ciebie odpowiedzi. Emotikony sš też czasem zwane Uœmiechami lub BuŸkami').

Sš trzy opcje dostępne podczas pisania posta. Pokaż uœmieszki w tym poœcie jeœli to ustawienie jest niezaznaczone wtedy tekst jest wyœwietlany normalnie, bez uœmieszków. Użyj podpisu w tym pocie pozwala ci zdecydować czy w tym poœcie ma być widoczna twoja sygnatura. Powiadamiaj o odpowiedziach e-mailem. Wybranie tej opcji spowoduje w przypadku odpowiedzi na ten temat wysłanie na twój adres informacji o odpowiedzi, zobacz Powiadomienie e-mailem o nowych wiadomoœciach w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

Masz również możliwoœć wybrania ikony postu dla postu/tematu, gdy go piszesz. Ta ikona pojawi się zaraz obok nazwy tematu obecnego na forum, lub obok daty/czasu wiadomoœci, jeœli pisałeœ odpowiedŸ w danym temacie.

Jelœi administrator uaktywnił tš opcję to zobaczysz także opcje dołšczania pliku, które pozwolš Ci dołšczyć plik i załadować go, kiedy postujesz. Kliknij przycisk Przeglšdaj, aby wybrać plik do załadowania. Jeœli ładujesz plik graficzny będzie on widoczny w tym pocie natomiast, jeœli ładujesz pliki innego typu, będš widoczne w pocie jako linki.

Opcje Sondy

Jeœli postanowiłeœ napisać sondę dostępne będš następne dwie opcje. W Pytanie sondy wpisać należy zadawane pytanie. Natomiast w Odpowiedzi sondy należy wpisać możliwe odpowiedzi. Po prostu w każdej linii wpisujesz osobnš możliwoœć odpowiedzi. Maksymalna iloœć odpowiedzi ustalana jest przez administratora, i ta wartoœć podana jest na lewo od opcji Odpowiedzi sondy.

Cytowanie postów

Nad każdym postem na forum wyœwietlany jest przycisk Cytuj. Naciœnięcie tego przycisku spowoduje dodanie odpowiedzi z zawartym tekstem z posta, który cytujesz. Jeœli zdecydujesz się cytować pojawi się dodatkowe okno, zawierajšce cytowany tekst, który możesz dowolnie przeedytować.

Edytowanie postów

Nad każdym postem napisanym przez ciebie widnieje przycisk Edytuj. Jego naciœnięcie pozwoli Ci go przeedytować.

Podczas edycji możesz zobaczyć opcję Dodaj linie Edytowane przez do tego postu?. Jeœli postanowisz zastosować tš możliwoœć, do postu zostanie dopisana informacja o tym, ze edytowałeœ ten post, oraz data i czas jego edycji. Jeœli nie widzisz tej opcji oznacza to, ze jest ona automatycznie dodawana do każdego posta.

Jeœli opcja ta jest niedostępna tylko przy jednym pocie, oznacza to, ze administrator zablokował Ci możliwoœć edycji go z powodu przekroczenia limitów edycji nałożonych na Ciebie.

Szybka OdpowiedŸ

Jeœli ta opcja jest zatwierdzona przez administratora, przycisk Szybka odpowiedŸ będzie widoczny w każdym temacie. Klikniecie tego przycisku spowoduje otwarcie Okrojonego ekranu postowania, skracajšcego czas wymagany do wyœwietlenia głównego ekranu postowania. Po naciœnięciu tego przycisku wpisz w ekranie postowania, który się pojawi tekst. Domyœlnie szybka odpowiedŸ nie uruchamia się w trybie rozszerzonym. Możesz to zmienić w Panelu administracyjnym. Naciœnięcie przycisku Więcej opcji spowoduje pojawienie się normalnego ekranu postowania.

 Zamknij okienko