Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Esmeron (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Esmeron

Skład: Rocuronii bromidum
Postać farmaceutyczna: roztwór do wstrzykiwań
Dawka: 50 mg/5 ml
Wielkość opakowania: 10 fiol. 5 ml 12 amp. 5 ml
Podmiot odpowiedzialny: N.V. Organon
Wytwórca: N.V. Organon Organon Irlandia Ltd.
Kraj wytwórcy (kod kraju): NL, IRLDziałanie
Niedepolaryzujący środek zwiotczający mięśnie poprzecznie prążkowane. Działa konkurencyjnie z acetylocholiną na poziomie receptora nikotynowego w złączu nerwowo-mięśniowym. Charakteryzuje się szybkim początkiem działania (około 60 sek po podaniu i.v. występuje zwiotczenie umożliwiające intubację, po około 2 min - pełne zwiotczenie mięśni) i średnio długim czasem działania (wskaźnik ustąpienie działania 14 min, kliniczny czas działania około 30-40 min). W niewielkim stopniu wpływa na układ krążenia: przyspiesza akcję serca o około 9% i zwiększa ciśnienie tętnicze o około 16%. Po podaniu i.v. profil stężenia bromku rokuronium we krwi wykazuje trzyfazową charakterystykę z okresem półtrwania i dystrybucji 2 ÷ 16 min i T0,5 73 min; objętość dystrybucji wynosi 203 ml/kg; klirens osoczowy 3,7 ml/kg/min. Przy stosowaniu dawek podtrzymujących nie stwierdza się kumulacji leku ani wydłużenia czasu działania. Wydalany jest z żółcią w postaci niezmienionej i z moczem, w osoczu i moczu nie wykryto metabolitów bromku rokuronium. U chorych w wieku podeszłym, ze schorzeniami wątroby lub niewydolnością nerek klirens osoczowy bromku rokuronium jest obniżony; przy schorzeniach wątroby T0,5 wydłuża się do 21,5 h.

Wskazania
Jako środek zwiotczający mięśnie szkieletowe do intubacji i podczas znieczulenia ogólnego oraz w oddziałach intensywnej opieki medycznej w celu ułatwienia intubacji i mechanicznej wentylacji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na lek lub jon bromkowy.

Środki ostrożności
Należy zachować ostrożność przy stosowaniu u pacjentów z chorobami wątroby, dróg żółciowych, niewydolnością nerek, chorobami, spowolnionym przepływem krwi (choroby układu sercowo-naczyniowego, podeszły wiek, obrzęki), chorobami nerwowo-mięśniowymi (miastenia gravis, zespół miasteniczny Eaton-Lamberta), po poliomyelitis oraz z hipotermią, otyłością i oparzeniami. U chorych z ciężkimi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokalcemia, hipokaliemia, hipermagnezemia), ciężkimi zaburzeniami wodno-elektrolitowymi i równowagi kwasowo-zasadowej, w hipoproteinemii - działanie leku może być nasilone. Brak danych dotyczących stosowania preparatu w oddziałach intensywnej opieki medycznej w celu ułatwienia mechanicznej wentylacji u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i laktacja
Brak danych dotyczacych stosowania bromku rokuronium w ciąży i okresie karmienia piersią. Preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Może być stosowany w znieczuleniu do cięcia cesarskiego. W niewielkim stopniu przenika przez łożysko.

Działania niepożądane
Może powodować reakcje anafilaktyczne (szczególnie u pacjentów, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne po innych lekach zwiotczających - alergia krzyżowa), uwolnienie histaminy z reakcją miejscową lub uogólnioną (świąd, rumień, skurcz oskrzeli, zmiany w układzie krążenia), ból w miejscu wstrzyknięcia, przedłużony blok nerwowo-mięśniowy.

Interakcje
Działanie leku nasilają: środki znieczulenia ogólnego (eter, fentanyl, kwas γ-hydroksymasłowy, metoheksital, etomidat, propofol), inne niedepolaryzujące środki zwiotczające, sukcynylocholina (wcześniej podana), antybiotyki aminoglikozydowe, linkozamidowe, polipeptydowe, aminopochodne, ureidopochodne i piperazynopochodne, tetracykliny, antagoniści kanału wapniowego, sole litu, duże dawki metronidazolu, leki moczopędne, leki α-adrenolityczne, leki β-adrenolityczne, tiamina, inhibitory MAO, chinidyna, protamina, sole magnezu. Działanie leku osłabiają: neostygmina, edrofonium, pirydostygmina, pochodne aminopirydyny, noradrenalina, azotiopiryna, teofilina, chlorek wapnia, chlorek potasu oraz długotrwałe stosowanie kortykosteroidów, pochodnych fenytoiny lub karbamazepiny. Występuje niezgodność farmaceutyczna przy dodawaniu preparatu do: amfoterycyny, amoksycyliny, azatiopiryny, cefazoliny, kloksacyliny, deksametazonu, diazepamu, enoksimonu, erytromycyny, famotydyny, furosemidu, gallaminy, soli sodowej bursztynianu hydrokortyzonu lub prednizolonu, insuliny, metoheksitalu, metyloprednizolonu, tiopentalu, trimetoprimu, wankomycyny i Intralipidu.

Dawkowanie
Dawki powinny być dobierane indywidualnie w zależności od stanu chorego, metody znieczulenia, przewidywanego czasu operacji i stosowanych innych leków - optymalnie pod kontrolą zwiotczenia stymulatorem nerwów obwodowych. Zazwyczaj stosuje się u dorosłych i dzieci powyżej 1 mż.: 0,6 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu i.v., intubacja po upływie 90 s od podania leku; w stanach nagłych 1 mg/kg mc., intubacja po upływie 60 s od podania leku; u pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu zaleca się 0,6 mg/kg mc.; dawki podtrzymujące wynoszą 0,15 mg/kg mc.; przy długotrwałym znieczuleniu środkami wziewnymi dawki podtrzymujące zmniejsza się do 0,075-0,1 mg/kg mc. bromku rokuronium. Przy stosowaniu metody ciągłego wlewu i.v.: dawka początkowa wynosi wynosi 0,6 mg/kg mc., dawka podtrzymująca 0,3-0,6 mg/kg mc./h, a u pacjentów znieczulanych środkami wziewnymi 0,3-0,4 mg/kg mc./h, tak aby stopień reakcji skurczowej na bodziec ze stymulatora wynosił 10% wartości kontrolnej lub aby utrzymać 1 lub 2 odpowiedzi na ciąg 4 impulsów. Przy stosowaniu preparatu u dzieci obserwuje się wcześniejsze wystąpienie i krótszy czas trwania bloku nerwowo-mięśniowego. Pacjenci w wieku podeszłym, z chorobami wątroby, dróg żółciowych, niewydolnością nerek: 0,6 mg/kg m.c. do intubacji, dawka podtrzymująca 0,075-0,1 mg/kg/m.c., przy metodzie ciągłego wlewu i.v. 0,3-0,4 mg/kg mc./h; u pacjentów otyłych dawki powinny być odnoszone do beztłuszczowej masy ciała. Brak danych o stosowaniu preparatu u noworodków. Ułatwienie mechanicznej wentylacji w OIOM: dawka początkowa wynosi wynosi 0,6 mg/kg mc., gdy wartość reakcji skurczowej na bodziec powróci do 10% wartości wyjściowej lub wystąpią 1-2 odpowiedzi na ciąg 4 impulsów należy rozpocząć ciągły wlew dożylny; dawka podtrzymująca 0,3-0,6 mg/kg mc./h w pierwszej godzinie podawania; w ciągu następnych 6-12 h szybkość wlewu należy zmniejszyć zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Bromek rokuronium można łączyć z 0,9% NaCl, 5% glukozą, wodą do wstrzykiwań, roztworem Ringera buforowanym mleczanami, dekstranem 40, Haemacelem, osoczem. Przygotowany roztwór leku musi być użyty natychmiast.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, w tym przypadku, mogę polecić Ci takie produkty (dla ułatwienia przygotowałem boks ze zdjęciami):
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko