Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Carboplatin-Ebewe (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Aktywny użytkownik
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Carboplatin-Ebewe

Skład: Carboplatinum
Postać farmaceutyczna: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka: 10 mg/ml
Wielkość opakowania: 1 fiol. 5 ml 1 fiol. 15 ml 1 fiol. 45 ml 1 fiol. 60 ml 1 fiol. 100 ml
Podmiot odpowiedzialny: Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG
Wytwórca: Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG
Kraj wytwórcy (kod kraju): A


Działanie
Lek przeciwnowotworowy, pochodna platyny. Wykazuje działanie porównywalne do działania cisplatyny w stosunku do szerokiego zakresu różnego rodzaju nowotworów, niezależnie od miejsca ich występowania. Karboplatyna, podobnie jak cisplatyna, wywołuje zmiany subhelikalnej konformacji DNA (wytwarzanie wiązań krzyżowych pomiędzy nićmi dwóch sąsiadujących cząsteczek DNA i w obrębie tej samej nici DNA), co zaburza syntezę DNA. Po podaniu dożylnym stężenie leku we krwi zmienia się dwufazowo: okres półtrwania w fazie początkowej wynosi 90 min, w fazie drugiej - około 6 h. Około 87% platyny występującej w osoczu wiąże się z białkami w ciągu 24 h od podania leku. Karboplatyna jest wydalana przede wszystkim z moczem, przy czym w ciągu 24 h wykrywane jest około 70% podanej platyny. Większość podanej dawki leku ulega wydaleniu w ciągu pierwszych 6 h.

Wskazania

Zaawansowany rak jajnika pochodzenia nabłonkowego, zarówno jako lek pierwszego rzutu, jak i w przypadku, gdy inne leki okazały się nieskuteczne. Drobnokomórkowy rak płuc.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na karboplatynę lub inne preparaty zawierające platynę. Ciężkie zahamowanie czynności szpiku. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (GFR ≤ 20 ml/min). Krwawienia ze zmian nowotworowych. Zaburzenia słuchu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności
Lek należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych; lek powinien być podawany pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub leczonych jednocześnie lekami o działaniu nefrotoksycznym, ze względu na zwiększone ryzyko mielotoksyczności karboplatyny u tych pacjentów. W typowych przypadkach należy podawać kursy karboplatyny nie częściej niż raz w miesiącu. Leczenie karboplatyną w skojarzeniu z innymi związkami o działaniu mielosupresyjnym należy bardzo starannie zaplanować pod względem wielkości stosowanych dawek i odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, tak aby zmniejszyć do minimum działania addycyjne. U pacjentów z ciężką mielosupresją może być konieczne zastosowanie leczenia wspomagającego przetoczeniem krwi. Zastosowanie leków przeciwwymiotnych przed podaniem karboplatyny zmniejsza częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Ciąża i laktacja
Karboplatyna stosowana w ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone. Lek jest przeciwwskazany w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia karboplatyną. Mężczyźni w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia karboplatyną. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Leczenie karboplatyną może spowodować nieodwracalną bezpłodność - przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości konserwacji nasienia.

Działania niepożądane

Bardzo często: mielosupresja - czynnik ograniczający dawkę (trombocytopenia, z liczbą płytek < 50 x1 09/l u 1/4 chorych, zwykle między 14 a 21 dniem terapii, normalizacja w ciągu 35 dni od rozpoczęcia leczenia; leukopenia z nadirem między 14 a 28 dniem po podaniu leku i normalizacją w ciągu 42 dni; neutropenia z liczbą granulocytów < 1 x 109 u około 1/5 pacjentów; niedokrwistość z wartościami Hb < 11 g/dl u ponad 2/3 chorych) - mielosupresja może być bardziej nasilona i utrzymywać się dłużej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, poddawanych wcześniej dłuższym kursom leczenia, w złym stanie ogólnym i w wieku > 65 lat.; nefrotoksyczność (zwiększenie stężenia mocznika lub kreatyniny we krwi, zaburzenie czynności nerek definiowane jako zmniejszenie klirensu kreatyniny < 60 ml/min), nudności bez wymiotów lub z wymiotami, osłabienie słuchu w zakresie dźwięków o wysokiej częstotliwości (u 1% pacjentów stwierdzono objawy kliniczne w postaci szumów usznych), zmiany wartości wyników testów czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, AlAT i AspAT, zwiększenie stężenia bilirubiny całkowitej). Często: reakcje alergiczne (wysypka rumieniowa, gorączka, świąd), neurotoksyczność (głównie parestezje i osłabienie głębokich odruchów ścięgnistych), zaburzenia smaku, osłabienie, łysienie, gorączka i dreszcze bez objawów infekcji. Niezbyt często: zakażenia, krwawienia, zmniejszenie stężenia elektrolitów we krwi (sodu, magnezu, potasu i wapnia). Rzadko: niedobór sodu we krwi, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, pokrzywka, obrzęk twarzy), przemijające zaburzenia widzenia, przemijająca utrata wzroku, zespół hemolityczno-mocznicowy. Nie zbadano karboplatyny pod względem potencjalnych właściwości rakotwórczych, jednak w przypadku związków o podobnym mechanizmie działania i mutagenności donoszono, o wykrywanych właściwościach rakotwórczych tych związków.

Interakcje
Jednoczesne stosowanie karboplatyny i innych leków o działaniu mielosupresyjnym prowadzi do wystąpienia cięższego zahamowania czynności szpiku kostnego. Należy unikać jednoczesnego stosowania karboplatyny z antybiotykami aminoglikozydowymi lub innymi lekami o działaniu nefrotoksycznym. Ze względu na to, że glin unieczynnia karboplatynę, igły, zestawy kroplówkowe oraz opakowania zawierające glin mogą zmniejszać skuteczność działania preparatu.

Dawkowanie
Dożylnie, we wlewie. Dorośli: 400 mg/m2 pc. Kolejne cykle terapii można powtarzać po 4-tygodniowej przerwie i gdy liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosi co najmniej 2000 komórek/mm3, a liczba płytek krwi co najmniej 100 000 komórek/mm3. U pacjentów z czynnikami ryzyka, jak np. wcześniej stosowane leczenie powodujące mielosupresję szpiku i (lub) radioterapia lub zły stan ogólnym (2-4 wg ECOG-Zubrod lub < 80 wg skali stanu funkcjonowania pacjenta wg Karnofsky'ego) należy zastosować dawkę początkową leku wynoszącą 300-320 mg/m2. Podczas początkowych cykli leczenia należy cotygodniowo kontrolować morfologię krwi (określić nadir wartości hematologicznych) i w razie potrzeby zmodyfikować dawkowanie w kolejnych cyklach. W niewydolności nerek dawkę karboplatyny zmniejsza się w zależności od stopnia niewydolności. Jeśli wskaźnik GFR ≤ 20 ml/min stosowanie karboplatyny należy przerwać. Początkowa dawka karboplatyny jest obliczana przy pomocy wzoru Calverta, opartego na wyjściowej ocenie czynności nerek i docelowym AUC: Dawka (mg) = docelowy AUC (mg/ml) x [GFR(ml/min) +25]. Docelowe AUC 5-7 mg/ml min, karboplatyna w monoterapii, pacjent dotychczas nieleczony; docelowe AUC 4-6 mg/ml min, karboplatyna w monoterapii, pacjent wcześniej leczony; docelowe AUC 4-6 mg/ml min, karboplatyna + cyklofosfamid, pacjent dotychczas nieleczony. Na podstawie wzoru Calverta całkowitą dawkę karboplatyny oblicza się w mg, nie w mg/m2. Nie można przedstawić szczegółowych zaleceń dotyczących dawkowania leku u dzieci i młodzieży. W przypadku pacjentów w wieku > 65 lat, może być konieczne dostosowanie dawki karboplatyny w zależności do ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
Preparat należy podawać we wlewie dożylnym, trwającym 15-60 min. Roztwór do infuzji należy przygotować poprzez rozcieńczenie w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań do minimalnego stężenia 0,4 µg/ml.

Uwagi
W trakcie leczenia należy regularnie kontrolować czynność wątroby, nerek oraz morfologię krwi obwodowej (zaleca się oznaczenie morfologii krwi na początku leczenia, a następnie co tydzień w trakcie terapii) oraz wykonywać badania neurologiczne. Karboplatyna może zaburzać koncentrację i zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania maszyn.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

 Zamknij okienko