Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Fosinopril Actavis (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Fosinopril Actavis

Skład: Fosinoprilum natricum
Postać farmaceutyczna: tabletki
Dawka: 5 mg
Wielkość opakowania: 14 tabl. 20 tabl. 28 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 98 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf.
Wytwórca: Actavis hf.
Kraj wytwórcy (kod kraju): ISCharakterystyka i wskazania
Lek Fositeva HCT zawiera dwie substancje czynne: fozynopryl sodowy i hydrochlorotiazyd.
· Fozynopryl sodowy należy do grupy leków przeciwnadciśnieniowych (stosowanych w celu
obniżenia ciśnienia tętniczego) i jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (inhibitor ACE).
· Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków moczopędnych (diuretyków) i jest lekiem
przeciwnadciśnieniowym (obniŜającym ciśnienie tętnicze).
· Lek złoŜony zawierający fozynopryl sodowy i hydrochlorotiazyd jest stosowany w leczeniu
wysokiego ciśnienia tętniczego, jeśli leczenie samym fozynoprylem nie jest skuteczne. Lek może być również stosowany zamiast oddzielnych tabletek zawierających 20 mg fozynoprylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Kiedy nie stosować leku Fositeva HCT
· Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŜliwość) na fozynopryl sodowy, hydrochlorotiazyd
lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
· Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwraŜliwość) na inne inhibitory konwertazy angiotensyny
(np. ramipryl) lub pochodne sulfonamidowe (np. trimetoprim).
· Jeśli u pacjenta występował w przeszłości obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka po leczeniu innymi lekami należącymi do grupy inhibitorów ACE (inhibitorów konwertazy angiotensyny), takimi jak ramipryl lub obrzęk jest dziedziczny albo spowodowany nieznanymi przyczynami.
· Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.
· Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub zaburzenia neurologiczne
w wyniku ciężkich zaburzeń czynności wątroby (encefalopatia wątrobowa).
· Po trzecim miesiącu ciąży lub podczas karmienia piersią (RównieŜ naleŜy unikać stosowania leku Fositeva HCT we wczesnym okresie ciąży.
Kiedy zachować szczególną ostroŜność stosując lek Fositeva HCT
· Na początku leczenia lub podczas zmiany dawki leku. MoŜe wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca (pewien rodzaj choroby serca) lub zaburzeniami naczyń mózgowych (choroby naczyniowo-mózgowe).
· W przypadku cukrzycy.
· W przypadku niskiego ciśnienia tętniczego lub stosowania diety z ograniczeniem soli albo zażywania leków moczopędnych (diuretyków).
· W przypadku nieprawidłowej ilość wody i soli mineralnych w organizmie (zaburzenia
wodno-elektrolitowe). Możliwe objawy to: suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzmoŜone
pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój, bóle lub kurcze mięśni, osłabienie mięśni,
niedociśnienie tętnicze, skąpomocz, szybka czynność serca, nudności i wymioty.
· Jeśli niedawno występowały wymioty i (lub) biegunka.
· W przypadku choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatia przerostowa), zwężenia aorty
(zwęŜenie zastawki aortalnej) lub innej choroby serca, która powoduje zwężenie drogi
odpływu krwi z serca.
· W przypadku wykonywania tzw. aferezy LDL (usuwanie cholesterolu z krwi za pomocą
specjalnego urządzenia).
· W przypadku leczenia odczulającego na jady niektórych owadów.
· Ponieważ moŜe wystąpić dna moczanowa lub zwiększone stężenie kwasu moczowego
we krwi.
· W przypadku chorób tkanki łącznej (np. toczeń rumieniowaty, podobna do zapalenia choroba
skóry, jelit, stawów, nerek i serca), jeśli pacjent zaŜywa leki hamujące układ odpornościowy(leki immunosupresyjne) lub jest leczony allopurynolem (lek stosowany w leczeniu dnymoczanowej), lub prokainamidem (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca). Może wystąpić ciężkie zakażenie, zwłaszcza w przypadku zaburzeń czynności nerek.
· W przypadku konieczności podania leku znieczulającego lub wykonania zabiegu
operacyjnego.
· Jeśli u pacjenta występują obrzęki.
· Jeśli będą wykonywane badania czynności przytarczyc.
· W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek, dializoterapii lub niedawnego
przeszczepienia nerki.
· W przypadku choroby układowej (całego ciała) powodującej zmiany skórne (toczeń
rumieniowaty) i leczenia z tego powodu lub w przypadku alergii, lub astmy.
· Ponieważ hydrochlorotiazyd moŜe powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi. Może to być odczuwane przez pacjenta jako kurcze lub męczliwość mięśni i zmęczenie. Ryzyko jest większe, jeśli pacjent wydala duŜe ilości moczu (ma zwiększoną diurezę), ma pewną chorobę wątroby (marskość) lub stosuje dietę z ograniczeniem soli, lub zażywa pewne leki (kortykosteroidy lub ACTH).
· Ponieważ hydrochlorotiazyd moŜe powodować zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.
MoŜe to być odczuwane przez pacjenta jako ogólne osłabienie, kurcze mięśni lub
przyspieszenie czynności serca.
· Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci
przerwanie stosowania leku Fositeva HCT przed planowaną ciążą lub natychmiast po
potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Fositeva HCT. Nie zaleca się stosowania leku Fositeva HCT we wczesnym okresie ciąŜy i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, poniewaŜ stosowany w tym okresie moŜe powaŜnie zaszkodzić dziecku.
· Zaleca się stosować ochronę skóry przed słońcem lub sztucznym promieniowaniem UVA,
poniewaŜ zgłaszano przypadki reakcji nadwraŜliwości na światło.
Lek złoŜony zawierający fozynopryl sodowy i hydrochlorotiazyd nie jest generalnie zalecany
w stanach podanych poniżej, w związku z powyŜszym, przed rozpoczęciem zażywania leku
lub kontynuacją leczenia, należy poinformować lekarza jeśli:
· Pacjent zaŜywa leki zawierające lit lub sultopryd (leki stosowane w leczeniu zaburzeń
psychicznych), leki moczopędne oszczędzające potas (diuretyki), suplementy potasu
lub substytuty soli zawierające potas.
· Występuje zwężenie naczyń tętniczych doprowadzających krew do nerek (zwężenie tętnic
nerkowych) lub pacjent ma tylko jedną czynną nerkę.
· Podczas leczenia wystąpi żółtaczka. W takim przypadku naleŜy przerwać leczenie
i skontaktować się z lekarzem.
· Występuje zwiększone stęŜenie potasu we krwi.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest sportowcem, który może być poddany testom antydopingowym, ponieważ lek Fositeva HCT zawiera substancję czynną, która może powodować dodatni wynik takich testów.
Dodatkowo, lek moŜe powodować suchy kaszel. Ten objaw ustąpi po zakończeniu leczenia.
Przyjmowanie innych leków
NaleŜy poinformować lekarza, jeśli pacjent aktualnie zaŜywa lub zaŜywał niedawno którykolwiek z
następujących leków:
· Sole litu lub sultopryd, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (patrz punkt „Kiedy
zachować szczególną ostroŜność stosując lek Fositeva HCT”).
· Leki moczopędne oszczędzające potas (diuretyki), takie jak spironolakton, triamteren,
kanrenonian potasu lub amiloryd.
· Sole potasu.
· Inne leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia tętniczego, jak leki blokujące
receptory beta-adrenergiczne (np. bisoprolol), antagoniści wapnia (np. werapamil),
metylodopa, azotany (np. triazotan glicerolu), leki rozszerzające naczynia krwionośne (np.
minoksydyl).
· Leki moczopędne nie oszczędzające potasu (diuretyki).
· Leki określane jako sympatykomimetyki np. salbutamol, efedryna lub niektóre leki stosowane
w leczeniu przeziębienia, kaszlu lub objawów grypopodobnych.
· Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które są stosowane w celu zmniejszenia bólu
i stanu zapalnego, np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen.
· Heparyna, która zapobiega tworzeniu się zakrzepów oraz powoduje ich rozpuszczenie.
· Leki immunosupresyjne, takie jak cyklosporyna lub takrolimus, które są stosowane po
przeszczepieniu narządów.
· Kortykosteroidy, takie jak beklometazon lub prednizolon, stosowane czasem w celu
zmniejszenia zapalenia spowodowanego reakcją alergiczną.
· Allopurynol stosowany w leczeniu dny moczanowej.
· Leki przeciwnowotworowe, takie jak amifostyna.
· Leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak insulina, sulfonamidy o działaniu
hipoglikemizującym lub metformina.
· Leki zobojętniające, stosowane do łagodzenia niestrawności. Lek Fositeva HCT oraz lek
zobojętniający naleŜy zaŜywać w odstępie 2 godzin.
· Glikozydy naparstnicy, stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak digoksyna
i digitoksyna.
· Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna,
dyzopiramid, amiodaron, dofetylid, ibutylid, sotalol lub prokainamid.
· Leki stosowane w zaburzeniach psychotycznych, takie jak chloropromazyna, cyjamemazyna,
lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna, amisulpryd, sulpiryd, tiapryd, droperydol,
haloperydol lub pimozyd.
· Beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej).
· Cyzapryd (stosowany w leczeniu niestrawności lub zgagi).
· Difemanil (stosowany w leczeniu wrzodów trawiennych lub zaburzeń Ŝołądkowych).
· Erytromycyna stosowana doŜylnie, moksyfloksacyna, trimetoprim i sparfloksacyna –
antybiotyki.
· Halofantryna, lek przeciwmalaryczny.
· Mizolastyna, lek przeciwhistaminowy, stosowany w leczeniu alergii.
· Pentamidyna (stosowana w leczeniu chorób pierwotniakowych, takich jak leiszmanioza
i śpiączka afrykańska).
· Winkamina, wyciąg roślinny stosowany w celu poprawy dopływu krwi do mózgu.
· Metadon (lek stosowany w leczeniu kaszlu, bólu i uzaleŜnienia od heroiny).
· Amfoterycyna B (stosowana do leczenia zakażeń grzybiczych).
· Tetrakozaktyd (określany również jako kortykotropina, który stymuluje przysadkę
do wytwarzania pewnych hormonów i jest stosowany w badaniach czynności nadnerczy).
4
· Karbenoksolon (stosowany w leczeniu refluksu Ŝołądkowo-przełykowego).
· Leki przeczyszczające, pobudzające perystaltykę, takie jak senna lub bisakodyl.
· Radiologiczne preparaty kontrastujące zawierające jod.
· Karbamazepina (stosowana w leczeniu padaczki lub psychoz).
· Sole wapnia.
· śywica kolestyraminowa lub kolestypol (stosowane w hiperlipoproteinemii, zaburzeniu, w
którym we krwi jest zbyt dużo lipidów).
· Leki zwiotczające mięśnie, takie jak baklofen lub tubokuraryna.
· Leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina.
· Alfuzosyna, doksazosyna, prazosyna, tamsulosyna lub terazosyna, leki stosowane
w przypadku powiększenia prostaty oraz wysokiego ciśnienia tętniczego.
· Złoto we wstrzyknięciach (np. aurotiojabłczan sodu).
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, równieŜ tych, które wydawane są bez recepty.
Przyjmowanie leku Fositeva HCT z jedzeniem i piciem
Podczas stosowania leku należy unikać spoŜywania alkoholu, ponieważ działanie obniżające ciśnienie tętnicze może być nasilone.

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku Fositeva HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży. W przypadku ciąŜy lub planowania ciąży należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Fositeva HCT podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz moŜe zalecić stosowanie innego leku.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku naleŜy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może powodować czasem uczucie „pustki” w głowie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fositeva HCT
Lek zawiera laktozę. JeŜeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka leku Fositeva HCT raz na dobę.
W przypadku zaburzeń czynności wątroby
Nie jest konieczne dostosowanie zazwyczaj stosowanej dawki.
W przypadku zaburzeń czynności nerek
NaleŜy zachować ostroŜność w przypadku łagodnych do umiarkowanych zaburzeń czynności nerek.
Przed zastosowaniem leku Fositeva HCT, lekarz może dostosować dawkę, stosując oddzielne tabletki zawierające fozynopryl i hydrochlorotiazyd.
Lek Fositeva HCT jest przeciwwskazany u pacjentów z cięŜką niewydolnością nerek.
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie jest konieczny odrębny schemat dawkowania.
Pacjenci w wieku poniżej 18 lat.
Nie zaleca się stosowania leku Fositeva HCT u dzieci i młodzieŜy w wieku poniŜej 18 lat, ponieważ brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.
W przypadku wrażenia, Ŝe działanie leku Fositeva HCT jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek Fositeva HCT należy zażywać raz na dobę. Tabletki naleŜy połknąć popijając płynem (np.szklanką wody).
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko