Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Donesyn (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Donesyn

Skład: Donepezili hydrochloridum
Postać farmaceutyczna: tabletki powlekane
Dawka: 5 mg
Wielkość opakowania: 28 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Vipharm S.A.
Wytwórca: Synthon B.V. Synthon Hispania S.L.
Kraj wytwórcy (kod kraju): NL, EDziałanie
Wybiórczy i odwracalny inhibitor acetylocholinoesterazy - głównego enzymu rozkładającego acetylocholinę w mózgu. W badaniach klinicznych potwierdzono, że lek w sposób statystycznie istotny i zależny od dawki zwiększa odsetek pacjentów, u których doszło do poprawy zdolności poznawczych, ogólnego funkcjonowania oraz funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym lub możliwości samodzielnego funkcjonowania (terapia co najmniej 6-cio miesięczna). Nie badano wpływu leku na zmiany neuropatologiczne, nie można więc przypisywać mu żadnego wpływu na postęp choroby. Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje 3-4 h po podaniu. Końcowy T0,5 wynosi ok. 70 h. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 3 tyg. po rozpoczęciu leczenia. Pokarm nie wpływa na wchłanianie. Lek wiąże się z białkami osocza w 95%. Wydalany jest w postaci niezmienionej z moczem, jak i w postaci metabolitów (metabolizm z udziałem układu cytochromu P450).

Wskazania
Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na chlorowodorek donepezylu lub pozostałe składniki leku, a także nadwrażliwość na pochodne piperydyny. Nie stosować u dzieci.

Środki ostrożności
Ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego (np. blokiem zatokowo-przedsionkowym lub przedsionkowo-komorowym) - u pacjentów z omdleniami lub napadami padaczkowymi należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego. Ostrożnie stosować u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej (z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujących jednocześnie leki z grupy NLPZ) oraz u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie. Nie należy stosować donepezylu jednocześnie z inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego. Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe, mogą też powodować niedrożność ujścia pęcherza moczowego. Lek może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny podczas znieczulenia. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Stosowanie leku u pacjentów z ciężkim otępieniem w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało zbadane. Lek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja
Brak jest danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży; leku nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety otrzymujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.

Działania niepożądane
Bardzo często: biegunka, nudności, ból głowy. Często: omdlenia, zawroty głowy, bezsenność, wymioty, zaburzenia żołądkowe, nietrzymanie moczu, wysypka, świąd, skurcze mięśni, anoreksja, przeziębienie, wypadki, zmęczenie, różne bóle, pobudzenie, agresywne zachowanie. Niezbyt często: niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi, bradykardia, drgawki, krwotok żołądkowo-jelitowy, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Rzadko: blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo- komorowy, objawy pozapiramidowe, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby.

Interakcje
Lek i jego metabolity nie wpływają na metabolizm warfaryny, teofiliny, cymetydyny i digoksyny. Ketokonazol i chinidyna (inhibitory CYP3A4 i CYP2D6) hamują metabolizm donepezylu. Również inne inhibitory CYP3A4 (itrakonazol, erytromycyna) i inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna) mogą hamować metabolizm leku. Ketokonazol może powodować zwiększenie stężenia donepezylu we krwi o 30%. Jednoczesne stosowanie donepezylu z ryfampicyną, fenytoiną, karbamazepiną oraz alkoholem powinno być bardzo ostrożne ze względu na indukcję enzymów mikrosomalnych wątroby oraz zmniejszenie stężenia donepezylu w surowicy. Donepezyl wykazuje interakcje z lekami cholinolitycznymi. Jednoczesne podawanie z sukcynylocholiną, innymi lekami blokującymi płytkę nerwowo-mięśniową lub agonistami cholinergicznymi oraz β-adrenolitykami może powodować synergizm działania leków.

Dawkowanie
Leczenie powinien prowadzić lekarz mający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w choroby Alzheimera. Doustnie, raz na dobę, wieczorem. Dorośli: dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę. Leczenie tą dawką należy kontynuować przez co najmniej 1 miesiąc, co pozwala na ocenę kliniczną skuteczności leczenia i osiągnięcie stanu stacjonarnego leku. Po ocenie klinicznej dawkę można zwiększyć do 10 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta.

Uwagi
Leczenie donepezylem można podejmować tylko w przypadkach, gdy możliwa jest ciągła kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy prowadzić w czasie korzystnego działania leku, w przeciwnym razie należy rozważyć konieczność jego odstawienia. Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych, należy systematycznie oceniać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko