Skocz do zawartości

Zdjęcie

Amoksiklav Quicktab 1000 mg

* * * * * 7 głosów

 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Amoksiklav Quicktab 1000 mg (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Amoksiklav Quicktab 1000 mg

Skład: Amoxicillinum Acidum clavulanicum
Postać farmaceutyczna: tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Dawka: 875 mg 125 mg
Wielkość opakowania: 14 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Lek Pharmaceuticals d.d.
Wytwórca: Lek Pharmaceuticals d.d.
Kraj wytwórcy (kod kraju): SLODziałanie
Amoksycylina jest aminopenicyliną wrażliwą na działanie wielu β-laktamaz, które unieczynnia kwas klawulanowy. Połączenie obu związków rozszerza zakres działania bakteriobójczego amoksycyliny o szczepy wytwarzające β-laktamazy. Drobnoustroje wrażliwe na lek: bakterie tlenowe Gram-dodatnie (Enterococcus faecalis i E. faecium, szczepy MSSA Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes); tlenowe bakterie Gram-ujemne (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis); bakterie beztlenowe (Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp.). Zmienną wrażliwość wykazują: S. pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis. Lek nie działa m.in. na szczepy MRSA Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp. Obie substancje szybko i praktycznie niezależnie od obecności pokarmu wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Biodostępność amoksycyliny wynosi 90%, kwasu klawulanowego - 60-70%. Wiązanie amoksycyliny z białkami osocza wynosi 17-20%, a kwasu klawulanowego 22-30%. Obie substancje przenikają do większości tkanek i płynów (m.in. do płuc i płynu opłucnowego, płynu wysiękowego ucha środkowego, wydzieliny zatok przynosowych, migdałków, śliny, wydzieliny oskrzeli, żółci, gruczołu krokowego, macicy, jajników, kości, mięśni, płynu maziowego) a także przez barierę łożyska i w niewielkim stopniu do mleka matki. Lek słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Obie substancje są metabolizowane w wątrobie (amoksycylina nieznacznie). Lek jest wydalany głównie z moczem (amoksycylina w większości w postaci niezmienionej, kwas klawulanowy częściowo w postaci metabolitów) oraz w niewielkim stopniu z kałem. T0,5 obu związków wynosi w fazie eliminacji 1-1,5 h.

Wskazania
Leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na antybiotyk, takich jak: zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym ucha, nosa i gardła), zwłaszcza zapalenie zatok i ucha środkowego, nawracające zapalenie migdałków; zakażenia dolnych dróg oddechowych, zwłaszcza zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc; zakażenia układu moczowo-płciowego i zakażenia w obrębie jamy brzusznej (z wyjątkiem zapalenia gruczołu krokowego), zwłaszcza zapalenie pęcherza moczowego (szczególnie nawrotowe lub powikłane), poronienie septyczne, zakażenia w obrębie miednicy z odczynem ogólnym, posocznica połogowa i jelitowa; zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, ciężkie ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na amoksycylinę, kwas klawulanowy, inne antybiotyki β-laktamowe (zwłaszcza penicyliny lub cefalosporyny) lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby, przebyta żółtaczka cholestatyczna lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby związane z wcześniejszym leczeniem preparatami amoksycyliny z kwasem klawulanowym lub penicylinami. Mononukleoza zakaźna, białaczka limfatyczna.

Środki ostrożności
Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkimi reakcjami alergicznymi lub astmą w wywiadzie, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby lub stosujących leki przeciwzakrzepowe. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka po zastosowaniu antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego, z wymiotami i biegunką nie powinni stosować zawiesiny doustnej, ze względu na ryzyko nieprawidłowego wchłaniania leku. Tabletki QUICKTAB zawierają aspartam - należy zachować ostrożność u pacjentów z fenyloketonurią; zawierają także uwodorniony olej rycynowy, który może powodować zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Ciąża i laktacja
W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Wprawdzie istnieje ryzyko uczulenia niemowlęcia, jednak lek można stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane
Często: kandydoza narządów płciowych, skóry i błon śluzowych, nudności, wymioty, biegunka, świąd odbytu, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: nadpłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, ból i zawroty głowy, drgawki, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy (w tym rzekomobłoniaste i krwotoczne), przemijające powierzchowne przebarwienia zębów (głównie po stosowaniu zawiesiny), rumień wielopostaciowy, umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi. Bardzo rzadko: leukopenia, granulocytopenia, neutropenia, eozynofilia, małopłytkowość, pancytopenia, niedokrwistość, agranulocytoza, zahamowanie czynności szpiku, wydłużenie czasu krwawienia i krzepnięcia, czarny język, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, krystaluria, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół podobny do choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, gorączka polekowa, nadreaktywność, niepokój, bezsenność, splątanie, agresja, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby (zwłaszcza u mężczyzn i pacjentów w podeszłym wieku po długotrwałym stosowaniu; działania niepożądane ze strony wątroby mogą mieć ciężką postać i w skrajnych przypadkach prowadziły do zgonu - zawsze u pacjentów ze współistniejącymi ciężkimi chorobami lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki o działaniu hepatotksycznym). Długotrwałe stosowanie antybiotyku może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów. Wystąpienie reakcji alergicznych, ciężkich reakcji skórnych, objawów hepatotoksyczności, uszkodzenia szpiku lub śródmiąższowego zapalenia nerek jest wskazaniem do odstawienia leku.

Interakcje
Antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym lub chemioterapeutyki (m.in. tetracykliny, makrolidy, sulfonamidy, chloramfenikol) osłabiają skuteczność preparatu ze względu na działanie antagonistyczne - nie stosować jednocześnie. Jednoczesne stosowanie z allopurynolem nasila ryzyko wysypki skórnej. Preparat nasila toksyczność metotreksatu (leukopenia, małopłytkowość, owrzodzenia skóry). Probenecyd zwiększa stężenie amoksycyliny we krwi wskutek przedłużenia jej eliminacji (nie dotyczy to kwasu klawulanowego). Preparat może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Może zmniejszać stężenie we krwi sulfasalazyny. Może zwiększać wchłanianie digoksyny. Może wydłużać czas protrombinowy - ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe. Nie stosować jednocześnie z disulfiramem.
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: z uwagi na duże stężenie amoksycyliny w moczu, zastosowanie chemicznych metod oznaczania zawartości glukozy w moczu (np. z użyciem siarczanu miedzi) może fałszować wynik oznaczenia - zaleca się oznaczanie stężenia glukozy metodą enzymatyczną (np. oksydazową). Także wyniki oznaczeń stężenia urobilinogenu mogą być zafałszowane. Preparat może powodować fałszywie dodatni wynik odczynu Coombsa. Może powodować przemijające zmniejszenie stężenia całkowitego sprzężonego estradiolu, glukuronianu estradiolu, sprzężonego estrionu i estradiolu we krwi.

Dawkowanie
Doustnie. Tabl. powlekane. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat, o mc. >40 kg: zazwyczaj (250 mg+125 mg) co 8 h lub (500 mg+125 mg) co 12 h; w zakażeniach o ciężkim przebiegu (500 mg+125 mg) lub (500 mg+250 mg) co 8 h lub (875 mg+125 mg) co 12 h. Zawiesina (125 mg+31,25 mg)/5 ml. Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 lat, o mc. <40 kg: zazwyczaj (20 mg+5 mg)/kg mc./dobę, w 3 dawkach podzielonych, co 8 h; w ciężkich zakażeniach (40 mg+10 mg)/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych, co 8 h. Zawiesina (400 mg+57 mg)/5 ml. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat, o mc. >40 kg: 1760 mg amoksycyliny na dobę (22 ml zawiesiny na dobę). Dzieci w wieku od 2 miesięcy do 12 lat, o mc. <40 kg: zazwyczaj (25 mg+3,6 mg)/kg mc./dobę w 2 dawkach podzielonych, co 12 h; w zakażeniach ciężkich: (45 mg+6,5 mg)/kg mc./dobę w 2 dawkach podzielonych, co 12 h. Tabl. QUICKTAB. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat, o mc. >40 kg: zazwyczaj (500 mg+125 mg) co 12 h; w zakażeniach o ciężkim przebiegu (500 mg+125 mg) co 8 h lub (875 mg+125 mg) co 12 h. Dawkowanie w niewydolności nerek: klirens kreatyniny >30 ml/min - zmiana dawkowania nie jest konieczna; 10-30 ml/min - 375-625 mg co 12 h; przy klirensie <10 ml/min: nie więcej niż 375 mg co 12 h. U dzieci z niewydolnością nerek lek podaje się w postaci zawiesiny (125 mg+31,25 mg)/5ml co 12 h.
Lek należy przyjmować na początku posiłku. Tabl. QUICKTAB można rozpuścić w 1/2 szkl. wody, wymieszać i wypić lub można umieścić tabletkę bezpośrednio w jamie ustnej i połknąć po rozpuszczeniu.

Uwagi
Przed podaniem leku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Podczas długotrwałego stosowania zaleca się okresowo kontrolować czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. W trakcie leczenia zalecane jest utrzymywanie dostatecznego spożycia płynów oraz wydalania moczu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia krystalurii wywołanej przez amoksycylinę. Należy regularnie kontrolować drożność cewnika dopęcherzowego. Preparat ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; bardzo rzadko mogą wystąpić działania niepożądane, tj. splątanie, zawroty głowy i drgawki, które mogą osłabiać sprawność psychomotoryczną.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko