Skocz do zawartości

Zdjęcie

Fentanyl Actavis 50 mcg/h system transdermalny

* * * * * 7 głosów

 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Fentanyl Actavis 50 mcg/h system transdermalny (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Fentanyl Actavis 50 mcg/h system transdermalny

Skład: Fentanylum
Postać farmaceutyczna: system transdermalny
Dawka: 50 mcg/h
Wielkość opakowania: 5 szt.
Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group hf.
Wytwórca: Actavis Nordic A/S
Kraj wytwórcy (kod kraju): DKDziałanie
Silny lek przeciwbólowy z grupy czystych agonistów receptora opioidowego mi. Główne działanie terapeutyczne to analgezja i uspokojenie. Za minimalne efektywne stężenie analgetyczne (MAC) przyjmuje się 0,3-1,5 ng/ml (u osób nie leczonych wcześniej opioidami). Działania niepożądane są częstsze po przekroczeniu stężenia 2 ng/ml fentanylu w surowicy. Wraz ze wzrostem tolerancji na lek (duża zmienność osobnicza) zwiększa się jego MAC oraz stężenia, przy których nasilają się działania niepożądane. Preparat zapewnia po naklejeniu na skórę pierwszego plastra stopniowe narastanie stężenia fentanylu we krwi aż do osiągnięcia stanu równowagi między 12 a 24 h. Dalej stężenie fentanylu we krwi utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez 72 h i zależy od powierzchni zastosowanego plastra. Zmiana plastra po 72 h powoduje utrzymanie stałego stężenia leku we krwi (stan stacjonarny). W około 84% lek wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany jest głównie w wątrobie przy udziale cytochromu P-450 CYP3A4 (około 90% N-dealkilacja, utlenianie). Główny metabolit - norfentanyl jest nieaktywny. Około 75% dawki jest wydalane z moczem w większości w postaci metabolitów, mniej niż 10% wydalane jest w postaci niezmienionej. Około 9% dawki jest wydalane z kałem, przede wszystkim w postaci metabolitów. Po usunięciu plastra stężenie fentanylu we krwi zmniejsza się stopniowo osiągając 50% wartości wyjściowej po 13-22 h u dorosłych lub po 22-25 h u dzieci. Pacjenci w podeszłym wieku lub wyniszczeni mogą mieć wydłużony okres półtrwania leku. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby klirens fentanylu może zmienić się ze względu na zmiany składu białek osocza, co prowadzi do zwiększenia stężeń leku w surowicy.

Wskazania
Leczenie ciężkiego przewlekłego bólu wymagającego podawania leków opioidowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na fentanyl lub pozostałe substancje zastosowane w plastrze. Ciężkie zaburzenia czynności o.u.n., jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO lub do 14 dni od ich odstawienia. Nie stosować w leczeniu bólu ostrego lub pooperacyjnego ani w czasie porodu.

Środki ostrożności
U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc mogą wystąpić cięższe działania niepożądane (bradypnoe, zwiększony opór w drogach oddechowych). Należy zachować ostrożność u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, zaburzeniami świadomości, śpiączką. Lek może powodować hipotensję, szczególnie u pacjentów z hipowolemią - należy zachować ostrożność u pacjentów z obniżonym ciśnieniem tętniczym, odwodnionych. Może powodować bradykardię - nie zaleca się stosowania u pacjentów z bradyarytmią. Należy zachować ostrożność (monitorować stan pacjenta ewentualnie zmniejszyć dawkę) u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami czynności nerek (w tym dializowanych), w podeszłym wieku, wyniszczonych, z wysoką gorączką (może zwiększać się szybkość wchłaniania fentanylu). Miejsca naklejenia systemu TDS nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych źródeł ciepła, nie stosować sauny. Podobnie jak inne opioidy lek może wywołać depresję oddechową, szczególnie przy stosowaniu wyższych dawek lub w połączeniu z lekami działającymi na OUN. Prawie wszyscy pacjenci leczeni systemem TDS wymagają dodatkowych leków przeciwbólowych o szybkim uwalnianiu dla opanowania bólów przebijających lub incydentalnych. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 24 h po usunięciu systemu TDS. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci - producent nie zaleca stosowania leku u dzieci.

Ciąża i laktacja
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania fentanylu podczas ciąży - lek może być stosowany w ciąży jedynie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Długotrwałe stosowanie podczas ciąży może wywołać objawy odstawienia opioidów u noworodka. Nie stosować podczas porodu - lek przenika przez łożysko i może spowodować depresję oddechową u noworodka. Fentanyl jest wydzielany do mleka matki - nie stosować w okresie karmienia piersią. Karmienie piersią można wznowić po upływie co najmniej 72 h od usunięcia systemu TDS.

Działania niepożądane

Najcięższym działaniem niepożądanym jest depresja oddechowa. Bardzo często (≥1/10): senność, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaparcie, potliwość, świąd. Często (≥1/100, <1/10): nerwowość, utrata apetytu, suchość błony śluzowej jamy ustnej, dyspepsja, miejscowe reakcje skórne. Niezbyt często (≥1/1000, <1/100) - euforia, pobudzenie, bezsenność, omamy, drżenie, parestezje, zaburzenia mowy, niedociśnienie lub nadciśnienie, tachykardia lub bradykardia, duszność, hipowentylacja, biegunka, osutka, rumień, retencja moczu. Rzadko (≥1/10000, <1/1000): arytmia, rozszerzenie naczyń, czkawka, obrzęk, uczucie zimna. Bardzo rzadko (<1/10000): urojenia, stany podniecenia, osłabienie, depresja niepokój, splątanie, zaburzenia seksualne, zespół odstawienny, ataksja, drgawki (w tym drgawki kloniczne i typu grand mal), niedowidzenie, depresja oddechowa, bezdech, bolesne wzdęcia brzucha, niedrożność jelit, ból pęcherza moczowego, oliguria. Przy stosowaniu przewlekłym może rozwinąć się tolerancja na lek, uzależnienie fizyczne i psychiczne. U niektórych pacjentów po zamianie dotychczas stosowanych opioidów na fentanylu TDS lub w przypadku nagłego odstawienia leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze).

Interakcje
Nasila działanie leków wpływających depresyjnie na OUN (opioidów, leków uspokajających, nasennych, anestetyków, fenotiazyn, trankwilizerów, leków przeciwhistaminowych o działaniu ośrodkowym, alkoholu), leków zwiotczających - co może objawić się hipowentylacją, hipotensją, nasiloną sedacją lub śpiączką. Nie stosować podczas leczenia i do 14 dni od odstawienia inhibitorów MAO. Silne inhibitory cytochromu CYP3A4 (np. podawany doustnie rytonawir) mogą powodować zwiększenie stężenia fentanylu we krwi, wydłużyć okres półtrwania i zwiększyć stężenie fentanylu w osoczu. Nie zaleca się jednoczesnego podawania rytonawiru lub innych silnych inhibitorów CYP3A4 z fentanylem TDS - z wyjątkiem pacjentów poddanych ścisłej obserwacji. Podanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (pentazocyna, buprenorfina) w stosunku do receptora opioidowego może wywołać zespół odstawienia.

Dawkowanie

Indywidualnie w oparciu o ocenę stanu ogólnego chorego, rozpoznania, dotychczasowego stosowania opioidów, występowania tolerancji na opioidy. U pacjentów, którzy nie byli dotąd leczeni opioidami dawka początkowa nie powinna być większa niż 25 µg/h. U leczonych opioidami należy ocenić dotychczas stosowaną dawkę dobową leku opioidowego przeliczając na ekwianalgetyczną dawkę morfiny - (korzystając z tabeli dawek ekwianalgetycznych opioidów dołączonej do opakowania), a następnie należy wyliczyć dobową dawkę fentanylu. Poniżej podano orientacyjne doustne dawki dobowe morfiny (MF w mg/24 h) i odpowiadające im dawkowanie fentanylu (F) TDS w µg/h dla pacjentów dorosłych: MF 0-90 = F 25; MF 91-150 = F 50; MF 151-210 = F 75; MF 211-270 = F 100; każde następne 60 mg MF/24 h = każde następne F 25 µg/h. Zarówno u pacjentów leczonych jak i nieleczonych uprzednio opioidami oceny działania preparatu można dokonać dopiero po 24 h. W ciągu pierwszych 12 h po zmianie leczenia na Fentoratio - pacjent powinien kontynuować stosowane uprzednio leki przeciwbólowe w dotychczasowej dawce, w ciągu kolejnych 12 h dodatkowy analgetyk podaje się w razie potrzeby. Jeżeli działanie przeciwbólowe jest niewystarczające - dawkę należy zwiększyć po 3 dniach i korygować w odstępach trzydniowych. Zazwyczaj dawki zwiększa się o 25 µg/h, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pacjenta na dodatkowe dawki analgetyków. Można stosować więcej niż jeden system TDS dla dopasowania odpowiedniej dawki. W razie pojawienia się bólów przebijających pacjenci mogą okresowo wymagać dodatkowych dawek analgetyków o krótkim czasie działania. W przypadku, gdy pacjent wymaga dawki F > 300 µg/h należy rozważyć dodatkowe lub alternatywne metody leczenia. W celu uniknięcia objawów odstawiennych przy przerywaniu stosowania leku zaleca się jego stopniowe odstawienie.
Plaster należy nakleić na czystą (oczyszczoną wodą bez użycia środków drażniących lub zmieniających przepuszczalność, tj. mydła, olejków, płynów do mycia, balsamów), suchą, nieowłosioną (w razie potrzeby ostrzyżoną, a nie ogoloną), niezmienioną (bez podrażnień i zmian popromiennych) skórę płaskich powierzchni tułowia lub górnych części ramion i lekko docisnąć przez 10-30 sekund. Plaster należy nosić 72 h. Kolejny plaster, po usunięciu zużytego, można nakleić na inne miejsce (w to samo miejsce można nakleić lek po siedmiodniowej przerwie). Pacjenci z przyklejonym plastrem mogą brać prysznic. Ślady kleju na skórze po usunięciu systemu TDS usuwa się wodą z mydłem - nie należy stosować alkoholu ani innych rozpuszczalników.

Uwagi
Lek istotnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, szczególnie na początku leczenia, przy zmianie dawki lub podczas jednoczesnego spożycia alkoholu lub przyjmowania leków uspokajających - należy ocenić możliwość prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko